Soutěž o herní křeslo Connect IT Matrix Pro

Soutěž o herní křeslo Connect IT Matrix Pro
Sdílej
 
Hraješ nebo píšeš úkoly dlouhé hodiny na počítači a potřebuješ sedět pohodlně? Bude se ti hodit herní křeslo Connect IT Matrix Pro. Soutěž!

 

O slovo se hlásí špičkové herní křeslo Connect IT Matrix Pro v červené barvě s ergonomickým tvarováním. Napíšeš si o něj Ježíškovi?

Soutěžní otázka

Jakého esport týmu je Connect IT partnerem?

a) Brute

b) Entropiq

c) Sampi

Správnou odpověď hledej na www.hernikresla.cz.

Odpověď posílej na email souteze@cncenter.cz. Do předmětu napište heslo „HERNÍ KŘESLO“. V emailu musí být následující údaje o soutěžícím: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa. Jinak nebude zařazena do slosování. Kompletní pravidla najdete níže.

Connect IT Matrix Pro •  Connect It

Pravidla soutěže časopisu ABC „SOUTĚŽ O HERNÍ KŘESLO CONNECT IT MATRIX PRO“

Soutěž časopisu ABC „Soutěž o herní křeslo Connect IT Matrix Pro“ (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 5. 11. do 5. 12. 2020 v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18ti let.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „organizátor“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období e-mail, ve kterém zodpoví na soutěžní dotaz jednou z nabízených odpovědí. Každý soutěžící se může do soutěže přihlásit maximálně jednou. Odesláním mailu s odpovědí potvrzuje účastník soutěže souhlas s následujícími pravidly:

1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice a Slovenské Republice mladší 18-ti let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

2. Odpovídat je možné pouze jednou z nabízených možností a, b a c.

3. Odpověd účastník zašle e-mailem s předmětem „HERNÍ KŘESLO“ na email: souteze@cncenter.cz

4. Fotografie musí být odeslána spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa. Jinak NEBUDE zařazen do slosování.

5. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání své kresby do soutěže.

6. Soutěžní odpověď musí odpovídat jedné z nabízených variant a, b a c.

7. Informace o zpracování osobních údajů nalezete zde: https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani

8. Účastník soutěže zasláním kresby do soutěže potvrzuje, že:

a) je autorem emailu

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit odpovědi, které:

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

e) nemají uvedeno jméno účastníka a adresu bydliště

O tom, zda odpověď vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

Harmonogram a systém soutěže

Soutěž probíhá ve dvou fázích

- odpovdání na soutěžní otázku

- losování

Odměny:

Výherce získává herní křeslo Connect IT Matrix Pro

Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním odpovědi spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., resp. na její e-mailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Harmonogram soutěže

Soutěž probíhá: od 5. 11. 2020 do 5. 12. 2020

Losování: 5. 12. 2020

Výběr vítěze: dne 5. 12. 2020 se bude vylosován výherce.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Jména výherců budou nejpozději do 15. 12. 2020 vyvěšena na webu www.abicko.cz v sekci Soutěže.

Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 15. 12. 2020, a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky a Slovenska. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím pošty. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na získání této výhry. Zásilky podruhé znovu nezasíláme.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší pravidla soutěže, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Vyhraj Xbox, tablet a další hi-tech vychytávky!

Vyhraj Xbox, tablet a další hi-tech vychytávky!

ABC speciál: Esport průvodce pro začátečníky i pokročilé je tady!

ABC speciál: Esport průvodce pro začátečníky i pokročilé je tady!

Test Predator Thronos: Trůn pro královské hráče

Test Predator Thronos: Trůn pro královské hráče

Autor

Prezentace klienta