Vickers Wellington Mk I.c - dokončení

Sdílej
 
Dokončení z minulého čísla...

Dokončení z minulého čísla:
Nyní zpracujete motory. Protože díly jsou označeny shodnými čísly, jsou motory odlišeny barevnou tečkou: levý červenou a pravý modrou. K dílu 72 přilepte díl 73 a k nim pak díl 74, celek oblepte dílem 88 a zadní hranu prostřihejte. Zpracujte kužel 75 a spolu s dílem 76 jej přilepte na díl 73. Z dílů 77, 78 a 79 slepte blok motoru, do kterého vlepte devět válců 80, a celek přilepte na díl 74. Na válce 80 natupo nalepte kryt 81. Kdo chce mít model co nejvěrnější, vyřízne na krytu 81 trojúhelníčky. Motor dokončete nalepením přední hrany 89, lepte na díl 88.

Foto
Samostatně zpracujte vrtuli, díly 84 a 85 slepte a nasuňte na osu 83. Kužel 82 vytvarujte a nalepte ho na špičku osy 83 a k vrtuli 84. Vymezovací pásek 86 naviňte a přilepte na osu a hotovou vrtuli protáhněte blokem motoru a zezadu zajistěte zarážkou 87. Vrtule by se měla volně otáčet. Pokud je vše v pořádku, můžete motor nalepit ke gondole - na díl 58. Obdobně zpracujte a slepte pravý motor a nalepte jej ke gondole na díl 68. Nyní trupem protáhněte osu 133 a na ni a trup přilepte hotová křídla 45 a 49. Pod křídla nalepte dva díly 52 a také antény 131 a 132.
Z dílů 90, 91 a 92 zpracujte výškovky a nalepte je na trup, při mírném vzepětí. Do prořezu ve výškovce 95 vlepte díly 124 a 125. K dílu 93 přilepte díl 94. Toto žebro vlepte do výškovky 95 a výškovku do poloviny slepte a celek nalepte kolmo na trup. Po proschnutí napněte anténu 134, vlepte ji napnutou mezi díl 95, až nit zaschne, výškovku uzavřete a přebytečnou nit odstřihněte. Na trup nalepte kopuli astronavigace - díly 127 a 128. Na spodek zádě nalepte díl 126.
Nyní zpracujte výfuky. Vytvarujte díly 114, k nim přilepte chlopně 115, 116 a 117 a výfuky slepte. Nasaďte je na kousek drátu, prořízněte tvarovací výřezy a nalepte díly 118, chlopně 119 a výstupky 120. Po dokonalém zaschnutí drát vytáhněte, pomocí prořezů dejte výfukům tvar a podle návodné kresby je nalepte k motorům. Na díl 88 nalepte násosy 122 a výstupky 121.
Zbývá na letoun osadit podvozek. Osy 96 oblepte díly 97 a na ně nalepte pásky 98, 99 a 100. Pásek 100 navíjejte postupně, vždy po navinutí propíchněte dírku. Z dílů 101, 102 a 103 slepte kola a na ně nalepte zarážky 123. Osu 104 protáhněte kolem a podvozkovými nohami 97, do nichž vlepte ucpávky 105 a koncovky 106. Obě podvozkové nohy zpevněte dílem 107 a hotové je zalepte do křídla 45. Stejně zpracujte i druhé kolo a nalepte je do křídla 49. Při lepení se řiďte návodnou kresbou. Zadní kolečko slepte z dílů 111 a 112, pomocí osy 113 je připevněte do držáčku, který slepte z dílů 108, 109 a 110, a hotové je vlepte do trupu.
Tím máte model bombardéru hotov. Věříme, že se vám jeho stavba podařila a že se vám letoun líbí.