Hlavolam Uzel

Sdílej
 
Vystřihovánka, kterou jsme pro vás připravili, patří mezi ty jednodušší a měli by ji zvládnout i začátečníci. Věříme však, že udělá radost i zkušeným modelářům.

PŘÍPRAVA VYSTŘIHOVÁNKY:

Foto
Před vlastní stavbou proveďte přípravné práce. Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou, opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-). Výřezy ploch z dílů jsou kresleny červenou úhlopříčkou. Pracujte pečlivě a přesně! Nepřesnosti při lepení mohou způsobit, že jednotlivé části hlavolamu do sebe nepůjdou zasunout.
Foto
NÁVOD NA SLEPENÍ:
Foto
Hlavolam je tvořen šesti různobarevnými částmi. První, oranžovou částí je jednoduchý hranol vytvořený z jednoho dílu 1, který stačí vystřihnout, narýhovat a vytvarovat. Obdobně postupujte při zhotovování druhé, červené části. Tou je opět hranol, ale na rozdíl od prvního jsou v něm dva jednoduché výřezy. Nejprve vytvarujte a slepte plášť 1, po jeho proschnutí do něj vlepte větší výřez 2 a menší výřez 3. Třetí, žlutá část hlavolamu je téměř shodná se čtvrtou, zelenou částí. Obdobný bude i postup při jejich sestavování. Po vytvarování a slepení dílu 1 do něj vlepte velký výřez 2 a malý výřez 3. Pátá a šestá část obarvená žlutě a modře si jsou podobné a jsou nejvíce členité. Skládají se vždy z pláště 1, který zpracujte, připojte k němu díl 2 a nakonec i díl 3 tak, jak je zakresleno v přiloženém plánku.
Foto
Pokud jste pracovali správně, máte šest různobarevných částí. Po jejich proschnutí se můžete pustit do skládání. Věřím, že se vám hlavolam povedl a úspěšně jste jej vyřešili. Pokud by se vám přece jen nedařilo uzel poskládat, můžete si vzít na pomoc návod na sestavení, který naleznete na konci vystřihovánky.