Soutěž o Atlas monster a nadpřirozených bytostí z celého světa

Soutěž o Atlas monster a nadpřirozených bytostí z celého světa
Sdílej
 
Kolik znáš monster? A nadpřirozených bytostí? Žádné strachy! Je tady Atlas monster a nadpřirozených bytostí z celého světa, který ti poradí. Jestli chceš tuhle příšerně zábavnou knížku domů zadarmo, zkus štěstí v naší soutěži.

 

Ilustrovaný Atlas monster a nadpřirozených bytostí z celého světa byl objevený po staletích a představuje bytosti, které se od dávných časů vyskytují v příbězích, legendách a mýtech lidí na celém světě. Jsou to bytosti tajuplné, vymykající se všem přírodním a lidským zákonům: trpaslíci, obři, víly, skřítci, strašidla, démoni, obludy, draci a v neposlední řadě stvoření, která na sebe dokážou vzít podobu kohokoli a čehokoli…

Co ale znamenají podivné šifrované vzkazy, které tvůrce atlasu Cornelius Walters zaznamenal do svého deníku…? – Tato výpravná obrazová publikace s tajemným příběhem přinese inspiraci a radost nejen dětem, ale čtenářům všeho věku a dobře poslouží k rodinnému čtení.

Soutěž o Atlas monster

Zkus štěstí v naší soutěži a možná, že Atlas monster získáš domů zadarmo. Nakresli svou vlastní příšeru a obrázek pošli emailem na adresu souteze@cncenter. Do předmětu napiš heslo: "Příšera". 10 nejoriginálnějších příšer odměníme Atlasem monster z nakladatelství Euromedia.

Soutěž probíhá od 26. 2. do 9. 3. 2018. Kompletní pravidla níže.

Vědec našel opravdového trolla v Jižní Americe

Vědec našel opravdového trolla v Jižní Americe

Monstra z uhelného dolu: Plazi, co nahradili dinosaury

Monstra z uhelného dolu: Plazi, co nahradili dinosaury

Vetřelec, Moucha, Edward: IKEA má návody na slavná filmová monstra

Vetřelec, Moucha, Edward: IKEA má návody na slavná filmová monstra

Pravidla soutěže časopisu ABC na webu „svět příšer“

Soutěž časopisu ABC dále jen „soutěž“, probíhá v období od 26.2. 2018 do 9.3.2018  na internetových stránkách www.abicko.cz.  Soutěží se se zaslanou odpovědí  na otázku „Nakresli svou super příšeru“  i  v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18ti let.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Organizátor“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období správnou odpověd. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 1 odpověď.  Odesláním odpovědi  potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice mladší 18-ti let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

Odesláním odpovědi na  emailem s předmětem „Příšera“ na email: souteze@cncenter.cz  potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Odpověď  musí být odeslána  spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa. Jinak nebude zařazen do slosování.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání své odpovědi do soutěže.

Účastník soutěže zasláním odpovědi do soutěže potvrzuje, že

a) je autorem odeslané odpovědi,  

d) užitím odpovědi Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Organizátorovi

e) odpověď budou po dobu do 16. 6. 2017 poskytnuty výhradně Organizátorovi

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže (v případě soutěžících mladších 15-ti let, dávají tento souhlas jejich zákonní zástupci) a) souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Organizátora, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a odpovědí účastníků soutěže v tištěných a internetových mediích Organizátora za účelem rozeslání výher v soutěži. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplné a nesprávné odpovědi nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15-ti let, udělují tuto licenci zákonní zástupci soutěžícího) přihlášením odpovědi do soutěže Organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaného odpovědi bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích Organizátora, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Organizátora, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, ve formě polepů prodávaných Organizátorem.

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit odpovědi, které

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či  dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

e) nemají uvedeno jméno účastníka a adresu bydliště

O tom, zda přihlášený výtvor vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování kresby příšery.

Soutěž probíhá ve dvou fázích

 - přihlašování, tj.  zasílají své výtvory emailem na výše na výše uvedený email Organizátora soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu

 - výběr poroty

Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem jednu originální kresbu.

Odměny:

10 ks knihy Altas Monster

Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním kresby spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., resp. na její emailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Organizátor soutěže ustanoví odbornou porotu na výběr nejlepších fotografií, která se bude skládat z členů redakce ABC.

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 26.2. 2018 do 9.3. 2018

Finále, resp. setkání odborné poroty: 16.3.2018

Výběr vítěze: dne 16.3. 2018 se sejde odborná porota složená z členů ABC, kteří vyberou 10  výherních kreseb, a to na základě svých osobních preferencí dle zajímavosti jednotlivých kreseb. Výherci soutěže se stává z 10  účastníků, jejichž kresby byly vyhodnoceny jako nejzajímavější.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Jména výherců budou vyvěšena na webu www.abicko.cz v sekci soutěže a to nejpozději do 30.3.2018

Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 30. 4. 2018  a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky a Slovenska. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím pošty.  Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na  získání této výhry.

Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum jejich doručení (datum a čas emailu) Organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti (včetně fotografie), které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na navrácení zaslaných výtvorů do soutěže či jakoukoliv náhradu za ně.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Klíčová slova:
soutěž, Atlas monster