Kosmický průzkumný robot Spirit - dokončení

Sdílej
 
Pokračování z minulého čísla...

Základ kamerového -T- kusu tvoří opět přířez kulatého párátka, díl 30, na který navinete díl 31. Zhruba uprostřed tohoto dříku zhotovte zářez, kam zalepte v pravém úhlu připravený sloup a nechte důkladně zaschnout. "Téčko" lze na obou stranách zajistit drátěnými spojkami z kancelářské sponky, jak ukazuje návodná kresba. Vodorovný dřík doplňte sklopným třmenem 32 a ze stran zajistěte zarážkami 33L, P. Vpravo naviňte černý váleček 26. Na třmen usaďte dopředu otevřenou kazetu 34, do níž rozmístíte fotopřístroje a objektivy kamer, díly 2x 35 až 39.
Sloup vsaďte do roveru. Pod motorem doplňte osičku 15 otáčivou sestavou držáku robotické ruky z dílu 25, válečku 26 a kotoučového ovladače 27a, b. Kotoučkem bude procházet osička 28 s válečkem 29 na pravé straně. Na levou stranu osičky později navléknete rameno robotické ruky.
Před sloup na horním panelu instalujte klín 21 a terčíkový senzor 22, který před panelem a pod ním vytvarujte do obloučku, viz návodná kresba. Než dílem uzavřete a doplníte čelo motorové části, zabudujte pod spodní panel válec 23 s bočními kotoučky a příčným páskem 24.
Z dílů podložených zelenou barvou dokončete nyní všechny detaily na horní ploše solárních panelů. Jsou to panty 4x 5, 6x 6, dále tyčové antény 59, 60 a 2x 61, talířová anténa 64 a pistolové senzory 2x 62 s trubičkovými čidly 2x 63. K zadnímu panelu přilepte zespodu konstrukční prvek 9. Do levého výklenku na panelu vpředu instalujte senzor 7, jehož dvě trubičková čidla 8 seřízněte na hnědých koncích do klínu a trubičky slepené do tvaru -V- vložte do hranolku senzoru.
Samostatně zhotovte sloupovou anténu ze špejle a špendlíku 41, a ze dvou navinovacích dílů 42, 43. Dřík vztyčte a zalepte do podlepené základny 40 mezi stěny opěrné patky, díly 44, 45. Vlevo za tuto anténu postavte velký talířový senzor, jehož sestava je zobrazena opět v malé schematické kresbě spolu se všemi díly 48 až 58 na osičkách z kulatých párátek 46 a 47. Konstrukce je navržena tak, aby se oběma kolmo k sobě sestavenými osičkami dalo otáčet. Požadovaná funkce spočívá v přesném uložení obou osiček v domečku 53, kde osičky zajistíte a pozorně zakápnete pouze u kotoučových zarážek 2x 54. Teprve po zaschnutí lepidla domeček uzavřete a dokončete talířovou část senzoru.

Foto
Celek 2 - modré číslování: Šestice kol průzkumného roveru má shodný stavební postup. Je nutné pouze rozdělit si stavební díly na pravé a levé, a to jak při stavbě jednotlivých detailů, tak při montáži hotových celků na model. Pro snadnější orientaci jsou pravé díly označeny tmavší fialovou barvou. Kola začněte modelovat od prostředních páskových běhounů, 6x 1, k nimž přisaďte z obou stran kuželové běhouny, 6x 2 a 3. Pomůckou pro správné sestavení tří běhounů jednoho kola je kresba spojovacího zámku mezi protektory. Již nyní si musíte pozorně rozdělit kola na pravá a levá a přiřadit k běhounům vnější disky, 6x díl 5, aby se kola správně "odvalovala" po červených lučíkách. Do vnitřního obvodu kola zalepte nejprve pásek 6x 4 a potom vložte do kola zesílené disky 6x 6 a 6x 7. Pro dvě přední kola si připravte osičky ze špendlíků 2x 12 (špendlíky ohněte malými kleštičkami až po zhotovení kola), pro čtyři zadní kola osičky 4x 12a. Kola musí zůstat na osičkách otáčivá, jen volně nasazená. Hlavičky špendlíků zakryjte bez lepení maticemi, které namotejte z pásku 6x 9, přilepte opatrně k disku 7 a přelepte kotoučkovými středy s logem NASA, 6x 8. Zevnitř kol navlékněte na osičky a k diskům přilepte středové náboje, stočené z pásků 6x 10. Čela nábojů začistěte kotoučky 6x 11. Kola si naposledy rozdělte na pravá a levá, z toho dvě přední řiditelná a čtyři zadní kola, a zatím je odložte.
Foto
Popis stavby levé nápravy (díly označené modrou barvou):
Z pásku 13 stočte na špendlíku náboj a navlékněte ho na zahnutou osičku předního kola. Na náboj nasuňte kužel 14 (širší základnou dolů, kde do zářezu zaklesněte osičku), zakápněte lepidlem a zespodu uzavřete kotoučkem 15. Z dílu 17 sestavte vnitřní část nápravy a nasaďte ji bez lepení na osičku šedivou plochou dolů. Uvnitř špendlík zajistěte zarážkou svinutou z pásku a přelepenou kotoučkem 16. Osičku opatrně zakápněte sekundovým lepidlem tak, aby se ramenem dalo otáčet. Shora zakryjte tento kloub vnějším ramenem 18. Do ramene zalepte výztuhu ze silnější špejle 19, na niž postupně nasunete sestavu kužele 20, profilovaného válečku 21 a kotoučku 22.
Dále zpracujte oboustranný třmen 24, osičku z kulatého párátka 23 a z pásků 25, 26 dvě ložiska. Vnitřní ložisko 25 přilepte k trupu hnědým okrajem, provlékněte osu, vycentrujte ji a zalepte napevno. Nápravu prodlužte ramenem 28 ve tvaru -L-, jehož zadní konec upravte do vidlice pomocí vnitřního dílu 29. Samostatně zpracujte sestavu středového ložiska nápravy zadních kol: složte hranolek 35, do něhož před slepením mezi středové otvory umístěte náboj z pásku 31, navinutý na osu ze špendlíku 30. Připravte si poloosy 33, 34 a výztuhy poloos 2x 32 (délky špejlí jsou rozdílné podle umístění v zadní nebo přední poloose), podle návodné kresby je správně založte do hranolku středového ložiska a průniky dokončete tvarovkami 2x 36. Hranolek s poloosami umístěte do vidlice nápravy a osičku 30 přelepte z obou stran kotoučky 2x 37. Poloosy 33, 34 na opačných stranách tvarovkami 2x 38, doplněnými po stranách kotoučky 2x 39. Tyto tvarovky slouží jako návleky pro "kloubové čepy" zadních kol, díly 2x 40, které složte a před zasunutím do návleků a uzavřením zadní stěny do nich instalujte kola. Uvnitř zajistěte osičky kol 12a zarážkami navinutými z pásků 16a; zarážky a špendlíky opatrně zakápněte lepidlem, kola by měla zůstat otočná.
Stejným způsobem zhotovte pravou nápravu roveru z dílů označených fialovou barvou. Obě podvozkové nápravy pak navlékněte na osu v trupu, zajistěte ložisky z pásků 2x 26 a přelepte kotoučky 2x 27. Nyní vyzkoušejte stabilitu robotu. Kola a nápravy by měly sice zůstat pohyblivé, ale pokud bude rover přepadávat, ať už dopředu či dozadu, můžete tomu zabránit tím, že napevno zalepíte obě podvozkové nápravy na osičce s koly ve vodorovné "pojezdové" poloze. Zachováte-li nápravy pohyblivé a rover si bude "sedat dozadu", můžete pod záď zabudovat z párátka jakousi podpěrnou nohu. Bude-li mít robot snahu přepadávat dopředu, podpěru zabudujte vpředu pod motorem.

Celek 3 - žluté číslování dílů, z nichž sestavíte robotickou manipulační ruku. Začněte ji stavět od ložiska ramenního kloubu: stočte ho z pásku 2 a uložte do krytu 1. Z krytu bude vyčnívat oplášťovaná osička ramene 3, ukončená loketním kloubem (váleček 6 vložený do třmenu 5). Kloub nasaďte na osičku 4, zleva ho zajistěte válečkem 7. Z druhé strany nasaďte na osičku ložisko 8 přelepené dvěma kotoučky. K ložisku přilepte oplášťovanou osičku předloktí 9 vloženou do pouzdra 10. Pouzdro nasaďte na osičku 4 zelenou perforovanou stěnou nalevo a na opačném konci zalepte do pouzdra osičku zápěstí 11. Z pásku 13 a dílu 12 zhotovte kloub zápěstí, volně navlékněte na osičku 11 a sestavu doplňte válečkem 14, z obou stran přelepeným kotoučkem 15 a uzávěrovým válečkem 16.
Z dílu 17 zpracujte krabičku univerzálního pracovního nástroje s obdélníčkovým otvorem se zálepkami v horní stěně. Do kulatých otvorů nejdříve zalepte osičku 18 a potom na díl postupně zhotovte skříňky 19 s vlaječkou USA nahoře, 20 a 21. Z dílů 22 a 23 pečlivě vymodelujte držák a čelisti drapáku pro odebírání vzorků hornin. Z pásků 24, 25, 26, 27 a příslušných začisťovacích kotoučků stočte různé ochranné válcové kryty vrtáků a kamer. Váleček 24 přiložte červeným okrajem k červené ploše dílu 17. Zhotovený celek nástrojů navlékněte a napevno zalepte na trn kloubu 12. Upevněním manipulační ruky pod motor spiritu stavba modelu končí. Na příští modelářskou spolupráci se těší