Bojovník arabské jízdy

Sdílej
 
S úpadkem Říma a vítězstvím barbarů ze severu se ke slovu dostávaly také jižní národy - muslimové. Svatou válkou si chtěli podrobit celý svět. Rozhodující v jejich expanzi bylo vytvoření vojska s vynikající jízdou a lukostřelci. Arabové měli obdobné zbraně jako křesťané. Těm, kteří teprve začínají stavět naši sérii historických vojáčků, připomínáme, že vystřihovánka je určena modelářům, kteří mají s papírovými vystřihovánkami již první zkušenosti.

S úpadkem Říma a vítězstvím barbarů ze severu se ke slovu dostávaly také jižní národy - muslimové. Svatou válkou si chtěli podrobit celý svět. Rozhodující v jejich expanzi bylo vytvoření vojska s vynikající jízdou a lukostřelci. Arabové měli obdobné zbraně jako křesťané. Později dokonce od nich převzali místo meče se zakřivenou čepelí dvojsečný rovný meč. Jejich zbroj však byla z kvalitnější oceli a krásněji zdobená maurskými řemeslníky. Roku 732 se Frankům podařilo invazi Arabů do Evropy zastavit.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Foto
Těm, kteří teprve začínají stavět naši sérii historických vojáčků, připomínáme, že vystřihovánka je určena modelářům, kteří mají s papírovými vystřihovánkami již první zkušenosti. Plně zde uplatníte výtvarné schopnosti (retuš spojů a hran papíru je nezbytná). Pracujte s rozmyslem a se stavbou nespěchejte. Při zaoblování dílů si pomáhejte kulatou tužkou nebo násadkou štětce. Díly značené černovinkaveným terčem podlepte silnějším kartonem. Díly označené černými terči s bílým číslem není třeba podlepovat vůbec. Ostatní části vystřihovánky podlepte kancelářským papírem.

NÁVOD NA SESTAVENÍ

Foto
Do dílu 1 vyřízněte vyznačený otvor na hlavičku a přilepte k němu boky 2 a 3. Slepte nohavice kalhot 4, 5 a pomocí klínů 6 a 7 kalhoty zkompletujte. Na kalhoty nalepte ovál 8 a na něj hotový základ trupu. Slepte přední plát brnění 9 a 10. K tělu ho přilepte za chlopně v oblasti ramen, dolní části obtočte kolem pasu a v místě zad slepte. Přilepte vyvýšené zakončení krunýře 11.
Pokračujte lepením pravé ruky 12 a 13. Dbejte na to, aby se spoje obou dílů kryly. Nalepte zúžení rukávu 14 a celou paži přilepte k tělu. Zpracujte kovový chránič zápěstí 15 a dlaň 16. Ruku zatím k paži nelepte, ale odložte stranou.
Pokračujte slepením levé ruky 17 a přidejte opět zúžení 18. Díl 19 s dlaní 20 můžete na levé ruce již přilepit napevno. Z dílů 21, 22 a 23 sestavte tornu a přilepte na vyznačené místo. Kolem boků obtočte látkový pás 24 a vzadu ho slepte. Přilepte a umístěte zdobený řemen na meč 25. Z dílů 26, 27, 28 a 29 sestavte meč a přilepte k řemenu. K dolní části kalhot nalepte zúžení 30 a 31. Nalepte nohy 32 a 33. Pokračujte sestavením pláště z rubové a lícové části 34 a 35. Plášť vypracujte vytvarováním a přilepte v místě ramen k figurce a pod pravou rukou v naznačeném místě. Při usazování pláště dbejte, abyste nezakryli otvor na hlavu. Díl pláště 36 z rubu nabarvěte světlou fixou a přilepte na vyznačené místo. Slepte krk 37. V místě uší přilepte bodově obličej 38. Při lepení obličeje dbejte, aby se jeho horní hrana kryla s horní hranou dílu 37 - brada se tak přirozeně vysune směrem dopředu. Přilepte vousy 39 a natupo nos 40 (je vytištěn raději 2x). Nalepte a vytvarujte část kroužkové kukly 41. Na spodní část přilby 42 nalepte špičku 43. Z kulatého párátka nabarveného namodro vytvořte špičku přilby (viditelná část bude dlouhá asi 4 mm). Po obvodu přilby opatrně širší stranou navíjejte a zároveň lepte turban 44. Hotovou přilbu nalepte na hlavu a přilepte k tělu. Do horního dílu stojánku 45 vyřízněte vyznačené otvory a přilepte obvodovou část 46. Dejte pozor, aby cedulka s nápisem byla umístěna vpředu - napomůže vám k tomu ryska na dílu 46 (spoj pláště orientujte k ní). Přilepte dno stojánku 47. Figurku ke stojánku pěkně rovně přilepte. Nalepte boty 48 a 49. Na paty přidejte ostruhy 50 (2x). Špejli dlouhou 10 cm nabarvěte nahnědo, jeden její konec seřízněte do plochy a přilepte na něj čepel 51 a 52. Ozdobný střapec z rubu nabarvěte načerveno, nastříhejte a naviňte pod čepel. Hotové kopí vložte figurce do dlaně pravé ruky a koncem vsuňte do otvoru ve stojánku. Vše dobře přilepte.