Rytíř v turnajové zbroji

Sdílej
 
Rytířské klání má své počátky v 11. století ve Francii. Trénink bojových dovedností se brzy změnil ve společenskou událost. Na počátku 14. století nosili bojovníci pouze kroužkovou zbroj, hlavu jim chránila těžká přilba. Naše vystřihovánka ze série historických vojáčků je určena modelářům, kteří mají se stavěním modelů již základní zkušenost.

Novinka ABC

Rytířské klání má své počátky v 11. století ve Francii. Trénink bojových dovedností se brzy změnil ve společenskou událost. Na počátku 14. století nosili bojovníci pouze kroužkovou zbroj, hlavu jim chránila těžká přilba. Čabraka koně i štít rytíře byly zdobeny heraldickými znaky. Jednou z disciplín turnajů byl souboj s dřevcem (dlouhé dřevěné kopí), jímž se rytíři snažili protivníka vyhodit ze sedla.
Přípravné práce

Foto
Naše vystřihovánka ze série historických vojáčků je určena modelářům, kteří mají se stavěním modelů již základní zkušenost. Je tvořena tak, aby se při její stavbě uplatnily plně výtvarné a tvůrčí schopnosti modeláře. Některé díly (řemeny, pásky, apod.) jsou záměrně ponechány delší – zkraťte je podle potřeby. Nebojte se tvarování a modelace papíru – hotová vystřihovánka tím získává na věrohodnosti. Retušujte jak vodovými, tak krycími barvami (vodovka s bělobou, tempera). Díly označené červeným terčem podlepte silnějším kartonem, díly označené černým terčem nepodlepujte vůbec. Ostatní části vystřihovánky podlepte kancelářským papírem.
Návod na sestavení
Stavbu začněte složením těla koně. Vytvarujte a slepte díl 1. K dílu přilepte ovály 2 a 3 značkami ke spoji dílu 1. Do dílu 4 vyřízněte vyznačené otvory a přilepte k dílu 3. Ukončete dílem 5. Do dílů 6, 7 a 8 vystřihněte a nařízněte otvory, díly sestavte a přilepte ke kostře těla koně. Pokračujte sestavením pravé přední nohy z pohledu jezdce. Jednotlivé díly nohou k sobě lepte tak, aby se jejich spoje kryly. Vytvarujte kopyto 9, nalepte zúžení (korunku) 10 a spěnku 11. Pokračujte holení 12 (z rubu ji v dolní části začerněte fixou) a kolenem 13. Ukončete předloktím 14.
Stejným způsobem slepte i levou přední nohu z dílů 15, 16, 17, 18, 19 a 20. Pokračujte slepením zadní levé z dílů 21, 22, 23, 24, 25 a 26. Zadní pravou nohu slepte z dílů 27, 28, 29, 30, 31 a 32.
Nohy a trup odložte a pokračujte stavbou stojánku. Do horního dílu stojánku 33 vyřízněte vyznačené otvory. Slepte k sobě díly bočního pláště 34 a 35 a nalepte k dílu 33 (spoje dílů orientujte na malé značky horní části podstavce 33). Stojánek dokončete nalepením spodní části 36.
Než stojánek zaschne, dokončete nohy. Na přední nohu naviňte na vyznačené místo zúžené proužky 37 (2x) a na zadní 38 (2x) - zdůrazníte tím spěnkové klouby koně. Z rubu kopyt přilepte úchytné válečky 39 (2x) a 40 (20x). Po zaschnutí zkuste bez lepení nasadit nohy k tělu koně a ke stojánku. Spoje dílů orientujte opět k vyznačeným značkám. Postupně přilepte nohy ke kostře těla (ke stojánku zatím ne) a nechte vše dobře proschnout.
Pokračujte sestavením červené čabraky z dílů 41 a 42. Oba díly nejprve z rubu nabarvěte silnou žlutou fixou. Postupně přilepujte díly krku 43, 44 a 45 (při lepení se opět orientujte pomocí spojů - musí se krýt).
Do dílu 46 zakrývající hlavu koně vyřízněte otvory pro oči a slepte. Vytvarujte oči 47, 48 a vlepte je z rubu hlavičky. Spoje očí orientujte ke značkám. Hlavičku přilepte ke krku. Díl 49 z rubu začerněte a vymodelujte z něj tlamu koně. Kousek černého papíru zmuchlejte do tvaru kuličky o průměru asi 1 cm a vlepte ho z rubu tlamy koně. Zabráníte tím nepřirozenému průhledu přes nozdry. Tlamu vsuňte a přilepte k hlavičce. Začerněte z rubu uši 50 (2x) a přilepte na vyznačené místo na hlavičce.

Pokračování v příštím čísle...