Soutěž časopisu Mateřídouška o knížky a mapu světa od nakladatelství Slovart

Soutěž časopisu Mateřídouška o knížky a mapu světa od nakladatelství Slovart
Sdílej
 
Vyhraj knížky a mapu světa od nakladatelství Slovart v soutěži časopisu Mateřídouška. Zadání a pravidla najdeš tady.

 

Pošlete e-mailem fotografii – cestovatelského pasu s nalepeným razítkem z časopisu Mateřídouška č.  na adresu souteze@cncenter.cz. Do předmětu napište heslo „PAS“. Fotografie musí být odeslána spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa. Jinak nebude zařazena do slosování. Kompletní pravidla najdete níže.

Soutěž časopisu Mateřídouška o lekci lyžování

Soutěž časopisu Mateřídouška o lekci lyžování

Soutěž časopisu Mateřídouška o ceny k filmu Croodsovi: Nový věk

Soutěž časopisu Mateřídouška o ceny k filmu Croodsovi: Nový věk

První letošní ábíčko! Pokémoni a chytré zemědělství

První letošní ábíčko! Pokémoni a chytré zemědělství

Pravidla soutěže časopisu Mateřídouška „Vyhraj knížky a mapu světa od nakladatelství Slovart“

Soutěž časopisu Mateřídouška „Vyhraj knížky a mapu světa“ (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 11. 1. do 8. 2. 2021 v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18ti let.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „organizátor“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období e-mailem fotografii – cestovatelského pasu s nalepeným razítkem z časopisu Mateřídouška č. 1. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 1 fotografii. Odesláním emailu potvrzuje účastník soutěže souhlas s následujícími pravidly:

1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice a Slovenské Republice mladší 18-ti let.

2. Doporučená velikost fotografie je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

3. Fotografii cestovatelského pasu účastník soutěže zašle e-mailem s předmětem „PAS“ na email: souteze@cncenter.cz

4. Fotografie musí být odeslána spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní (korespondenční) adresa.

5. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání své fotografie do soutěže.

6. Účastník soutěže bere na vědomí, že organizátor bude zpracovávat tyto osobní údaje účastníků soutěže: jméno, příjmení, adresa, email, zaslaná fotografie, čas doručení emailu, příp. údaje o výhře. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná zde: https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani-akce

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které:

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

e) nemají uvedeno jméno účastníka a adresu bydliště

O tom, zda přihlášený výtvor vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování do soutěže

Soutěž probíhá ve dvou fázích

- přihlašování, tj. zasílání fotografie (scanu) emailem na výše uvedený email Organizátora soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu

- výběr poroty

Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem jeden cestovatelský pas.

Odměny:

5 výherců cestovatelské dárky od nakladatelství Slovart (konkrétně se jedná o tyto produkty: knížka Planeta země: ilustrovaný dětský atlas s mapami a videi, Můj první atlas České republiky, Můj první atlas Evropy a dětská mapa světa)

Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním fotografie spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., resp. na její e-mailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Organizátor soutěže ustanoví odbornou porotu na výběr nejlepších kreseb, která se bude skládat z členů redakce Mateřídoušky.

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 11.1. 2021 do 8. 2. 2021

Finále, resp. setkání odborné poroty: 15. 2. 2021

Výběr vítěze: dne 18. 1. 2021 se sejde odborná porota složená z členů časopisu Mateřidouška, kteří vyberou 5 výherců.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Jména výherců budou nejpozději do 28. 2. 2021 vyvěšena na webu www.abicko.cz v sekci Soutěže.

Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 28. 2. 2021, a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky a Slovenska. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím pošty. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na získání této výhry. Zásilky podruhé znovu nezasíláme.

Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum jejich doručení (datum a čas emailu) Organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže.

Hra je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pokud organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla hry či hru předčasně ukončit. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Autor

Mateřídouška