Historická tramvaj – elektrický vůz 109

Sdílej
 
Model historické tramvaje je proti své skutečné předloze zásadně zjednodušen. Některé detaily byly vypuštěny zcela, jiné jsou pouze naznačené kresbou. Sestavení modelu tak jistě přinese radost z práce i začátečníkům. Vystřihovánka však obsahuje poměrně velký počet drobných částí, které nebylo možné doplnit lepicími chlopněmi, a proto je nutné tyto díly lepit tzv. natupo.

Přípravné práce
Model historické tramvaje je proti své skutečné předloze zásadně zjednodušen. Některé detaily byly vypuštěny zcela, jiné jsou pouze naznačené kresbou. Sestavení modelu tak jistě přinese radost z práce i začátečníkům. Vystřihovánka však obsahuje poměrně velký počet drobných částí, které nebylo možné doplnit lepicími chlopněmi, a proto je nutné tyto díly lepit tzv. natupo. Pracujte proto pečlivě a se stavbou nespěchejte. Některá místa pro nalepení nebylo možno pro nedostatek místa na dílu označit číslem. Z tohoto důvodu se držte pečlivě návodu a návodné kresby. Části vystřihovánky označené žlutými terči jsou určeny pro ty z vás, kteří chtějí mít model zpracovaný detailněji. Hrany a lomy jednotlivých dílů retušujte příslušným odstínem vodové barvy již během lepení.

Foto
Celou vystřihovánku (mimo díly 55, 56, 57 a 58 - ty podlepte silnějším kartonem) si podlepte pouze kancelářským papírem a nechte dobře proschnout.
Návod na slepení
Začněte sestavením dílu 1. K bočním dílům vozu 2 (2x) nalepte navýšení 3 (2x), 4 (2x) a zkompletujte s díly 5 (2x). Zpracovanou střední část vozové skříně přilepte k základně 1. Je lhostejné, kterým směrem ji budete orientovat - strany jsou stejné. Z dílů 6 (2x) a 7 (2x) sestavte kabiny a přilepte na vyznačená místa dílu 1.
Foto
Pokračujte stavbou střechy. Na dílu 8 nařízněte oblouky zárubní dveří a boční stříšky rozšířené střední části vozové skříně. Díl 9 přilepte z rubu k dílu 8. Oblouky zárubní dveří ohněte v úhlu 90° směrem dolů, boční stříšky v úhlu 45° a základ střechy přilepte k tramvaji. Zpracujte šikmé části střechy 10, 11 a přilepte je na vyznačené místa. Pracujte pečlivě - jedná se o náročnou část vystřihovánky. Zaoblete díl 12 a střechu jím uzavřete. Odděleně si z dílů 13, 14 a 15 (přilepením dílu 15 vyznačíte směr jízdy tramvaje - je určen orientační šipkou) zpracujte nástavbu střechy a poté nalepte na určené místo. Výrobu kladkového sběrače proudu ponechte až na závěr a nyní se věnujte dokončení vozové skříně.
Čela tramvaje 16 (2x) zaoblete a přilepte k vozu za střední část a na konci ploch pouze bodově (dolní část čela tramvaje je proti horní prosklené zaoblená). Nad přilepené díly 16 nalepte proužky 17 (2x). Nalepte cedulky směru jízdy 18 (2x). Chcete-li mít model plastičtější, použijte na lampy díly 19 (2x), 20 (2x) a 21 (2x). Jedná se o díly, které jsou značeny žlutými terči. Budete-li chtít pokračovat ve vylepšování modelu, připravte si dva drátky dlouhé 7 mm - díl 22 (2x). Získáte je například ze slabší kancelářské sponky. Natřete drátky načerno a přilepte do míst, kde jsou graficky naznačeny výhybkové tyče. Dále si můžete vyrobit plastické zásuvky elektrického proudu (ostrým nožíkem uřízněte z kulatého párátka dva válečky dlouhé 1,5 mm, nabarvěte načerveno a přelepte jimi graficky znázorněné zásuvky). Na návodné kresbě jsou značeny číslem 22 A (2x).
Foto
Přejděte ke stavbě podvozku tramvaje. Schůdky 23 (4x) natřete z rubu načerno, zpracujte a nalepte na základnu vozu. Stavíte-li náročnější verzi modelu, přilepte do předních levých schůdků (ve směru jízdy tramvaje) natupo stupínek 24. Dvířka 25 z rubu načerněte, rozstřihněte na dva kusy, nařízněte v místě ohybu chlopní a přilepte k tramvaji. Zbylá dvířka 26, 27 a 28 pouze načerněte z rubu, ohněte postranní chlopničky a vsuňte mezi střední část skříně a kabiny (jednodušší verze spočívá v tom, že všechna dvířka jsou uzavřená, a není tudíž vidět ani stupínek schodů 24). Na spodní část podvozkové desky přilepte složený díl 29. Z částí 30, 31 a 32 sestavte první nápravu a z dílů 33, 34, 35 druhou nápravu. Při lepení k podvozku se orientujte podle návodné kresby. Vystřihněte kola 36 (4 x) a umístěte na ně odpružení 37 (4x). Takto zkompletované sestavy přilepte na vyznačené místo na nápravách tramvaje. Kartáčové pluhy 38 (2x) obarvěte z rubu načerno. Vyřízněte do nich otvory na protažení spřáhla a přilepte k podvozku. Vyřízněte otvory na spřáhla do konstrukce předních radlic 39 (2x) a zkompletujte s díly 40 (2x). Lepicí chlopně z rubu začerněte a přilepte k tramvaji. Spřáhla 41 (2x) vsuňte do otvorů radlic 39 a otvorů v kartáčových pluzích tak, aby vyčnívala 5 mm ven z úrovně radlic (na spřáhlech je naznačeno ryskou). Bodově je zajistěte lepidlem. Přilepte boční zábrany 42 (2x).
Foto
Na kulatém párátku stočte proužky 43 (2x) do válečku a konce zalepte. Válečky sejměte z párátka a uzavřete je na jednom konci díly 44 (2x) a na druhém 45 (2x). Terče s číselným označením linky tramvaje nalepte do přední části střechy na vyznačené místo. Vrátíme se k práci na kladkovém sběrači proudu. Přilepte díl 46 (dejte pozor na správnou orientaci - směr jízdy je vyznačen pomocnou šipkou). Díl 47 z rubu načerněte, zpracujte a přilepte k dílu 46. Kladku 48 vyrobte z drátku dlouhého 45 mm, nabarvěte načerno a přilepte do dílu 46 podle návodné kresby (správné naklonění vám díl vymezí). Na konec kladky přilepte vodicí kolečko z dílu 49. Model si můžete zpestřit přilepením panelů s dobovou reklamou 50 (2x). Nalepte je natupo na značící čáry na střeše. Ovládací lanko 51 sběrací tyče vyrobte z černé nitě dlouhé asi 10 cm. Při jeho lepení se řiďte návodným schématem a podle potřeby nit zkraťte. Můžete si též z nitě dlouhé 1 cm vyrobit řetězy 52 (4x), které přilepíte mezi přední radlice a schůdky (viz návodná kresba). Tím máte model hotov.
Chcete-li model oživit zasazením do prostoru a vytvořit si malé dioráma staropražské ulice, pokračujte v práci dále.
Nejdříve na rozložený díl 53 nalepte dlažbu a chodník 55, 56, 57, čímž vznikne iluze tramvajové kolejnice (tyto díly máte podlepeny silnějším kartonem). Na uzavření terénu použijete obdélník 54 (není obsažen ve vystřihovánce - vystřihněte si jej z černého kartonu nebo čtvrtky formátu 60 x 110 mm). Do vyříznutého otvoru na chodníku přilepte sloup označení zastávky 59 (kulaté párátko dlouhé 27 mm načerněte, 2 mm jej zapusťte do terénu a dobře přilepte). Na konec párátka přilepte natupo cedulku 60. K terénu přilepte pozadí 58. Dioráma osaďte figurkami 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 a 68 buď podle návodné kresby, nebo vlastní fantazie (figurky nemají podstavce, které by působily rušivě - lepte je natupo). Na závěr na střed přední strany podstavce přilepte cedulku s označením modelu 69.


Technická data
Celková délka skříně přes spřáhla 8,41 m
Šířka skříně 2,13 m
Počet míst k sezení 16 + 4
Počet míst k stání 6 + 12
Rok výroby 1901
Výrobce Ringhofferovy závody
Model je zhotoven v měřítku 1:87