Stavební stroje: Bagr

Stavební stroje: Bagr
Sdílej
 

 

 

ABC 8/2016: Vystřihovánky

ABC 8/2016: Vystřihovánky

 

Z této sady si budete moci slepit deset modelů. Na fotografii vidíte celou sadu, některé modely jsou ještě rozpracované. Bagr slouží k dobývání, nakládání a přemísťování hornin a stavebních materiálů. Hlavní části stroje jsou rameno s lopatou, rám, kabina a podvozek.

Rameno je upevněno na rámu bagru a skládá se z několika částí navzájem spojených čepy. Rám bagru je uchycen přímo k podvozku a umožňuje otáčení o 360 stupňů. Kabina se nachází v přední části stroje, aby nabízela co nejlepší výhled a zároveň i ochranu obsluhy. Podvozek bagru bývá pásový nebo kolový.

Pro náš model jsme zvolili podvozek pásový, který umožňuje práci i v náročnějším terénu. Jako předlohu jsme využili bagr LIEBHERR 974.Návodná kresba •  ABC


PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Všechny části předem narýhněte. Hrany označené červenou šipkou budete ohýbat směrem k sobě.

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Slepte rám bagru 4 a zatížený jej nechte proschnout. Pokračujte podvozkovým rámem 1. Na díl 1 shora přilepte otočný rám 2. Slepte pásy 3 (2x) a přilepte je po stranách na díl 1. Celek slepený z dílů 1–3 odložte.

2. Kabinu 5 přilepte na proschlý díl 4. Slepenou motorovou část 6 a přední přístrojovou část 7 přilepte také na díl 4. Vyrovnávací závaží 8 nalepte zezadu na díl 6. Kryt chlazení motoru 9 nalepte shora na díl 6. Odložený celek přilepte zespodu na rám 4.

3. Slepte kloubový držák ramene 10 a přilepte ho na díl 4. Z dílů 11 a 12 sestavte samotné rameno a přilepte ho na díl 10. Kratší rameno 13 přilepte na díl 11. Z dílů 15, 16 slepte lopatu bagru a nalepte ji na díl 13. Nyní slepte hydrauliky 14 a 17 a přilepte je na vyznačená místa na dílech 11, 13 a 15. Na závěr přilepte celek ramena na rám 4.


Série stavebních strojů •  ABC


Více ze série Stavební stroje:


Stavební stroje: Silniční válec

Stavební stroje: Silniční válec

Stavební stroje: Tahač s návěsem

Stavební stroje: Tahač s návěsem