Hlavolam "Invertible cube"

Hlavolam "Invertible cube"
Sdílej
 
Sestavte si hlavolam, který se skládá ze tří částí - dvou pevných trnů a jednoho prstence, který se protáčí středem a kterému říkáme kaleidocyklus.

Tento typ, vytvořený z dvaceti čtyř shodných pravoúhlých trojúhelníků, jste ještě z našich vystřihovánek nesestavovali.
Objevil jej teprve nedávno Marcus Engel.

SLEPENÍ MODELU


Na lepení si připravte seříznutou špejli, neboť většinou budete muset vpravit lepidlo do úzké štěrbiny. Krychle bude sestavena ze dvou shodných trnů označených A a jednoho kaleidocyklu, jehož síť vznikne spojením dílů B a C.
Všechny díly vystřihovánky po obvodu vystřihněte - na rubovou stranu si určitě poznamenejte alespoň čísla hran 1 a 2. Postup slepování odpovídá číslům u hran a záložek!
Všechny hrany a záložky narýhujte. V černých hranách přehýbejte rub na rub (nezapomeňte přeložit i hrany, které jsou na rozmezí červených a zelených ploch u dílů B a C).
Pevné části modelu - „trny“

V červených čárách dílů A přeložte papír líc na líc. Žluté trny sestavujte pozorně podle čísel, začněte spojením 1. Pak uchopte trojcípý trn do ruky a prsty jej sevřete jako poupátko. Vyzkoušejte si podobu modelu bez slepení, teprve pak slepte spoj 2, potom 3 a 4. Při sestavování dbejte na to, aby byly všechny záložky stále uvnitř modelu. Slepte 5, 6 a 7. Tvar sestavovaného modelu stále můžete upravovat zevnitř seříznutou špejlí. Nakonec uzavřete 8, 9 a 10.
Kaleidocyklus

Ve žlutých čárách dílů B a C budou panty sestaveného kaleidocyklu, proto v nich přehýbejte papír oběma směry, stejně pružné musí být i všechny hrany u krátkých záložek. Sestavení obou částí v hraně 1 zkontrolujte pravítkem - pokud by hrany nebyly v přímce, složený kaleidocyklus by se pokroutil.
Model slepujte podle čísel. Slepte hranu 2 a prolomte ji oběma směry. Obdobně 3, 4, 5 a 6. V hraně 7 se po slepení uzavře prvý čtyřstěn, v hranách 8 - 12 zbývajících pět čtyřstěnů.
Záložky 13, 14 během sestavování nezasunujte! Po celou dobu budou vně, teprve při posledním kroku je vsuňte do štěrbiny na opačném konci (případně řetízek pootočte tak, aby šlo chlopně pohodlně zasunout). Dejte pozor, aby se záložky 13 a 14 neslepily k sobě.
Spojením se kaleidocyklus uzavře a po zaschnutí jej můžete středem protáčet.

SLOŽENÍ HLAVOLAMU


Hlavolam snadno složíte podle fotografie.