Pisa - šikmá věž - pokračování 2

Sdílej
 
Pokračování z minulých čísel...

Na útvar z dílů 10 (2x), 11, 12 (2x) a 13 (2x) osaďte nejvyšší patro z dílů 1 - 9, 16 (2x), 17 (2x), 108, 109: díly 1, 5, 8 (6x) lepte na vyznačená místa na dílu 10 (2x). Prostorový útvar z dílů 14 (2x), 15 (2x), 92, 93, 94 připojte k celku - tj. díl 14 (2x) a 94 přilepte k dílu 10 (2x). Díl 105 lehce vytvarujte a přilepte na vyznačené místo na dílu 1.

Foto
Dokončete poslední patro: špejli S1 (10x) oblepte dílem 35 (10x) a špejli S4 (2x) dílem 35*. Hotové sloupy S1, 35 osaďte na patro, dřík přilepte na vyznačená místa dílu 1 a patky na díly 10; sloupy S4, 35* budou dříkem přilepeny na díl 105 a patky na díl 92. Hlavice 106 (12x) osaďte podle návodné kresby na sloupy 35 a 35*.
Zpracujte římsy 36 (6x) a osaďte na celek, tj. lepte ke svislé stěně 1 a na vršek sloupů S1, 35 (10x) a S4, 35* (2x). Celek odložte a nechte pod lehkou zátěží proschnout.
Stavbu 6. patra začněte zpracováním jejího středu - dva technické díly 27 přilepte z rubu na jeden díl 26 a pak doplňte i druhým dílem 26. Celek jen lehce vytvarujte, ale obvod pláště zatím neuzavírejte. Vytvarujte "síly zdi" 31 (6x) a přilepte je postupně podle označení ryskami C, D, H a K ve vrcholcích oblouků dílů 26.
Foto
Na dílech 31 jsou na chlopních čtyř dílů písmena, která odpovídají ryskám oblouků - to znamená, že do oblouků se zalepí díly s písmeny na chlopních, která odpovídají písmenům rysek. Zpracujte jeden díl 43 a přilepte z rubu na lehce vytvarovaný díl 28. K dílu 28 připojte ještě technickou chlopeň 29 a půdorysně uzavřete. Pak spojte - postupně - vnější stěnu z dílů 26 (2x), 27 (2x), 31 (6x) a 43 se stěnou vnitřní z dílů 28 a 29. Současně uzavřete i vnější stěnu. Zpracujte dva díly 44 a zalepte je do obloukových otvorů 6. patra - tj. do dílů 31, které jsou označeny ryskami C a D.
Do oblouku dílu 31 s ryskou H zalepte zpracovaný díl 107. Práce na 6. patře zatím přerušte a sestavte konstrukci mezi 7. a 6. patrem včetně oblouků arkatury. K dílu 24 přilepte dvě technické chlopně 25 a doplňte ještě druhým dílem 24. Na rub těchto dílů přilepte postupně (a vzájemně i k sobě) šest dílů 32 a nakonec obvod z dílů 24 (2x) a 25 (2x) uzavřete. Dvěma technickými chlopněmi 23 spojte dva díly 22 a pak na díly 22 připojte dokončenou arkaturu z dílů 24 (2x), 25 (2x) a 32 (6x). Zpracujte hlavice sloupů 38 (30x) a přilepte podle návodné kresby na spojené díly 24. K dílům 22 (2x), 23 (2x) teď připojte 7. patro, a to díly 12 (2x) a potom i 14 (2x).