Romantický hrad ze 14. století - 2

Sdílej
 
Pokud jste pravidelnými odběrateli časopisu ABC a dostalo se vám do ruky číslo 18 z ročníku 48, možná máte doma sestavenou zříceninu romantického hradu. A protože pan architekt Vyškovský má velkou fantazii a skvělou představivost, připravil pro vás dnes vystřihovánku této stavby v původní podobě, tedy tak, jak mohl takový hrad vybudovaný ve 14. století vypadat. Pro ty, kteří vystřihovánku neznají, jen připomínáme, že tato stavba nikde nestojí.

Hradba se vstupními branami: vytvarujte díl 68, přilepte ho na rub dílu 66, připojte díl 67. Přilepte dílem 66 na rub rozloženého dílu 65, na který osadíte čtyři díly 70 –dbejte na to, aby spáry dílů 70 odpovídaly spárám na dílu 65. Díl 65 přehněte a jeho volnou stranu připojte na čtyři díly 70 a na vnitřní část brány, tj. na díl 66.
Dokončete kompletaci hradby. Zpracujte třetí pavlač z dílů 26, 27 (4x) a 28 a osaďte ji na díl 65. Zpracujte dvě křídla vrat 69 a vlepte je na díl 68.
Stavba paláce: vytvarujte a uzavřete díl 34 (3x), zalepte do něj díl 35 (3x) a hotová tři okna přilepte z rubu na rozložený díl 29, kam ještě osaďte další okna a dveře, které zkompletujte: 36 (4x), 37, 37•, 38 (2x), 39, 40 a 41 (3x).
Zpracujte okenice 41• (3x) a vlepte je do oken 41. Díl 29 půdorysně uzavřete, a nechte proschnout.
Zpracujte okna 47 (10x), osaďte z rubu na díl 30, ten půdorysně uzavřete, a osaďte na díl 29.
Pokračujte střechou: k dílu 31 připojte díly 32, 33 a osaďte na díl 30. Zpracujte okna 48• (2x), přilepte je na těla vikýřů 48 (2x), ty zakryjte stříškami 49 a hotové vikýře osaďte na střechu 31.
Komín 45 přilepte na střešní díl 32 a další zpracovaný komín 46 přilepte na vyznačené místo.
Zpracujte arkýř: zkompletované okno 50• přilepte na díl 50, na který osaďte stříšku 52 a přilepte podhled 51. Zkompletujte krakorce 51• (2x) a připojte je k dílu 50. Hotový arkýř osaďte na díl 29.
Zpracujte pavláčku: zkompletujte díl 42, přilepte k němu podhled 44, doplňte zpracovaným dílem 43 a hotovou pavlač připojte na díl 29. Palác je dokončen.
Hranolové věž: zpracujte okna 59 (10x), dveře 60 a přilepte je z rubu na rozložený díl 58. Na něj připojte díl 71, do kterého zalepte díl 84. Další okna 62 (8x) přilepte na rub rozloženého dílu 61, ten pak půdorysně uzavřete a osaďte na díl 58. Z dílů 63 a 64 (2x) zhotovte střechu a osaďte ji na díl 61. Sestavte útočištní věž, tzv. bergfrit. Technickou chlopeň 77 přilepte z rubu na okraj dílu 76, ten vytvarujte, ale neuzavírejte, dokud na něj nepřilepíte okna 82 (3x), 81 (9x) a zpracované dveře 83.
Deska padacího mostu: do dílu 102 zalepte nit, tj. díl 104 (celková délka asi 30 cm), tak, aby na jedné straně vyčnívala asi 4 cm. Na protilehlé straně, kde bude zalepena nit, tj. v ohybu dílu 102, musí zůstat otvor pro nasunutí špendlíku, na kterém se bude most zvedat a sklápět. Oba konce nitě protáhněte otvory nade dveřmi a uvnitř věže je svažte, přitom dbejte na to, aby uzel byl vzdálen od otvorů v dílu 76 alespoň 3 cm. Uzavřete vytvarovaný díl 76. Nosič padacího mostu zpracujte z dílu 101, který zalepte do zkompletovaného dílu 100 a osaďte na díl 76. Na díl 76 nyní osaďte díl 78. Technickou chlopeň 80 přilepte na střešní díl 79, ten vytvarujte a osaďte na díl 78.
Proveďte mechanickou část připojení desky padacího mostu na nosič (z dílů 100 a 101). Špendlík (osu) 103 protáhněte postupně nosičem 100, volnou stranou desky mostu, kde jste při lepení nechali škvírku pro nasazení osy 103, a druhou stranou nosiče. Tady zakápněte špendlík rychleschnoucím lepidlem a po zaschnutí odštípněte.
Hotovou věž osaďte na díl 72. Přitom dbejte na to, aby svislá spára slepení věžního dílu 76 se naprosto přesně kryla s jejím půdorysným vyznačením na dílu 72. Stejně tak se musí krýt vyznačení pro přilepení hradeb k věži s výřezy v dílu 72. Před přilepením protáhněte volně nit, tj. díl 104, otvorem v dílu 72. Ověřte si to tak, že most sklopíte, a když zatáhnete, most se zvedne a jeho konec se opře o zeď věže.
Druhá brána: na rozložený díl 55 přilepte díl 56, díl 55 uzavřete a na vyznačené místo na dílu 56 připojte křídla vrat, tj. dva díly 57.
Hradby druhého nádvoří: zeď spojující palác s okrouhlou věží (bergfritem) sestavte z dílu 85, do kterého zalepte „sílu zdi“, tj. díl 86. Na díl 85 osaďte palisádu, tj. díl 85•, a odložte.
Zeď s cimbuřím, která spojuje bergfrit s hranolovou věží. Na díl 73 přilepte 73• a na rysku A-A vodorovné žebro 75 - to lepte na díl 73 tak, aby se dolní hrana chlopně dílu kryla s ryskou A-A. Díl 73 uzavřete, tj. připojte k němu díl 74. Na rub rozloženého dílu 91 přilepte vnitřky zubů cimbuří, tj. díly 92 (7x), koncový díl 93 a díl 91 uzavřete. Hotové cimbuří osaďte na díl 73•. Na dílu 91 a na zeď 73 (na ní místa pro lepení nejsou vyznačena) přilepte zkompletované krakorce 94 (8x).
Zkompletujte zábradlí 95 (8x) a přilepte je na díl 74. Na sloupky zábradlí osaďte zpracovaná madla 96 (2x), která délkově upravte.
Kompletace celého komplexu: nejprve druhým nádvořím, ke kterému a k okrouhlé věži přilepte obě hradby. První z dílů 85, 86 a 85•; druhou z dílů 73, 73•, 74, 75, 91, 92 (7x), 93, 94, 95 (8x) a 96 (2x) - místa pro přilepení jsou na věži 76 vyznačena. Připojte palác, tj. díl 29 lepte na nádvoří 72, ke kterému připojte druhou bránu z dílů 55, 56, 57 (2x) - lepte i k paláci. Doplňte hranolovou věží - dílem 58 na druhou bránu 55, na druhé nádvoří 72 a na hradbu s cimbuřím (díly 73 a 91). Vzniklý celek doplňte terénními díly kopce, které zafixujte plošnými terénními díly.
Pod terasu s okrouhlou věží, tj. k dílu 72, připojte díl 87 (ten lepte i na hradbu 85) a díl 88, spojte s dílem 87 a přilepte i na hradbu 73. K dlouhé stěně hradby 73 a k dílu 88 přilepte díl 98. K dílu 73 a k hranolové věži 58 připojte i díl 97 a mezi díly 97 a 98 zalepte díl 99.
Vzniklou část kopce zafixujte terénními díly: díly 58, 97, 99 a 98 zafixujte dílem T1, díl 88 terénním dílem T2 (ten lepte i na díl T1), díl 87 a hradbu 85 terénním dílem T3 (ten lepte i na díly T2 a 29). Na terasu 72 a k hradbě 73 osadíte díl 89 a na vyznačené místo na terénu T3 a k dílům 87 a 85 osadíte díl 90.
První nádvoří se vstupem do hradu: k purkrabství, na vyznačené místo na dílu 1, přilepte hradbu se vstupní branou 65 a současně osaďte pavlač brány, tj. díl 26, na podhled pavlače (díl 24). Plochou prvního nádvoří, tj. dílem 53, zafixujte purkrabství (díl 1) a vstupní bránu (díl 65). K nádvoří 53 připojte rampu do druhého nádvoří, tj. díl 54, a prostorový útvar doplňte hradební zdí spojující purkrabství s palácem, tj. dílem 22. Tuto část spojte s horním hradem v jeden celek. Lepte postupně: hradbu 22 na palác 29, pavlač 25 na palác 25, nádvoří 53 na palác 29 a rampu 54 na palác 29, druhou bránu 55 na hranolovou věž 58 a hradbu se vstupní branou na věž 58. Ddokončete vnější úpravou terénními díly. Na díly 29, 22 a 2 přilepte T4 a na díly 2, 65 a 58 díl T5. Osazení připraveného opěráku (díl 16) na celek, tj. připojte jej na díly 22, 1 a na díl T4.
Model středověkého hradu jste dokončili.

Autor

Konstrukce modelu arch. Richard Vyškovský