Wright Flyer glider - motorové letadlo bratří Wrightů

Sdílej
 
Od prvního letu v prosinci 1903 provedli bratři Orville a Wilbur Wrightové s motorovým dvouplošníkem Flyer mnoho dalších pokusů a postavili několik modifikací, které neustále vylepšovali. Model ve vystřihovánce v měřítku 1:60 byl navržen z podkladů letounu typu -A- z roku 1908. Byl to první exportní výrobek určený k předváděcí cestě po Evropě, který byl současně nabídnut americké armádě jako vojenský stroj.

Předloha vystřihovánky
Od prvního letu v prosinci 1903 provedli bratři Orville a Wilbur Wrightové s motorovým dvouplošníkem Flyer mnoho dalších pokusů a postavili několik modifikací, které neustále vylepšovali. Model ve vystřihovánce v měřítku 1:60 byl navržen z podkladů letounu typu -A- z roku 1908. Byl to první exportní výrobek určený k předváděcí cestě po Evropě, který byl současně nabídnut americké armádě jako vojenský stroj. Letadlo bylo dvoumístné, nalevo seděl pilot, vpravo cestující. Tento model ještě nemohl startovat vlastní silou. Měl jen lyže a byl rozjížděn rychlostí 15 až 18 m/sec na dvoukolovém vozíku po kolejnici, a to silou 500 kg závaží padajícího z koruny mechanického katapultu. Ovšem pozdější model, který byl dodán jako první americké armádě v roce 1909, byl už opatřen párem kol na každé lyži a měl i zjednodušené řízení.
Technická data
Délka 10 m, rozpětí 12,5 m, nosná plocha 48 m², hmotnost max. 450 kg, průměrná rychlost 60 km/hod. Dvě nosné plochy byly navzájem spojené 18 výztuhami z jedlového dřeva, na spodním křídle vpravo byl umístěn čtyřválcový motor Wright, chlazený vodou z vysokého chladiče. Výkonem 30 kw poháněl dvě dřevěné vrtule ø 2,5 m umístěné vzadu. Náhon byl řetězový, krytý, u levé vrtule zkřížený, aby se obě vzájemně otáčely v protisměru.
Přípravné práce
Model je určený spíš zkušeným modelářům, kteří si poradí s konstrukcí dvojplošníku, s výběrem materiálu pro nosníky a výztuhy a s provedením lanového výpletu. Nepodceňujte návodné kresby. Zejména bokorys aera a nárys spodního křídla vám pomohou pochopit konstrukci a uspořádání jednotlivých částí modelu. Papírové díly jsou označené žlutými čísly, díly z jiného materiálu a díly určené k podlepování (ať už silnějším papírem, nebo dřevěnými přířezky) jsou podložené zelenou barvou, po skupinách červeně ohraničené, aby bylo možné podlepovat je najednou. Modře jsou vykreslená nezbytná vyztužovací a ovládací lanka a jsou očíslovaná modrou kurzívou s písmenem -N- podle stavebního pořadí. Červené šipky u dílů orientují jejich montáž ve směru letu dopředu a zdola nahoru. Modré a zelené šipky na návodných kresbách slouží pouze k pochopení funkcí pohyblivých částí stroje, pákových mechanismů a lankových převodů; na modelu nic funkčního není, všechny detaily přilepujte napevno, drátky, špendlíky apod. sekundovým lepidlem.
Návod na slepení
Pro stavbu nosných ploch si připravte 20 žeber z podlepených dílů 3 a dvě výztuhy se zúženými konci z kulatých špejlí podle dílů 1a, 2a. Tužkou si na nich označte středy a umístění žeber. Hřbety dílů 1 a 2 zaoblete jako náběžné hrany, přetažením papíru o desku stolu vytvarujte obě plochy do kapkovitého profilu. Sestavte horní křídlo: výztuhu 2a zalepte podle vyznačeného středu do náběžné hrany dílu 2 a na rub spodní plochy rozmístěte 10 žeber kolmo ke špejli. Potom přehněte horní plochu přes žebra a křídlo zkompletujte v celé délce. U spodního křídla 1 je stavební postup obdobný, pouze špejli 1a je třeba rozříznout na tři díly, zkrátit o části označené červenými křížky - tím v náběžné hraně vzniknou mezery, jimiž budou procházet přední vzpěry.
Nyní zhotovte všechny konstrukční latě, vzpěry, páky, táhla a osičky označené na návodných kresbách čísly 1 až 14 zelenou kurzívou, z toho 2x latě 5 a 6. K výrobě se hodí bambusové štěpiny z párátek, po opracování natřené hnědou barvou. Rozměry si odměřte a všechny prvky na letounu rozmístěte podle nárysu a bokorysu v měřítku 1:1. Postupujte pomalu, každý díl konstrukce nechte řádně zaschnout. Nejdříve do středu spodní nosné plochy 1 zalepte kolmo mezi žebra ocasní lať 10, kterou směrem dozadu plynule zužte na tloušťku asi 1 mm. Její délku včetně části zasunuté do křídla si odměřte na spodních lištách dílů 10L-P, jimiž později (podle pokynu v návodu) ocasní lať z obou stran polepte.
Konstrukci začněte sestavovat od příčky 1 až k osičce 11 s pákami 8 a 12. Táhla 13 a 14 zatím odložte a pokračujte s výrobou ostatních předkreslených nosníků a vzpěr. Musíte si sami zvolit materiál k podlepování, způsob opracování a konečnou úpravu latí. To platí i pro lankový výplet mezi vzpěrami a nosníky trupu. Jednu z možností ukazuje na kresbě detail krajní vzpěry 4.1: hrany každé podlepené latě můžete začistit „lištami“, které si odříznete z rezervního dílu 50. Na vzpěrách (u bílých bodů) proveďte malé zářezy, kam zalepíte podle potřeby i oboustranná kotevní očka. Nitě (spíš tmavé barvy) jimi snadno provléknete, napnete a zalepíte. Řada devíti předních vzpěr je od obou konců křídel ke středu označena čísly 4.1 až 4.5, řada zadních vzpěr 5.1 až 5.5. U jednotlivých dvojic dbejte na správnou směrovou orientaci a rozmístění na křídlech. Krajní vzpěry 2x 4.1, 2x 5.1 instalujte jako poslední – asi je budete muset přizpůsobit skutečné výšce mezi křídly. Vyztužovací latě zadních vzpěr 2x 5.2, 5.3 můžete uříznout na obou koncích asi o 1,5 mm delší, aby je bylo možné zapustit do otvorů označených červenými křížky. Předem kompletně zhotovte konstrukci podvozku 2x díl 6, dále vzpěry 2x 4.4 (jsou součástí předních šikmých rozpěr 2x 7) a zadní vzpěry 2x 5.4. Čtyři vyztužovací latě stojkových vzpěr 4.4 a 5.4 musí dosahovat až k lyžím 8 (délky si odměřte na bokorysu). Shora je provlékněte křídlem 1 a zespodu zkompletujte s dvěma díly 6, u kterých při podlepování dřevěnými přířezy vynecháte právě latě označené %4.4 a %5.4.
K podvozku 6 a k vzpěrám 7 nyní nainstalujte souběžně lyže 2x 8 s rozpěrami 4x 9. Na začištění hran všech těchto nosníků a latí můžete také použít páskové odřezky z dílu 50.
Z dílků 15 a středových kotoučků 15a slepte čtyři vodicí kladky, nalepte je po dvou na označená místa na obou křídlech. Nyní horní plochu nasaďte čtvercovými otvory na zadní vzpěry a stabilizujte ji ve správné poloze k trupu a spodnímu křídlu na předních vzpěrách 4.4/7. Prostřední zadní vzpěru 5.5 zasuňte zespodu do plochy 2, dole podle potřeby zkraťte a natupo přilepte na nosník 10. Zbývající přední vzpěry 4.1, 4.2, 4.3 a 4.5 vložte mezi náběžné hrany obou křídel, srovnejte v geometrických osách a zalepte rovněž natupo. Vše nechte dokonale zaschnout, než se pustíte do další montáže.
Budete-li nyní podlepovat a kompletovat díly 10 L-P, spodní ani horní lišty k sobě v žádném případě neslepujte! Zadní stojku zesilte na tloušťku zářezů v ploškách 6x 12; slepte je nejprve do tří dvojic a v pravých úhlech je natupo vlepte jako rozpěry (se zářezy dozadu) mezi plochy kormidel 13L a 13P. Zdvojenou směrovku zaklesněte zářezy do ocasní stojky dílu 10 a dole i nahoře ji rozepřete příčkami 2x 14. Dále zkompletujte trojúhelníkovou rozpěru z dílů 11a, 11b a umístěte na rozevřené horní lišty 10 L-P. Vnitřní hranu tohoto „véčka“ lze také potáhnout a vyplnit lištou, odříznutou z dílu 50. Celou sestavu umístěte v ose modelu základnou trojúhelníku na odtokovou hranu horního křídla, dole nalepte lišty 10 L-P na boky nosníku 10 a doplňte vypínací a ovládací lanka směrových kormidel a obou nosných ploch. Později byste nitě do dvojplošníku už nedostali.
Připravte dva rámy z dílů 4x 16, dvě delší osičky 17 a čtyři kotoučkové zarážky 22. Při slepování rámů vytvarujte v označených místech průniky pro osičky, pak je přilepte zvnějšku ke vzpěrám 5.3. Na špendlíku stočte dva vrtulové náboje 18, které přelepte z obou stran kotoučky 4x 20, 21 a podle kresby opatřete vrtule dvojicemi listů 19. Za vrtule navlékněte zarážku 22, osičky zasuňte do rámů, na vzpěrách je zajistěte dvěma třmínky 23. Kryté řetězové převody složte z dílů 27/28 (náhon pravé vrtule) a 29/30 (levý náhon), hrany krytů lze zvýraznit lištami 28a, 30a. Sestavte motor z dílu 24 a ze čtyř válečků 25, které vložíte mezi těsnění a hlavu z dílů 24a, b, c. Do motoru instalujte kratší osičku 17, celek usaďte na dřevěný rám na křídle a vyzkoušejte nasazení řetězových kol. Podle potřeby upravte rozteč mezi středovými otvory. Převody na osičkách zajistěte zarážkami 22 a zakápněte lepidlem. Z dílů 26 a 26a složte dva bloky chladiče a na sebe je navlékněte bez lepení. Chladič usaďte za vzpěru 4.4, pak natřete lepidlem chlopně horního dílu a bloky jakoby roztáhněte. Z dílů 31 L, P složte dvě sedadla, z dílů 32, 33 a 34 benzinovou nádrž, kterou dvěma třmeny 35 připevníte na vzpěru 4.5. Hadice 2x 36 mezi chladičem, nádrží a motorem napodobte např. telefonním drátkem. K lyžím instalujte zesílené držáky 2x 37 s otvory pro osičku 41 (drát do ø 1 mm). Slepte díly 38, 39, po stranách je doplňte díly 2x 40 a zespodu ložiskem 42 (trubička navinutá na průměr osičky). Na konstrukci umístěte podle označení plochy 44, 45, sestavu nasaďte na držáky 37 a ložiskem vespodu provlékněte osičku. Výškové kormidlo doplňte předem zhotoveným ovládacím táhlem 13/14 a vzpěrami 2x 43.
Vzpěry, nosníky a lyže přelakujte a dokončete úplné vystrojení dvojplošníku napínacími lanky. Také můžete tento model doplnit kolovým podvozkem z dílů 46, 2x 46a, 4x 47 a ostruhami 2x 48, stále to bude Flyer glider typu -A-. Data letounu si můžete na štítku 49 nalepit pod křídlo.
Věřím, že přes mnohé obtížnosti se vám stavba historického modelu podařila k plné spokojenosti. Na příští modelářskou spolupráci se těší