Zájezdní hostinec ze Slezska, doplňky a figury

Sdílej
 
Doplňky a figurky k zájezdnímu hostinci ze Slezska.

Zbývají doplňky. Kdo bude chtít umístit před hostinec dostavník, přilepí nejprve k terénu 16 silnici 72. Dostavník začněte zpracováním podvozku 73, do kterého zalepte napevno (nejlépe kanagomem) osy kol - přední 92 a zadní 91. Délky dílů jsou zakresleny a označeny ve vystřihovánce. Vyrobte je ze zkrácených špendlíků, a to díl 92 - 1x, díl 91 - 5x. Osy budete osazovat tak, aby z podvozku přečnívaly na obou stranách stejně. Zpracujte korbu dostavníku. Přední stěnu 75 a zadní 76 (nejprve vytvarujte) přilepte k bočním stěnám 74. Celek osaďte na podvozek. Zpracujte dostavníkový kufr 769 a osaďte na podvozek 73. Na střechu osaďte zpracovanou "zahrádku" 78 a do ní přilepte zavazadlo 95. Zkompletujte kozlík 77, osaďte na vyznačené místo na přední stěně dostavníku 75 a na horní část podvozku ještě přilepte zpracovanou oj 80.
Pokračujte koly. Vytvarujte dvě přední kola červené barvy (díl 89) a dvě zadní kola červené barvy (díl 90). Zpracujte je, navlečte na osy a přilepte napevno (opět nejlépe kanagomem). Dostavník je hotov a můžete jej umístit na silnici podle své vlastní představy.
Další prací jsou formanské vozy. Jeden je krytý plachtou a druhý naložený sudy se solí. Oba mají podvozky stejné konstrukce a těmi začnete. Zkompletujte dvě plošinky 81 a dva držáky kol 82. Držáky kol 82 přilepte na spodní část plošin 81. Do držáku zalepte napevno čtyři osy kol 91, které již máte připravené. Na jednu plošinu připevněte zpracovanou nástavbu 85, na druhou plošinu zpracovanou nástavbu 84. Zkompletujte oba kozlíky 86 a přilepte na vyznačená místa na nástavbách 84 a 85. Na držáky kol osaďte zespodu zpracované oje 2x 83. Zpracujete plachtu 87, vytvarujte a přilepte k jejímu čelu 88. Celek osaďte podle návodné kresby na vůz, který má bočnice, to je na nástavbu 85. Kola 4x 89 a 4x 90 zkompletujte, navlékněte na osy (přední kola jsou 89, zadní 90) a přilepte napevno.
Tím jsou oba formanské vozy hotovy a zbývá na jeden z nich (vůz s otevřenou nástavbou - díl 84) naložit náklad čtyř sudů ze solí, které zhotovte ze čtyř dílů 93 a osmi dílů 94. Vytvarujte a slepte plášť sudu 93 a oba konce zakryjte dnem 94. Hotové sudy naložte na vůz a bodově přilepte.
Hodně radosti z dalšího modelu přeje a na shledanou se těší Richard Vyškovský
Figurky pro zájezdní hostinec
V zájezdním hostinci bývalo rušno. Aby vystřihovánka odpovídala co nejvíce skutečnosti, otiskujeme několik figurek, jimiž ji můžete oživit.
Ve dvoře zastavil formanský vůz a vozka 2 čeká, až budou koně odvedeni a ustájeni. Čeledín 7 odpojil od vozu váhy i se zapřaženými koňmi 8, 21 a odvádí je oba najednou. Jiný čeledín 29 přináší putny s vodou. Do dvora zajíždí další povoz s koňmi 6, 49 a s vozkou 47 na kozlíku. Hostinský 4 a jeho pomocnice 14, 15 obsluhují povykující společnost kamarádů z "mokré čtvrti" 5, 37, 38, 39, 40, 42, 43, usazenou u stolu. Ženy 16, 23 roznášejí jídlo dalším hostům 48, 50, 53. Šenkýřka 22 vítá vzácné návštěvníky 41, mlynář 27 rozpráví se ženami 20, 45, sedícími na lavičce pod stromem. Potulní hudebníci 17, 19, 35, 36 vyhrávají tanečníkům 10, 32 i posluchačům 1, 11, 12, 13, 24, 26, 28, 31. Starý výměnkář 33 se pokouší doprovázet muzikanty jako zamlada. Děvečka 3 zametá dvůr. Po silnici před hostincem jde žena s nůší 9, hospodář s trakařem 25 a projíždí dostavník tažený čtyřmi koňmi 44, 46, 51, 52. Na kozlíku sedí postilion 18 a jeden z cestujících 34 s přikrývkou přehozenou přes kolena.
Jsme si vědomi, že zpracovat figurky tak malých rozměrů je nelehký úkol. Proto tentokrát figurky nepodlepujte. Nůžky volte co nejmenší (nejlépe manikúrové), ostré až do špiček a nepříliš utažené. Po vystřižení obě poloviny figurek slepte a zatížené nechte proschnout. Bílé hrany zabarvěte a hotové figurky přilepte natupo rovnou do modelu na určené místo. Koně u dostavníku jsou zapřaženi v párech za sebou. Popruhy můžete znázornit silnějšími nitěmi. Přejeme vám dobrou zábavu a trpělivost při práci.