Fantazie Julese Verna – vrtulník VOSA

Sdílej
 
Jedním z mnoha myšlenkových vynálezů geniálního spisovatele Julese Verna byl bezpilotní létající stroj Vosa, zkonstruovaný Marcelem Camaretem, tvůrcem Blacklandu. Byl to dlouhý válec vespod širší než nahoře. Na něm se závratnou rychlostí otáčely vrtule, tři hnací a jedna nosná, umístěná na kolmé ose.

Předloha modelu
Jedním z mnoha myšlenkových vynálezů geniálního spisovatele Julese Verna byl bezpilotní létající stroj Vosa, zkonstruovaný Marcelem Camaretem, tvůrcem Blacklandu. Byl to dlouhý válec vespod širší než nahoře. Na něm se závratnou rychlostí otáčely vrtule, tři hnací a jedna nosná, umístěná na kolmé ose. Byly poháněny na dálku elektricky. Dálkově byly i řízeny od pracovního stolu, velmi dlouhého a širokého, pokrytého páčkami a tlačítky. Obsluhoval je Camaretův spolupracovník Rigaud. Po přerušení proudu vosy spadly, avšak po dopadu se otevíraly ventily plynových bomb.
(Podivuhodné dobrodružství výpravy Barsacovy)
Přípravné práce
Z jednostránkové vystřihovánky už je zřejmé, že jde o model sice menší, přesto členitý, zkonstruovaný z více než 80 stavebních dílků. K úspěšnému postavení ojedinělého vrtulníčku je nutná pečlivá, velice pozorná a neuspěchaná práce, pak model zvládnou i méně zkušení modeláři. Dbejte na přesné vystřihování obrysových linií, jejich rýhování a ohýbání hran podle černých šipek (ohyb papíru od sebe) a bodů (ohyb k sobě). Připravte si dvě kulaté kuchyňské špejle o ø 2-3 mm, 5 špendlíků s kovovou hlavičkou a barvy na retušování bílých zástřihů papíru. Než se pustíte do stavby, dobře si prostudujte návod a návodnou kresbu. Měřítko modelu je přibližně 1:60.
Návod na slepení
Svislou osu uřízněte podle dílu 8, tužkou si na ní označte rysky přibližného rozmístění hlavních dílů trupu. Začněte spodním kuželem vosího zadečku 1, nahoře ho uzavřete víkem 2, válcovou redukcí 3 a čelem 4. Zdola vložte do kužele konstrukční dno 5 s otvorem pro hlaveň bombometu. Kužel obepněte pásem 6 chlopněmi dolů a vnitřní obvod vyplňte pásem 7. Na jeden konec osy 8 stočte a zalepte trubičku z dílu 9 a přípravek provlékněte trupem. Osu vztyčte kolmo, dole zalepte hlaveň nad úrovní vnitřních chlopní dílu 6, na které nalepíte zesílenou základnu 10. Hranu tohoto kotouče můžete začistit úzkou obvodovou lištou 11. Na kužel postavte základnu z pásku 12 a kotouče 13 tak, aby modrá šipka směřovala od spoje kužele, tedy odzadu. Červená šipka bude od této chvíle určovat dopřední směr vrtulníku, jemuž nyní musíte věnovat náležitou pozornost. Samostatně zhotovte centrální krychli motorové sekce 17. Podle označení rozmístěte na krychli válce převodovek 3x 20 s kuželovými hlavami 3x 22, nahoru převodovku stoupací vrtule 21 s hlavou 22, dozadu válcový servomotor kormidel 21. Sestavte kužel 15 s válcovým granátometem 16, do něhož zalepíte čtyři hlavně stočené z pásků 18. Při montáži granátometu pod motor 17 musí hlavně směřovat úhlopříčně k rohům krychle. Válec obepněte třemi páskovými objímkami 19.
Nyní zpracujte a zhotovte čtveřici konstrukčních vzpěr z barevně označených dílů 4x 32. Postupně je všechny čtyři nalepte spodními zálepkami zespodu k osmihrannému dílu 14. Zatím nezáleží na pořadí ani na jejich poloze. Pozornost je však nutná při umístění celé konstrukce na spodní stranu kužele 15 pod motorovou částí: vzpěra s modrým číslem 32 musí být v zadní části stroje a střední plnou osmiúhelníkovou plochou dolehnout k válci servomotorů kormidel.
Nyní slepte osmiúhelníky 33, 34 a vzpěry vztyčte umístěním horních zálepek na horní plochu 33 právě podle barevného rozlišení, přičemž červená šipka musí opět směřovat od zadní vzpěry k přední (se žlutým číslem 32). Celou motorovou sekci opatrně navlékněte na osu, základnu vzpěr 14 přisuňte až k plošce 13 a přilepte správně ve směru barevných šipek. Obvodový spoj mezi základnami můžete začistit páskem 38. Na osu navlékněte váleček 26 a přilepte ho ke kuželu 22.
Hlavu vosy dokončete osmistěnem 35 s horní tvarovkou 36, válečkem 25 a čtyřmi černými stabilizačními křidélky 37 v podobě sosáků.
Nařežte ze špejle čtyři osičky podle dílu 23. Podle návodné kresby je rozdělte na tři vrtulové osy a kormidelní osu - tu zasuňte a zalepte do trupu za zadní vzpěry. Konce vrtulových osiček a svislou osu nahoře pevně omotejte válečky z pásků 3x 24. Tyto objímky zabrání rozštípnutí dřeva při osazování špejlí špendlíky podle dílu 27. Na osičky navlékněte ostatní díly stočené do válečků, 3x 25 a 3x 26. Z pásků 4x 28 smotejte ložiska, do nich vtlačte hlavičky zkrácených špendlíků a každé ložisko uzavřete kotoučkem 29. Navlékněte vrtule 3x 30 a stoupací vrtuli 31 a opatrně vtlačte špendlíky rovně do středu špejlí, nejlépe za pomoci plochých kleštiček. Rovněž doporučuji předem si otvory pro špendlíky „předpíchnout“ slabší jehlou, a zejména při instalaci špendlíku s horní vrtulí pracovat velmi opatrně!
Na zadní osičku instalujte svisle mírně rozevřená kormidla, složená z vnitřní plochy 39 a dvou vnějších dílů 40. Osičku doplňte zbývajícím pouzdrem 20, kuželem 22 a ústím druhého bombometu 9.
Tím jste s fantastickým vrtulníčkem Vosa hotovi. Věřím, že se vám jej i přes miniaturní členitost podařilo úspěšně postavit. Na příští modelářskou spolupráci se těší