Americký tahač s návěsem

Americký tahač s návěsem
Sdílej
 
Dostává se vám do rukou papírový model soupravy těžkého tahače se skříňovým návěsem v měřítku 1:32, který po sestavení dosahuje délky 60 cm.

O VYSTŘIHOVÁNCE

Přestože model nepředstavuje konkrétní typ stroje, námětově vychází z komerční řady amerických tahačů pro dálkovou přepravu z logistických center mezi východním a západním pobřežím USA. Model je stavebně zjednodušen na elementární stavební prvky tak, aby jeho stavbu zvládl i mírně pokročilý modelář. Detailně jsou zpracovány všechny viditelné prvky včetně interiéru a alternativních doplňků. Model nemá zpracován motor, vnitřní agregáty podvozku a dno návěsu, tzn. části, které nejsou při běžném pohledu viditelné. Takové řešení umožnilo snížit rozsah vystřihovánky na pouhých šest stavebních listů a vyžaduje neobvykle vysoké použití pomocného stavebního materiálu na podlepování (karton, barevný papír).

POMŮCKY KE STAVBĚ


Tekuté disperzní lepidlo (např. Herkules), tuhé lepidlo v tubě (např. Kores), ostré nůžky, zalamovací modelářský nůž/skalpel, dlouhé pravítko, kuchyňské špejle, kulatá páratka, špendlík, drát 0,7 mm, dostatek kartonu tl. 0,5- 0,7 mm, barevné papíry a čirou fólii.

OBECNÉ POKYNY KE STAVBĚ MODELU


Stavební díly jsou značeny číselnou řadou a její dodržení sleduje doporučený postup stavby modelu. U některých dílů je použito označení L, P (levá, pravá), p, z (přední, zadní), vždy z pohledu řidiče a šipek značících dopředný směr. Díly s číslem doplněným barevným polem podlepíme barevným papírem v uvedeném odstínu, díly s označením *** podlepte kartonem 0,5- 0,7 mm, díly s *** a barevným polem podlepte kartonem a z rubu barevným papírem v uvedeném odstínu. Podlepujte s použitím tuhého lepidla, lepidlo nanášejte v rovnoměrné vrstvě vždy na tužší materiál, po slepení plochu vyhlaďte pravítkem a nechte důkladně proschnout pod zátěží minimálně 24 hodin - jen tak zajistíte, že se stavební díly nebudou při následném lepení deformovat! Ve stavebnici naleznete šablonové díly - z čiré fólie (modrá linka), drátu, špejlí a párátek s uvedením jejich barevné úpravy. Plochy a hrany označené červenou přerušovanou linkou a symbolem skalpelu doporučujeme řezat zalamovacím modelářským nožem! Před vlastní stavbou důsledně nastudujte stavební návod a návodné kresby. Ujasněte si pozici a barevné sladění každého dílu a před lepením vyzkoušejte nasucho.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE


List_1: na karton 0,5- 0,7 mm nalepte následující díly - stupačku centrální 33, stupačky přední 34 (4), držáky ochranného rámu horní 47 (2x), dolní 48 (2x), spojku 49, rám chladiče 50 - pozor, před podlepením vyřízněte vnitřní díly, tzn. zrcátka a SPZ, příčníky rámu tahače 7 (5x). Po proschnutí všechny uvedené díly podlepte z rubu šedým barevným papírem. Barevným papírem šedé barvy podlepte díly motorové kapoty a blatníků 11L/P, 9, 10, 11.1L/P, přední nárazník 22 a bočnici závěsu 44. Barevným papírem pastelové barvy (doporučeno zelenou) podlepte díly budky kabiny 12L/P, 13 a 21. Z fólie připravte prosklení 12z (2x), 13i (2x), 21i (x). Ze špejle připravte přední osu 57. Z drátu madlo kabiny 46.
List_2: na karton 0,5- 0,7 mm nalepte následující díly - boky kol 1. nápravy 55 (4x), zadní bočnice kol 2. a 3. nápravy 59 (4x) a rezervy 13.1, vnitřní disky kol 2. a 3. nápravy 61 (4x). Dále potom díly, které přilepte na karton a z rubu podlepte šedým barevným papírem - stupačky zadní 35 (2x), stupačku centrální 33, rám světel 51 (2x), spodní rám 52, zadní nárazník tahače 43, zadní nárazník návěsu 96, spojku 95, příčníky rámu návěsu 69 (2x), držáky nádrží 30 (4x). Barevným papírem šedé barvy podlepíme díly - závěsu 45, zástěrek tahače 54 (2x), zástěrek návěsu 80 (2x) a podlážky 27. Z fólie připravte boční prosklení kabiny 12i (2x). Z drátu připravte držák zrcátek 40 (2x) a ze špendlíku řadicí páku 20,1.
List_3: na karton a šedý papír nalepte blok hlavního rámu, tzn. díly 1 až 6 společně s vnitřními díly kol 63 (3x) a 75 (2x), držáky vzduchového filtru 24P a úhelníky 71 (10x), blok podvozku návěsu, tzn. díly 65 až 68 společně s bočnicemi pneumatik 75 (2x) a brzdovými disky 58 (2x). Stejně podlepte příčník rámu návěsu 69, kryty os tahače 8 (3x), kryty os návěsu 72 (2x), vertikální příčníky návěsu 92 (5x), nosník nápravy návěsu 70, horizontální příčník návěsu 93, držáky vzduchových filtrů 24L (2x). Pouze na karton boky kol 73 (4x), pneu bok 63 a disky kol 76 (4x). Pouze na šedý papír vnitřní blok hlavních světel 11,3 (2x), objímky 22,3 (4x) a dna přídavných světlometů 22,1 (4x). Ze špejle připravte osu 2. a 3. nápravy 64 (2x), osy návěsu 78 (2x) a závěs zástěrek návěsu 79. Z kulatého párátka připravte osu volantu 18.
List_4: z listu oddělte pláště pneumatik 74 (2x) a bočnice nádrží 32 (2x). Zbytek listu podlepte celý kartonem.
List_5: na karton a šedý papír nalepte horizontální příčník návěsu 93 (2x), vertikální příčku 92, nosník podvozku návěsu 70 (2x), příčník interiéru kabiny 14 (2x), profil interiéru 15P, 15L s volantem 17 a úhelníky 71 (4x). Pouze na karton boční díly návěsu 81pP a 81zP. Pouze na šedý papír interiér 16. Ze špejle připravte kolík závěsu návěsu 91.
List_6: na karton a šedý papír nalepte blok úhelníků 71. Pouze na karton přední čelo skříně návěsu 82 a střešní díly 84p a 84z.
Všechny podlepované díly po důkladném proschnutí "vylisování" vyřízněte modelářským nožem (nůžky používáme jen u drobných dílů podlepených papírem!).

STAVBA TAHAČE


Mezi bočnice rámu 1L/P vlepte nosníky ve tvaru "T" z příčníků 2 až 6 s vertikálními nosníky 7. Mezi bočnice pod osazení náprav vlepte nosníky 8. Slepte motorovou kapotu z dílů 9, 10, 11P a 11L. Připojte pláště blatníků 11.1L/P s výřezem pro reflektory a bočnice 11.2L/P. Do blatníků vlepte krabice hlavních světel 11,3, 11,4 a 11,5. Připravte prosklení bočnic kabiny - díl 12L/P podlepte fólii 12i a 12z, zadní díl 13 s folií 13i. Slepte základ kabiny z dílů 12L/P a 13. Na zadní stěnu nalepíme rezervu z boku 13.1 a pláště 13,2. Připravte konstrukci interiéru z příček 14, 15L/P, úhelníků 15i a pláště 16. Připravte si volant 17 + 17.1 na objímce 17.2 a ose 18 (celek prozatím odložte).
Do interiéru vlepte středový tunel 19L/P + 20 s řadicí pákou 20.1. Připravený interiér vlepte do základu kabiny a tu spojte s připravenou motorovou kapotou. Připravený volant nasuňte skrz přístrojovou desku a zalepte na podlaze kabiny.
Připravte prosklení čela 21 s fólií 21i a hotovým celkem uzavřete kabinu. Základ kabiny přilepte na připravený rám. Na střechu nalepte ozdobné klaksony z dílů 21,1, 21,2, 21,3 a 21,4. V nárazníku 22 vyřízněte světla, vlepte fólii a tělesa reflektorů 22.1, 22.2 a 22.3. Nárazník slepte s blatníky a kabinou. Na střechu kabiny nalepte poziční světla 23. Na bok motorové kapoty nalepte držáky vzduchových filtrů 24L/P a filtry ze dna 25 a pláště 26. Za kabinu na rám nalepte plošinu 27.
Pokračujte schránkami 28L/P s boky 29. Na rám nalepte držáky nádrží 30 a nádrže z dílů 31 a 32. Na schránku nalepte centrální stupačku 33. Mezi blatník a schránku přední stupačky 34 a mezi schránku a nádrž zadní stupačky 35. Sestavte tlumič výfuku ze dna 36, pláště 37 a horního víčka 38. Do válce vlepte výfukovou rouru 39 a přilepte za kabinu. U bočního okna vlepte držák 40 se zrcátky 41 a 42. Na zadek rámu nalepte nárazník 43. Slepte závěs z bočnice 44 a víka 45 a celek nalepte na rámový příčník 5. Na bok kabiny přilepte madlo 46. Pokračujte ochranným rámem z držáků 47 horní a 48 dolní. Na středový díl 49 nalepte rám chladiče 50, boční rám světel 51 a spodní rám 52.
Z čelního pohledu přilepte na pravou stranu nárazníku SPZ 53. Nyní osaďte dokončený rám na připravené držáky. Na zadní nárazník nalepte zástěrky 54 a na levou nalepte SPZ 53.
Pokračujte stavbou kol. Slepte přední kolo z boků 55 a pláště 56. Do rámu nasuňte osu 57, na kterou osaďte brzdové kotouče 58 a poté připravená kola. Zadní kola slepte z boků 59, pláště 60, vnitřních čelních disků 61, jejich plášťů 62 a boků pneumatik 63. Do rámu nasuňte zadní osy 64 a na ty kola nalepte. Tímto je tahač dokončen.

STAVBA NÁVĚSU


Slepte skelet podvozku z bočnic 65L/P a "T" příček 66, 67 a 68 s žebry 69. Na základ nalepte nosníky nástavby 70 a konstrukci zajistěte úhelníky 71. Ve spodní části pod osazení os vlepte nápravy 72.
Pokračujte koly z vnitřních boků 73, plášťů 74, vnějších boků 75, vnitřních disků 76 a jejich plášťů 77. Do podvozku nasuňte osy 78 a na ty kola nalepte. V zadní části nasuňte nosník 79, na který přilepte zástěrky 80. Pokračujte skříní návěsu z bočnic 81pL/P a 81zP/L (díly slepte vně spojkou 81), předního čela 82, zadního čela 83 a střechy 84p + 84z (díly slepte vně spojkou 84). Slepenou skříň začistěte na hranách krycím páskem 85 - přední čelo bok, 86 - zadní čelo bok, 87 horní hrana boku skříně, 88 - příčná horní hrana čel.
Připravte nosník závěsu 89 s osazením kolíku 90 a čepem 91. Zpevněte žebry 92 a vlepte vně skříně na vyznačené pozici. Připravte zpevňovací profily "T" z nosníků 93 a žeber 92. Profily vlepte do dna návěsu zároveň se zkompletovaným podvozkem. Ve dně skříně vlepte do rohů úhelníky 94. Připravte zadní nárazník z dílů 95 a 96 a celek vlepte pod zadní čelo návěsu. Návěs oživte pozičními světly 97 a SPZ 98. Tímto je návěs dokončen.
Spojením tahače s návěsem dostáváte modelovou soupravu, která se ve sbírce vašich papírových modelů rozhodně neztratí. Model je možno přelakovat a s ohledem na použití kartonu při jeho stavbě je model dostatečně tuhý a je možno ho používat i jako hračku. Zkušenější modeláři mohou jednoduše doplnit dno skříně návěsu, vyrobit otevírací dveře a návěs naplnit např. sladkostmi, které vám souprava doveze na vánoční stůl.

Autor

Václav Jančata