Harry Potter a Kámen mudrců s živým orchestrem: Soutěž o vstupenky

Harry Potter a Kámen mudrců s živým orchestrem: Soutěž o vstupenky
Sdílej
 
Harry Potter žije jako nikdy předtím. První díl ságy Kámen mudrců dokonce můžete vidět s živým orchestrem. Proto jsme připravili soutěž o zajímavé ceny.

 

Film Harry Potter a Kámen mudrců se bude 28. ledna 2017 promítat s živým orchestrem v O2 Aréně v Praze. Proto jsme připravili soutěž o zajímavé ceny. Pět výherců získá balíček s 2 vstupenkami na promítání, omalovánkami Harryho Pottera a skvělou knížkou Harry Potter a Kámen mudrců.

Tak co, chceš se zúčastnit soutěže? Nakresli nebo vyrob svou vlastní kouzelnickou hůlku, obrázek nebo fotku pošli do 31. 12. 2016 na email souteze@cncenter.cz a do předmětu napiš "Hůlka".

Kompletní pravidla níže.

Harry Potter žije jako nikdy předtím. První díl ságy Kámen mudrců dokonce můžete vidět s živým orchestrem •  archiv

Fantastická zvířata a kde je najít: Jak žijí kouzelníci?

Fantastická zvířata a kde je najít: Jak žijí kouzelníci?

Harry Potter: Magická místa z filmů

Harry Potter: Magická místa z filmů

Jaká Fantastická zvířata najdete v novém filmu

Jaká Fantastická zvířata najdete v novém filmu

Harry Potter a vesmír! Nejzajímavější projekty pro Google VR

Harry Potter a vesmír! Nejzajímavější projekty pro Google VR

Fantastická zvířata a kde je najít: Více než nástupce Harryho Pottera

Fantastická zvířata a kde je najít: Více než nástupce Harryho Pottera

Pravidla soutěže časopisu ABC a Mateřídouška na webu a v tisku „nakresli nebo vytvoř svou čarodějnickou hůlku“

Soutěž časopisu ABC o nejzajímavější výtovr „nakresli nebo vytvoř sovu čarodějnickou hůlku“. Dále jen „soutěž“, probíhá v období od 5. 12.  2016 do 31.12.2016  na internetových stránkách www.abicko.cz, v tisku časopisu ABC a Mateřídouška .  Soutěží se se zaslanými fotografiemi  v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18ti let.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Organizátor“).

 

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období svůj výtvor „nakresli nebo vytvoř svou čarodějnickou hůlku“. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 1 výtvor. Odesláním fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice mladší 18-ti let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

 

Doporučená velikost fotografií je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

 

Odesláním fotografie emailem s předmětem „Hůlka“  na email: souteze@cncenter.cz  potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Fotografie  musí být odeslána spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání jeho fotografie  do soutěže.

Soutěžní fotografie  musí odpovídat tématu soutěže nejzajímavější vlastnoručního výtvoru „nakresli nebo vytvoř sovu čarodějnickou hůlku“

Účastník soutěže zasláním fotografie kresby do soutěže potvrzuje, že

a) je autorem přihlášené fotografie kresby, tedy disponuje veškerými právy k této fotografii

b) tato fotografie  je původní a kresba je vlastnoruční.

d) užitím fotografie Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Organizátorovi

e) fotografie budou po dobu do 31. 12. 2016 poskytnuty výhradně Organizátorovi, a že fotografie kresby dosud nebyla přihlášena do žádné jiné soutěže.

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže (v případě soutěžících mladších 15-ti let, dávají tento souhlas jejich zákonní zástupci) a) souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Organizátora, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a výtvorů účastníků soutěže v tištěných a internetových mediích Organizátora za účelem rozeslání výher v soutěži. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15-ti let, udělují tuto licenci zákonní zástupci soutěžícího) přihlášením výtvoru do soutěže Organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaného výtvoru bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích Organizátora, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Organizátora, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, ve formě polepů prodávaných Organizátorem.

 

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie kresby, které

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či  dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie  vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

 

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií kreseb

Soutěž probíhá ve dvou fázích – přihlašování, tj.  zasílají své fotografie kresby  emailem na výše  uvedený email Organizátora soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu

 

-        výběr poroty

 

Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem jeden výtvor.

 

Odměny:

 

Časopis ABC:

 

5 ks dárkového balíčku (obsahuje 2 vstupenky na film s živým orchestrem, omalovánky s tématem Harry Potter, knížka Harry Potter a kámen mudrců)

 

Časopis Mateřídouška:

 

5 ks dárkového balíčku (obsahuje 2 vstupenky na film s živým orchestrem, omalovánky s tématem Harry Potter, knížka Harry Potter a kámen mudrců)

 

Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním fotografie kresby spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., resp. na její emailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Organizátor soutěže ustanoví odbornou porotu na výběr nejzajímavější fotografie, která se bude skládat z členů redakce ABC a Mateřídoušky.

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 5.12. 2016 do 31.12.2016

Finále, resp. setkání odborné poroty: 5.1.2017

 

 

Výběr vítěze: dne 5.1.2017 se sejde odborná porota složená z členů ABC a Mateřídoušky, kteří vyberou 10  výherních fotografií, a to na základě svých osobních preferencí dle zajímavosti jednotlivých fotografií resp. Kreseb na nich zachycených. Výherci soutěže se stává z 10  účastníků, jejichž fotografie kreseb byly vyhodnoceny jako nejzajímavější.

 

 

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Jména výherců budou vyvěšena na webu www.abicko.cz v sekci soutěže a to nejpozději do 10.1.2017

Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 28.2.2017  a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím kurýra nebo pošty.  Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na  získání této výhry.

Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum jejich doručení (datum a čas emailu) Organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti (včtně fotografie), které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na navrácení zaslaných výtvorů do soutěže či jakoukoliv náhradu za ně.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.