ABC 20: Vystřihovánky buldozeru a rotundy svatého Václava

ABC 20: Vystřihovánky buldozeru a rotundy svatého Václava
Sdílej
 
V ABC 20 najdete vystřihovánky buldozeru a rotundy svatého Václava. Tady máte návod na slepení, ať můžete vystřihovat bez obav.

Stavební stroje

Buldozer CHTZ B10M

Ze sady zjednodušených stavebních strojů si můžete slepit deset modelů, dají se naložit na tahač s návěsem. Buldozer – čelní shrnovač – je výkonný traktorový stroj, který slouží k hrnutí zeminy nebo ke stavebním demolicím. Pohybuje se na širokém pásovém podvozku, který umožňuje dobrou průchodnost v těžkém terénu. Urovnává terénní nerovnosti a na krátké vzdálenosti může přemisťovat zeminu nebo stavební suť. Jeho hlavním pracovním vybavením je přední radlice, pohyblivá směrem nahoru a dolů.  Buldozer může jezdit dopředu i dozadu, pohyb do stran je řízen zpomalováním nebo úplným zastavením jednoho z pásů. Uplatnění našel nejenom na stavbách, ale třeba i v dolech, lomech, na vojenských základnách, v lesnictví nebo v těžkém průmyslu. Předlohou pro vystřihovánku je buldozer CHTZ B10M.

Vystřihovánka buldozeru: Návod na slepení •  ABC 20

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Všechny části předem narýhněte. Hrany označené červenou šipkou budete ohýbat směrem k sobě.

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Stavbu začněte motorovou částí 1. Dále slepte kabinu 2 a nalepte ji shora na díl 1. Zkompletujte levý a pravý pás 3 a 4, nalepte je na díl 1. Palivovou nádrž 5 nalepte zezadu na díl 2.

2. Slepte levou tlačnou hydrauliku 6 a nalepte ji na díl 3. Pravou tlačnou hydrauliku 7 nalepte na díl 4. Z dílů 8 (vnitřní část) a 9 (vnější část) slepte radlici buldozeru. Radlici nalepte na díly 6 a 7. Vnitřní spojující rameno 10 vlepte mezi díly 6, 7 a 9.

3. Přední reflektory 11 nalepte zepředu na díl 1. Zvedací hydrauliky 12 a 13 nalepte dopředu na díl 1. Na dílech 12 a 13 nejsou bílá místa pro nalepení. Přiložení dílů 12 a 13 si nejdříve zkuste bez lepení! Díly pak přilepte bodově tak, aby vedly nad dílem 10 a aby se dotýkaly dílu 9.

4. Výfuk 14 nalepte shora na díl 1. Nakonec přilepte tažné zařízení 15 zezadu na díl 1.

Vystřihovánka rotundy •  ABC 20

Hrady a zámky

Rotunda svatého Václava

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou zakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou zakresleny čerchovanou čarou s bílou šipkou. Výřezy ploch z dílů jsou zakresleny červenou úhlopříčkou.

2. Jednotlivé díly se k sobě lepí pomocí chlopní se zobrazením čísel dílu, kam má být díl přilepen.

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Začněte vystřižením pláště 1. Musíte se nyní rozhodnout, zda chcete mít vstup do rotundy plastický nebo jen nakreslený na plášti. Pokud se rozhodnete pro plastický, tak v plášti rotundy vystřihněte otvor vstupu a z rubové části připojte zpracovaný díl 2. Vystřihněte plášť apsidy 3 a připojte ho ke skrouženému plášti 1. Celek provlékněte otvorem v podstavci 4 a pomocí chlopní napevno spojte.

2. Postupně k sobě připojte díly číslo 5, 6 a 7, vytvoříte střechu apsidy. Připojte ji k podhledu 8. Celek umístěte na vrch apsidy tak, aby těsně přiléhal k plášti hlavní lodi 1.

3. Zbývá sestavit střechu nad hlavní lodí. Vystřihněte díl 9, skružte jej a vytvořte tak dolní prstenec střechy. Z rubové části na okraj přilepte díl 10. Nyní postupně připojujte další skroužené díly 11, 12 a 13. Pracujte pečlivě, aby střecha měla pravidelný kulatý tvar. Po proschnutí ji opatrně umístěte na vrch pláště hlavní lodi rotundy.

Vystřihovánky najdete v ABC 20

Vystřihovánka rotundy: Návod na slepení •  ABC 20

Vystřihovánky v novém ABC 14: Domíchávač betonu a mrakodrap Kingkey

Vystřihovánky v novém ABC 14: Domíchávač betonu a mrakodrap Kingkey

Papírová historie: Pražský hrad a sporťák Avie

Papírová historie: Pražský hrad a sporťák Avie