Číslicová technika - 79

Sdílej
 
Minulým dílem jsme ukončili kapitolu paralelních pamětí RAM. Posledním obvodem, který jsme si popsali byl 74172. Díl dnešní a ještě několik příštích bude věnován již pamětím sériovým. Jak jsme si již dříve řekli, je hlavní rozdíl v těchto dvou skupinách mezi tím s jak velkým množstvím dat jsou schopny najednou pracovat.

Sériové paměti RAM.


Minulým dílem jsme ukončili kapitolu paralelních pamětí RAM. Posledním obvodem, který jsme si popsali byl 74172. Díl dnešní a ještě několik příštích bude věnován již pamětím sériovým.
Jak jsme si již dříve řekli, je hlavní rozdíl v těchto dvou skupinách mezi tím s jak velkým množstvím dat jsou schopny najednou pracovat. Paměti umožňující paralelní zápis jsou obdařeny stejným počtem datových vstupů i výstupů a mohou tak vlastně pracovat ve dvou režimech. V prvním, kdy jsou data bez uložení v paměťové matici přímo zobrazena na výstupech a v druhém, kdy se data zapíší do paměti a až po té jsou zobrazena na výstupech. Sériové paměti se dají rozdělit do dvou skupin. V první skupině jsou paměti u kterých znamená sériový přístup to, že adresy, které slouží pro zobrazení daných dat nelze generovat náhodně, ale s posloupností s jakou jsou data uložena v paměťových místech. Tomuto druhu pamětí se však věnovat nebudeme. Pro jednoduchá zapojení, která používáme v našem seriálu nejsou totiž vhodné.
Naproti tomu skupinu druhou, se kterou se blíže seznámíme jsou paměti RAM, jejichž datová sběrnice obsahuje pouze jeden bit.

Foto
Příkladem takové paměti, kterou si uvedeme je 7481. Její kapacita matice je 16 x 1 bit. Není to tedy žádný obr, ale je spíše určena pro jednobitové ovládání nějakého zařízení volbou adresy. Nebo může kupříkladu sloužit jako zásobník toho zda určitý děj proběhl, či ne. Proběhl – uloží se log.1, neproběhl – log.0.
Zvláštností, která se vyskytuje u 7481, ale i u jednobitových pamětí dalších je její specifické ovládání adres. Každá adresa se určí kombinací patřičného sloupce a řádku. Pro zápis, nebo čtení je tak daný klopný obvod (ten představuje jedno paměťové místo) vybrán logickou úrovní 1, která musí být nastavena na řádku i sloupci. Jednotlivé klopné obvody jsou tak poskládány do matice 4 x 4.
Další specifickou vlastností, je nezvyklé umístění napájecích kontaktů. U většiny obvodů je tomu tak, že Ucc je na posledním místě, například jako vývod 14 a GND na posledním místě na první straně. U 7481 je Ucc na pozici 4 a GND na pozici 10. Při zapojování je třeba si dát tedy na tyto věci pozor.
Příště si již ukážeme jednoduché zapojení s daným obvodem.

Své případné podněty a dotazy týkající se seriálu můžete zasílat na adresu: cislicovatechnika@volny.cz