Pásový traktor na gumový pohon

Sdílej
 
Vystřihovánka pásového traktoru nemá přesné měřítko a je určena hlavně začínajícím modelářům. Stavba modelu není složitá, vyžaduje však trpělivost a pečlivost. Podvozek modelu je zpracován ve stylu zpětného pohonu. Pohon zadní osy obstarává tenká gumička o průměru 1 - 1,5 mm.

Vystřihovánka pásového traktoru nemá přesné měřítko a je určena hlavně začínajícím modelářům. Stavba modelu není složitá, vyžaduje však trpělivost a pečlivost. Podvozek modelu je zpracován ve stylu zpětného pohonu. Pohon zadní osy obstarává tenká gumička o průměru 1 - 1,5 mm. Ve vystřihovánce dále najdete dva typy kapotáže traktoru, které můžete po slepení zaměňovat na podvozku, a postavičku startéra s praporkem.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Hrany, které ohýbáte z tisku vystřihovánky, jsou značeny plnou čárou a mimo kresbu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které ohýbáte do rubu vystřihovánky, jsou značeny čerchovanou čárou (-.-.-). Přerušovanou čárou (- - -) jsou značeny obrysy ploch, na něž přijdou jednotlivé díly přilepit. Čísla těchto dílů jsou vždy vepsána uvnitř ploch. Výřezy jsou značeny červenou úhlopříčkou. Dále budete potřebovat kuchyňské špejle, ze kterých si připravíte tyto díly: hřídel řemenice, díl 5, délka 12 mm, čep uchycení gumičky, díl 10, délka 12 mm, osy kol, díly 2x 15, délka 73 mm a výfukové potrubí, díl 26, délka 22 mm. Dále použijte umělohmotné brčko černé barvy na koncovky výfuků, díly 2x 40, délka 20 mm a na vymezovací válečky, díly 8x 16, délka 3 mm. Na pohon traktoru použijte již zmíněnou tenkou ale pevnou gumičku, díl 27 ( nejlépe textilní) o průměru 1 - 1,5 mm a v délce asi 12 cm. Na zadní hnací kola použijte plochou klasickou gumičku o šíři 3 mm a síle minimálně 1 mm.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Foto
Začněte podvozkem 1, u kterého si přenesete na rubovou stranu dva oranžové kruhy, na které později přilepíte držáky pro uchycení řemenice a čepu k připevnění gumičky. Nyní u podvozku složte a slepte držáky zadní osy a celek nechte proschnout. Do přední části podvozku vlepte mezi boky zpracovaný díl 2 a opět nechte proschnout. Vystřihněte a slepte boční díly podvozku, levý 3 a pravý 4. Boky usaďte a přilepte na vyznačená místa na podvozku. Vezměte hřídel řemenice (špejli), díl 5, na kterou namotejte a zalepte pásek 6. Hotovou hřídel přilepte na přenesený oranžový kruh v přední části podvozku. Druhou hřídel k přichycení gumičky zpracujte z dílů 10, 11 a přilepte ji na druhý přenesený kruh u pravé bočnice 4. Hřídel zajistěte proti vylomení držákem 12, který nasaďte na špejli a přilepte na pravý bok 4. Pokračujte přední řemenicí, kterou sestavte z pláště 7 a čel 2x 8. Hotovou řemenici nasaďte na hřídel 5 a opět proti vylomení zabezpečte držákem 9. Pozor, řemenice se musí na hřídeli volně otáčet. Nyní zpracujte samostatně kola. Přední i zadní hnací kola jsou stejná, slepte je z plášťů 4 x 13, spojek 4x 29 a čel 7x 14. Pozor, zde není chyba. Čel je doopravdy jen sedm. Osmé čelo se vzhledem k nedostatku místa na vystřihovánku nevešlo. Musíte si jej proto sami vyrobit, což nebude určitě žádný velký problém i pro méně zkušené modeláře. Hotová kola po slepení nechte proschnout. Pokračujte pásy traktoru. Vystřihněte, přeložte a slepte pásy 2x 17. Pásy ještě za "mokra" pečlivě vytvarujte do požadovaného tvaru a nechte proschnout. Pokračujte koly, která se nebudou točit. Vystřihněte a slepte poloviční pláště, díly 4x 18, ke kterým přilepte vnitřní čela 4x 20 a vnější 4x 19. Orientujte se návodnou kresbou. Hotová kola po proschnutí vsuňte na vyznačená místa v hotových pásech a zalepte. Nyní dokončete podvozek. Vezměte přední osu, díl 15, kterou vsunete do proražených otvorů v držáku 2, usaďte tak, aby vyčnívala po obou stranách stejně a zalepte lepidlem. Přední osa bude napevno. Dále nasuňte na osu vymezovací válečky, díly 2x 16 na doraz k bokům podvozku. Vezměte dvě hotová kola, díly 2x 13 a 4x 14, u kterých nepatrně zvětšíte středové otvory pro nasunutí na osu. Kola se musí na pevné ose volně otáčet. Pokračujte zadními hnacími koly. Na tato kola, díly 2x 13 a 4x 14 nalepte připravené ploché gumičky, díly 2x 28 a nechte proschnout. Opět vezměte osu, díl 15, prostrčte ji proraženými otvory v podvozku a zajistěte proti vysunutí vymezovacími válečky 2x 16. Pozor, válečky přilepte pouze k ose. Samotná osa se nesmí přilepit k podvozku, musí se volně otáčet. Na osu na doraz k válečkům usaďte hotová hnací kola a proti prokluzování je k ose napevno přilepte. Opět zkontrolujte, zda se osa i s koly volně otáčí. Vezměte hotové pásy a opatrně je nasuňte na přečnívající konce obou os. Opět bude nutné u zadních pásových kol zvětšit středové otvory, kterými prochází zadní osa tak, aby se osa stále volně otáčela. Pásy vymezte tak, aby nebránily v otáčení předních kol a zadní hnací nápravy a zajistěte je opět vymezovacími válečky 4x 16. Dokončete podvozek. Připravenou gumičku 27 přivažte k čepu 10, dále ji provlékněte řemenicí a připevněte k zadní ose. Orientujte se návodnou kresbou. Tím je podvozek hotov. Táhlým pohybem vzad se namotává a napíná gumička na zadní ose a po uvolnění se podvozek rozjede vpřed. Záleží jaký typ gumičky zvolíte a jak rychlý bude váš model.

KAPOTÁŽ TRAKTORŮ

Foto
První traktor slepte z krytu motoru, díl 21, ke kterému přilepte zpracovanou kabinu 22. Dbejte na to, aby se celek nezkroutil do vrtule a nechte proschnout. Na boky kapoty 21 přilepte zpracované reflektory 2x 23. Slepte výfuk z dílů 24, 25, 26 a přilepte ho na vyznačené místo na kapotě motoru 21. Po proschnutí celek usaďte na hotovém podvozku. Druhý traktor slepte opět z kapoty motoru, díly 30, 31 a kabiny 32. Na přední část kapoty 30 přilepte držák radlice, díl 34. Vystřihněte a slepte radlici 33 a přilepte ji vyznačenými místy na držák 34. Na přední část masky motoru přilepte světla 2x 41. Vystřihněte a slepte nasávač vzduchu, díly 35, 36 a přilepte jej na vyznačené místo na kapotě 31. Stočte a slepte pláště výfuků 37L a 37P. Pláště ukončete horními čely 2x 38 a spodními 2x 39. Do proražených otvorů v horních čelech, díly 2x 38, nasuňte a zalepte výfukové potrubí (brčka), díly 2x 40. Hotové výfuky po proschnutí přilepte na vyznačená místa na kapotě 31 a na bocích dílu 30.

SESTAVENÍ FIGURKY STARTÉRA

K dílu 42 vyrobte z kladívkové čtvrtky podstavec a figurku na něj přilepte. Do ruky startéra vlepte praporek 43. Věřím, že jste s výsledkem práce spokojeni. Hezkou zábavu a hodně vyhraných závodů Vám přeje
O VYSTŘIHOVÁNCE

Je tomu přesně 48 let, kdy vyšlo první číslo prvního ročníku ABC (22.1.1957) a čtenářům se kromě zajímavého čtení dostal do rukou také první návod na postavení modelu. Nešlo o papírovou vystřihovánku, ale o model zhotovený z různých materiálů - překližky, špejlí, plíšků, drátů, látky, gumy a také z papíru. Naši vystřihovánku pohyblivého traktoru připravil dlouholetý autor Miloš Čihák, jemuž je věnován další díl seriálu Papírová archeologie. Učinili jsme tentokrát výjimku a namísto reedice staršího modelu pana Čiháka máte před sebou novinku, kterou vytvořil podle úplně prvního modelu v ABC - ovšem nyní jde o skutečnou vystřihovánku. Pokud vás model na gumový pohon zaujal, napište nám, rádi se o vaše dojmy a nápady podělíme.