Caterpillar Challenger 65 - zemědělský traktor nové generace

Sdílej
 
Naše vystřihovánka vyšla poprvé v ABC č. 3 ročník 38. Sestavení modelu je středně obtížné, předpokladem je pečlivá práce. Tak jako u jiných miniboxů máte možnost volby mezi základním a rozšířeným provedením.

Znovu v ABC

Jde o stroj, který nenechá nikoho lhostejným, nejde přejít bez povšimnutí. Spojuje v sobě výhody kolového a pásového traktoru. Poskytuje velkou tažnou sílu a málo zhutňuje podloží, to jsou výhody pásového traktoru, je rychlý a nepoškozuje vozovky - výhody traktoru kolového. Příčinou jsou pevné gumové pásy, dobrý podvozek a silný motor. Spolu s komfortně vybavenou kabinou jde o celek z říše snů. Pro mnohé z vás je možná překvapením značka CAT na zemědělském traktoru. Jak je zřejmé, Caterpillar nejsou jen nejrůznější stavební stroje. Naše vystřihovánka vyšla v ABC č. 3 ročník 38.
Návod na slepení
Sestavení modelu je středně obtížné, předpokladem je pečlivá práce. Tak jako u jiných miniboxů máte možnost volby mezi základním a rozšířeným provedením. Čísla základních dílů jsou podložena zeleně, ostatní žlutě. Doplňující díly (není nezbytné je použít) - modře.
Základní provedení
Nahrubo vystřihněte díly 1 - 9, 27 a 28. Narýhujte ohyby podle černých šipek vně kresby. V dílu 1 - podvozku - vyřízněte otvor pro pozdější vsunutí dílu 28 - závěsu pluhu - otvor je označen červenou úsečkou. V zadním čele dílu 1 propíchněte otvor pro připojování přívěsů pomocí oje. V případě, že budete chtít použít díl 21 - výfuk, a díl 22 - hrdlo sání - propíchněte patřičné otvory v dílech 5 a 7. Postup slepování jednotlivých dílů určují čísla v kroužcích na chlopních.
Sestavení modelu začněte slepením zpevňujícího dílu 8 tak, že jeho chlopeň přilepte k vnitřní straně druhého konce dílu. Tím vznikne trojboký hranol, který přilepte k vnitřní straně dílu 1 - vyříznutému otvoru (viz návodný obrázek). Poté díl 1 slepte.
Slepte díly 2, 3, 5, 6, 7. Připravte si díl 4 (není nezbytné jej použít, některá provedení traktoru jsou bez tohoto dílu). Chlopeň přilepte k vnitřní straně protilehlého konce dílu a díl prozatím odložte. K podvozku přilepte připravené díly v pořadí: 2, 6, 5, 7, 3 a 4. Přilepte zpevnění zadního čela podvozku - díl 9.
Sestavení pluhu
Slepte obě poloviny dílu 27 - pozor, ať neslepíte chlopně - a pod zátěží nechte díl proschnout. Rovněž slepte obě poloviny dílu 28 - závěsu pluhu. Následně jej podle návodného obrázku vytvarujte a přilepte k dílu 27.
Rozšířené provedení
Hlavní rozdíl proti základnímu provedení je v jiném podvozku. Místo podvozku krabičkového postavte podvozek z dílů 10 - 20. Nástavba je shodná se základním provedením.
Slepte díl 10 a 11, vzájemně je spojte. Propíchněte otvor v dílu 20 a díl přilepte k dílu 10, ke k zadnímu čelu! Vzniklá štěrbina slouží pro zavěšení pluhu. Z dílů 12 - 17 sestavte kola. Začněte slepením konců dílů 16 a 17 - běhounů. Ze čtvrtky nařežete 4 proužky široké 7 mm a dlouhé asi 20 - 25 cm. Bez lepení je stočte do ruličky, vložte do slepených běhounů, nechte volně roztočit a přilepte je. Na takto vytvořené plošky naneste lepidlo a přilepte vnější disky - díly 12 a 14. Dbejte, ať šipky (vzorek) na zadních běhounech směřují - z čelního pohledu - směrem dolů.
Vnitřní disky - díly 13 a 15 - přilepte na patřičná místa dílu 10, k nim následně připravená kola. Stíny na discích směřují dopředu nahoru (tak jako u dílu 1). Připravte si pásy - díly 18 a 19. Slepte k sobě jejich vnitřní a vnější části a pod zátěží je nechte proschnout. Konce pásů potom nespojujte, ale označený konec přilepte k dílu 11 způsobem "tečka na tečku". Pás pak obtočte kolem kol a volný konec přilepte. Zbývá přilepit nástavbu stejným způsobem jako u základního provedení a díl 9.
Doplňující díly
Výfuk - díl 21 - a hrdlo sání - díl 22 - stočte do ruličky a vlepte do připravených otvorů v dílech 5 a 7. Díly 23 a 24 slepte k sobě a přilepte na díl 22. Pochůzné plošiny - díly 25 a 26 - přilepte na díl 2, docílíte modelovějšího vzhledu traktoru.
Na závěr zatřete bílá místa na hranách patřičným odstínem vodové barvy.
Pokud si k dnešní vystřihovánce chcete doplnit i další modely, můžete je doobjednat na webových stránkách nebo na adrese WDS - MINIBOX, 154 00 Praha 5-Slivenec.