Elektrický motorový vůz 200 - salonní

Elektrický motorový vůz 200 - salonní
Sdílej
 
Model historické tramvaje je proti své skutečné předloze zásadně zjednodušen. Některé detaily byly vypuštěny zcela, jiné jsou pouze naznačené kresbou. Sestavení modelu tak jistě přinese radost z práce i pečlivým začátečníkům.

Vystřihovánka však obsahuje poměrně velký počet drobných částí, které nebylo možné doplnit lepicími chlopněmi, a proto je nutné tyto díly lepit tzv. natupo. Pracujte proto pečlivě a se stavbou nepospíchejte. Některé lepicí body nejsou pro nedostatek místa na dílu označené číslem, proto se držte návodu a návodné kresby. Díly označené číslem s červeným terčem podlepte silnějším kartonem. Ostatní díly podlepte obyčejným kancelářským papírem. Místa ohybu papíru, která je třeba narýhovat tupým nožem, jsou značena černým trojúhelníkem (ohyb ze strany tisku) nebo čerchovanou čarou .-.- (ohyb z rubu tisku).

Hrany a lomy jednotlivých dílů retušujte příslušným odstínem vodové barvy již během lepení.

NÁVOD NA SESTAVENÍ

Nejprve sestavte základní díl 1. K části vozové skříně 2 nalepte z rubu do prostoru kabin pro řidiče díly interiéru 3 a 4. Vyčnívající madla další části vozové skříně 5 nabarvěte z rubu načerno a ze stran přilepte dveře do oddílu pro cestující 6 a 7. Před slepením vozové skříně nalepte na vyznačená místa navýšení s okny 8, 9 a 10 (2x). Vozovou skříň zkompletujte (místo nalepení chlopní dílů 6 a 7 k dílu 2 vám jasně vymezuje ukončení nástupních plošin). Čela tramvaje pečlivě vytvarujte (pod bočními okny jsou zaoblená). Vozovou skříň lepte k dílu 1 postupně, nejprve střední část a potom kabiny pro řidiče. Přilepte podlahy 11 (2x). Zpracujte dveře 12, 13 a pomocí pinzety je přilepte na místo. Z dílů 14 a 15 slepte spodní část střechy. Na dílu 15 prohněte stříšky směrem dolů a opatrně přilepte ke skříni tramvaje. Vytvarujte a nalepte krajní díly střechy 16 (2x). Přilepte střední díl střechy 17. Vytvarujte a nalepte střešní nástavbu 18. Nalepte stříšku z dílů 19 a 20.
Pokračujte podvozkem. Zpracujte a nalepte díly 21 (2x). Přilepte díly 22 (4x). Slepte kola 23 (4x) a 24 (4x) a nalepte je na vyznačené místo. Při lepení jednotlivých kol k sobě dejte pozor na jejich umístění a uvědomte si polohu, v jaké mají být k sobě přilepena. Na kola přilepte pružnice 25 (4x). Do kartáčových pluhů 26 (2x) vyřízněte vyznačené otvory, nabarvěte je z rubu načerno a přilepte k podvozku. Také schůdky 27 (4x) z rubu začerněte a po sestavení je nalepte na vyznačené místo. Do schůdků opatrně vlepte stupínky 28 (4x). Chlopně laťkových zábran 29 (2x) nabarvěte z rubu načerno a nalepte.
Sestavte střední díl 30 a přilepte ho na vyznačené místo. K pružnicím přilepte dvě ochranná prkna 31. Vymodelujte spřáhla 32 (2x), prostrčte je zábranami a pluhy až po naznačené místo a bodově přilepte. K čelům tramvaje přilepte vytvarované díly 33 (2x). Z dílů 34 (2x) a 35 (2x) zkompletujte refl ektory a nalepte na čela tramvaje. Nalepte cedulky 36 (2x). Na pomocné špejli stočte proužky 37 (2x) a na koncích je přilepte. Vzniklé válečky ze špejle sejměte a nalepte k nim kroužky refl ektoru 38 (2x) a 39 (2x). Na vyznačená místa na střeše nalepte tabule s označením směru jízdy 40 (2x) a 41 (2x).
Pokračujte přilepením desky odporníku 42. Z drátku dlouhého 46 mm vyrobte kladku sběrače, nalepte ji do dílu 43 a přilepte k tramvaji. Na druhý konec nalepte sběrač 44. Lanko na nasazení kladky vyrobte z černé nitě dlouhé 6-7 cm.
Pokračujte stavbou podstavce terénu. Na ještě rozložený díl podstavce 45 nalepte dlažbu 46, 47, 48 a po dobu schnutí zatěžkejte. Z kartonu 125 x 57 mm vyrobte dno podstavce - díl 49 (není součástí vystřihovánky) - a celý podstavec slepte. Nalepte pozadí 50. Vystřihněte a nalepte figurky 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 a 58. Chcete-li, můžete na podstavec nalepit cedulku 59 s označením tramvaje.

TROCHA HISTORIE

Salonní vůz (primátorský) byl vystaven na Světové
výstavě v Paříži a do provozu byl zařazen až v roce
1901. Vozová skříň byla zcela uzavřená a komfortně
vybavená stolky a čalouněným nábytkem. V roce
1951 proběhla úprava vozu na vůz mateřských škol.
Z provozu byl vyřazen v roce 1972. Rekonstruován je
do stavu z roku 1922.
Celková délka skříně přes spřáhla 10,86 m
Šířka skříně 2,13 m
Počet míst k sezení 20
Rok výroby 1900
Výrobce Ringhofferovy závody
Model je zhotoven v měřítku 1:87