Romantický hrad ze 14. století - 1

Romantický hrad ze 14. století - 1
Sdílej
 
Pokud jste pravidelnými odběrateli časopisu ABC a dostalo se vám do ruky číslo 18 z ročníku 48, možná máte doma sestavenou zříceninu romantického hradu. A protože pan architekt Vyškovský má velkou fantazii a skvělou představivost, připravil pro vás dnes vystřihovánku této stavby v původní podobě, tedy tak, jak mohl takový hrad vybudovaný ve 14. století vypadat. Pro ty, kteří vystřihovánku neznají, jen připomínáme, že tato stavba nikde nestojí.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
Hrany, které budete rýhovat (nařezávat) z líce tisku, jsou kresleny plnou čárou, opatřenou mimo kresbu dílů černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-.-) a výřezy ploch z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou. Výjimkou jsou výřezy v dílech 24, 25, 26, 19*, 41*, 4*, 5* a 100, které zůstávají bílé v černém rámečku. Na rub dílu 73 přeneste rysku A-A a na rub dílu 91 rysku B-B.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Stavbu začněte purkrabstvím. Spojte díly 1 a 2, nechte je rozložené a na jejich ruby přilepte zpracovaná okna a dveře: díly 3 (3x), 4 (2x), 5 (4x) a 6. Vytvarujte a uzavřete díl 7, zalepte do něj díl 8 a hotové dveře osaďte z rubu na díl 1. Teď už můžete stěny půdorysně uzavřít a osadit na ně zpracovanou střechu 9. Zkompletujte okna vikýřů 10* (3x), přilepte na ně těla vikýřů 10 (3x), na ty osaďte stříšky 11 (3x) a hotové vikýře osaďte na vyznačená místa na střeše, tj. na dílu 9. Na střechu ještě osaďte zkompletovaný komín, tj. díl 12. Zpracujte arkýře a osaďte je na celek - zkompletujte okno 13*, přilepte je na rozložený díl 13, na který ještě připojte stříšku 15, podhled 14 a krakorce 14*, a hotový arkýř osaďte na vyznačené místo na dílu 1. Zpracování druhého arkýře začněte zkompletováním dvojice oken 19, které přilepte na rub dílu 17. Na ten osaďte stříšku 20, podhled 18 a na ten přilepte ještě dva zkompletované krakorce, tj. díly 21.
Zpracujte okenice vnějších oken budovy purkrabství, tj. díly 4* (2x), 5* (2x) a 19* (2x), a vlepte je podle návodné kresby do oken 4, 5 a 19, která jsou osazena v dílu 2. Zkompletujte opěrák 16 a odložte - osadíte jej až při kompletaci dolní části hradu.
Sestavte pavlač: zkompletujte díl 24, k jeho podhledu a do výřezů přilepte pět zpracovaných dílů 27 (nosiče pavlače), na které připojte ještě madlo 28 - všechna madla, která použijete, jsou nakreslena o něco delší, abyste si jejich délku mohli upravit podle své stavby. Hotovou pavlač přilepte na vyznačená místa na dílu 1. Dokončené purkrabství zatím odložte. Pokračujte sestavením hradby mezi purkrabstvím a palácem. Zkompletujte dvě střílny 23, přilepte je na jednu stranu rozloženého dílu 22, ten pak přehněte, střílny přilepte i na jeho druhou vnitřní stranu a zpracování hradby dokončete. Zpracujte pavlač hradby stejným způsobem jako u hradby purkrabství: ke zkompletovanému dílu 25 připojte tři zpracované nosiče 27, ke kterým přilepte zkompletované madlo 28. Hotovou pavlač přilepte na vyznačená místa na dílu 22.

Pokračování v příštím čísle