Doteky přírody 9

Sdílej
 
V 9. kole naší soutěže porota opět vybere a odmění čtyři nejlepší účastníky. Každý, kdo se zúčastní alespoň sedmi ze třinácti kol, bude navíc zařazen do slosování o tři dalekohledy Minolta.

Soutěžní úkol - Rostou, rostou?

Foto
Význam hub v přírodě dalece přesahuje jejich kuchyňské využití. Podílejí se na rozkladu organických zbytků a jsou potravou mnoha živočišným druhům. Některé jsou parazitické, řada z nich je naopak pro rostliny nezbytná - většina stromů i bylin žije v symbióze s nějakým druhem houby.
Vaším úkolem bude podívat se na houby pohledem přírodovědce, nikoli houbaře. Vyberte si nějakou malou plodnici jakéhokoli druhu (měli byste jej však znát) a choďte ji pravidelně sledovat. Zaznamenávejte si změny, k nimž dochází. Jak rychle houba roste? Jak se mění barva a tvar klobouku? Závisí rychlost růstu na vnějších podmínkách (např. na vlhkosti či teplotě)? O svém pozorování nám pošlete zprávu, v níž uveďte i druh pozorované houby a metodu použitou při měření jejího růstu.
Ceny pro 9. kolo
Foto
Foto
Hlavní cenou pro vítěze, kterou věnovalo nakladatelství Reader's Digest Výběr, je kniha Soukromí živočichů a série tří videokazet Nejkrásnější národní parky světa. Ceny za 2. - 4. místo - knihy Serengeti, Sloni žijí do sta let a Kaktusy a sukulenty - věnovalo nakladatelství Euromedia Group.

Na tvorbě soutěže se podílí Centrum dětí a mládeže Českého svazu ochránců přírody (CDM ČSOP).
Foto
Odpovědi posílejte na adresu CDM ČSOP, poštovní přihrádka 447, 111 21 Praha 1 nejpozději do 6. září 2002. Uveďte své jméno, adresu a heslo "Doteky". Jména výherců budou otištěna v ABC č. 21. Aktuální informace o soutěži najdete na adrese www.volny.cz/cdmcsop, kde budou výsledky zveřejněny už v polovině září.