Ježek v kleci

Sdílej
 
Dnes jsme pro vás připravili model hlavolamu, který byl uveřejněn v lednu roku 1990 a který před mnoha lety velmi zajímal tehdejší kluky, kteří jsou dnes vašimi tatínky a dědečky. Fandili tehdy Foglarovým Rychlým šípům, hrdinům oblíbeného komiksu.

Dnes jsme pro vás připravili model hlavolamu, který byl uveřejněn v lednu roku 1990 a který před mnoha lety velmi zajímal tehdejší kluky, kteří jsou dnes vašimi tatínky a dědečky. Fandili tehdy Foglarovým Rychlým šípům, hrdinům oblíbeného komiksu. Mirek Dušín, Jarek Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka prožívali v seriálu nerůznější příhody a dobrodružství a podnikali podivuhodné výpravy. Jedna z nich mířila do staré městské čtvrti Stínadel, obklopené mnoha tajemstvími, zvláště pak záhadou okolo zámečnického učně Jana Tleskače. Chlapce, který byl za podivných okolností zavražděn, aby mu mohl být ukraden plánek létajícího kola. Tleskač jej ukryl do kovového ježka - duté kuličky s ostny, která byla vložena do zvláštní klece s otvory. Vyjmout ježka z této klece nebylo nic snadného, a kdo neznal postup, neuspěl. Pokud se mu to i podařilo, netušil, že ježka lze ještě rozšroubovat a uvnitř že je tajný plánek. To vše se Rychlým šípům podařilo vypátrat a díky tomu se i spřátelit s Vonty, obávanými chlapci ze Stínadel.

Foto
Funkční model ježka v kleci si nyní můžete vyrobit i vy. Papírový ježek z technických důvodů nebude mít v sobě otvírací dutinu na tajné plány, neboť již vlastní sestavení hlavolamu je natolik náročné, že budete rádi, když zvládnete tajemství konstrukce a ježka vyrobíte. Bez pozorné a přesné práce se vám to ale nepodaří.
Přípravné práce
Při zpracovávání papíru sledujte návodné kresby, rýhujte díly a slepujte je podle obvyklého značení vystřihovánek, a především dodržte přesné rozměry ostnů ježka v délkách i ve vzájemných úhlových a směrových polohách. Nepodceňujte ani desetinu milimetru. Jen tak se vám podaří ježka do klece uzavírat a zase jej vyjímat ven.
Návod na slepení
Začněte výrobou klece. Připravte si modelářskou špejli 2x 8 mm a podle dílu 21 z ní nařežte pět sloupků 89 mm dlouhých. Na obou koncích sloupků si označte ve vzdálenosti 8 mm dvě rysky. Na výplně sloupků je možné použít v nouzi i kuchyňské špejle. V tom případě si jich podobným způsobem připravte patnáct. Klec musí být dokonale pevná, nesmí se kroutit. Proto podlepte díl 19 (2x) a díl 24 (2x) kladívkovou čtvrtkou. Papírové mříže 20 (5x) postupně zalepte do drážek jednoho kotouče 19, tmavošedými stěnami dovnitř, přesahujícími podélnými zálepkami ven. Pak konstrukci klece uzavřete druhým dílem 19. Do mříží zasuňte a zalepte dřevěné sloupky 21 (5x nebo 15x) s pravidelnými přesahy 8 mm na obou stranách kotoučů 19. Kolem těchto přesahů usaďte nahoře i dole dva prstence 22 a středové otvory olemujte dvěma prstenci 23 stočenými barvou dovnitř. Klec uzavřete čely 24 (2x).
Foto
Již v této fázi je nutné vyrovnat polohu čel a mříží do přesných kolmic, aby vzdálenost mezi mřížemi ve všech pěti mezerách byla v nejužším místě 31 mm! Menšími otvory ježka neprostrčíte a při větších mezerách ztratí hlavolam na zajímavosti, neboť ježek půjde snadno vyjímat. Sestavenou klec nechte pod lehkou zátěží proschnout. Pak konstrukci obalte vnějším pláštěm 25. Tento díl doporučujeme nejdříve podlepit kancelářským papírem a plochy kolem kulatých výřezů zezadu obarvit tmavě šedou nebo modrou barvou. Bílou zálepku nalepte přesně svisle na vnější chlopně libovolné mříže a postupně, od jednoho sloupku k následujícímu, obalte celý válec. Přes vnější čela bude plášť mírně přesahovat, to pro kontrolu správného nalepování pláště. Po zaschnutí lepidla okraje u čel seřízněte žiletkou. Stejně tak začistěte případné přesahy papíru do otvorů mezi mřížemi. Tím je klec hotová a opět ji nechte pod lehkou zátěží dokonale proschnout.
Sestavení ježka bude náročnější. Znovu upozorňujeme na nutnost pečlivé práce, protože každý špatně zhotovený či nepozorně umístěný osten ovlivní funkci hlavolamu.
Z kulaté špejle odřízněte dvojitý osten 1/7 dlouhý přesně 61 mm. Podle návodné kresby si vyznačte umístění kotouče 14 a zarážek 16 a 17. Při slepování kotouče nechte volné trojúhelníkové chlopně, přesně zhotovte středový otvor a kotouček obepněte páskem 15.
Obvod kotouče musí být 90 mm (s tolerancí plus minus 0,5 mm!). Na zkoušku jej obepněte nahrubo vystřiženým dílem 18. Podle potřeby průměr kotouče zvětšíte dalším polepením obvodu páskem papíru v šířce 6 mm. Kolmo do otvoru zalepte osten 1/7 tak, že osten 1 bude na straně modrých čísel 2 - 6, osten 7 bude u fialových čísel 8 - 12. Na oba ostny navlékněte příslušné zarážky 16 a 17. Pak je přilepte přesně na rysky vymezující příčný průměr koule.
Dokončete přípravu pláště 18. Pečlivě prostřihejte chlopně, zhotovte otvory pro ostny a vytvarujte segmenty koule do obloučků. Lepení koule začněte od krajního segmentu s chlopněmi po obou stranách, který umístěte kolmo na osu (zarážka 16 - středový pásek 15 - zarážka 17) a tak, aby otvor pro osten číslo 2 byl v polokouli s modrými čísly 1 - 6, přesně nad osou číslo 2. Orientaci usnadňují bílé šipky a čísla na tmavě modrém obvodu pláště 18. Po zaschnutí lepidla přiložte k chlopním segmentu následující díl koule a neustále kontrolujte její vznikající tvar.
Po přilepení tří segmentů je nutné instalovat do zhotovené části příslušné ostny. Řiďte se podle nákresu s ukázkou polohy ostnu číslo 5. Začněte však ostnem číslo 2. Špejli asi 4 cm dlouhou seřízněte na jednom konci do tvaru klínu, zasuňte do otvoru v kouli až k ostnu číslo 1 a ke středovému kotouči. Pomocí šablony A, vyrobené podle nákresu ve vystřihovánce, zjistíte potřebnou délku ostnu takto: rysku číslo 1 přiložte k ostnu 1 a ostrou tužkou si označte na špejli rysku ostnu 2. Špejli pak vyjměte ze segmentu, pozorně odřízněte ostrým nožíkem a znovu vložte do pláště. Zkontrolujte přesnou délku ostnu, vzájemnou polohu k ostnu 1/7 a úhlovou vzdálenost 60 stupňů od ostnu 1. Pak špejli ve středu koule i zevnitř k plášti důkladně zalepte. Nechte lepidlo řádně proschnout a připravte si k montáži osten číslo 10 ve druhém segmentu, ovšem na opačné polokouli. K tomu budete potřebovat šablonu B. Obě šablony pro jistotu podlepte čtvrtkou a po vystřižení ještě přeměřte úhloměrem. Úhlová odchylka jednotlivých ostnů smí být maximálně 0,5 stupně.
Po zabudování ostnu 10 následuje osten 6, přilepení čtvrtého segmentu koule, do něhož umístíte osten 9, a tak dál pokračujte až do zhotovení celého ježka. Nejobtížnější bude montáž posledního ostnu 11 do uzavřené koule, neboť není možné sledovat úkos na konci špejle a její uložení. Tady musíte pracovat s modelářským citem a nespěchat. Nejdříve vyzkoušejte uložení špejle, pak na její konce naneste kapku lepidla, po paměti znovu osten nasuňte na správné místo uvnitř koule a podle šablony spoj nechte zaschnout. U správně slepeného ježka musí být vždy dva protilehlé ostny v přímce. Drobné nedostatky lze ještě poopravit před zasycháním lepidla, přesto se však snažte každý osten usadit napoprvé přesně a hned od začátku montáže. Zbývá udělat kontrolu ostnů, ale předtím nechte kouli dokonale proschnout, nejlépe do druhého dne!
Ke kontrole délky protilehlých ostnů budete potřebovat buď posuvné měřítko - šupleru, nebo pomoc kamaráda, který vám bude přidržovat šablonu či ježka, abyste mohli odečítat každou délku zvlášť, tak, jak ukazuje návodná kresba 2 u ježka a následující tabulka.
Ostny Délka x Délka ostnů číslo
1/7 61 mm 1 = 17 mm a 7 = 14 mm
2/8 59 mm 2 = 16,5 mm a 8 = 12,5 mm
3/9 60 mm 3 = 16 mm a 9 = 14 mm
4/10 57 mm 4 = 12,5 mm a 10 = 14,5 mm
5/11 56,5 mm 5 = 12,2 mm a 11 = 14,3 mm
6/12 56 mm 6 = 13 mm a 12 = 13 mm
Všechny délky jsou maximální, při uvažovaném průměru koule 30 mm, s tolerancí rozměrů plus minus 0,5 mm. Správnou délku jednotlivých ostnů určují také příslušné pásky 1 až 12, kterými ostny obalíte na průměr 4,5 až 5 mm. Delší ostny lehce sbrousíte brusným papírem, kratší v trubičkách zakápnete kanagomem. Trubičky přilepte na kouli i ke špejlím, aby se neprotáčely. Konce ostnů začistěte čely 13 (12x), která po zaschnutí lepidla odstřihněte podle obvodu ostnů. Nakonec zatřete příslušnou barvou čísla a šipky na modrém obvodovém pásku ježka a spolu s klecí jej několikrát lehce přelakujte. Zpevníte tím celou konstrukci hlavolamu, oživí se barvy a později, při manipulaci s ježkem, se vám nebude papír odírat.
Po dokonalém proschnutí laku můžete zkusit ježka do klece vsunout - uzavřít. Při hledání cesty ježka do klece a pak zpět na svobodu však nikdy nepoužívejte násilí! Jinak ulomíte některý z ostnů nebo zdeformujete klec. Nezapomeňte, že vše je vyrobeno pouze ze dřeva a papíru! Jedinou správnou cestou je kombinační natáčení ostnů tak, že ježek vklouzne do klece sám, bez násilí. Totéž platí při vyjímání ježka z klece ven. Malou nápovědu vám ale dáme: cesta ježka do klece a pak ven začíná vždy nejdelším ostnem. Klíč k hlavolamu je tak ukryt v jisté kombinaci číselného pořadí na šablonách A a B v tabulce rozměrů ostnů. Hodně radosti při řešení vám přeje