Navajo National Monument

Navajo National Monument
Sdílej
 
Indiánské léto v ABC pokračuje diorámatem unikátního sídla severoamerických indiánů - puebla.

Návod ke stavbě
Stavbu zvládnou i začátečníci. Oba vystřihovací archy nalepte celou plochou natřenou roztíratelným lepidlem Kores na silnější kopírovací papír, uhlaďte a nechte proschnout pod zatížením. Základní plochu si připravte z 2x podlepené čtvrtky s jednou stěnou přelepenou černým kreslicím kartonem, anebo natřenou černou temperou. Z druhé strany nalepte na stěnu asi 2–3 cm od horní hrany popis předlohy, který naleznete na straně xx. Po vytvrzení vytvarujte základní plochu do tvaru písmene L se šířkou dna 90 mm a kolmou výškou zadní stěny 135 mm. Po obou stranách zpevněte vnitřní pravý úhel dvěma trojhránky 6. Na horní hranu stěny nalepte vytvarovaný pás 5 a celek zatím odložte.

Zpracujte díl 1. Z plochy vystřihněte nejprve díly 2L a 2P. Pozorně prořízněte obrys skalního výklenku od spodní chlopně k horní hraně, plochu skály narýhujte a zohýbejte podle barevných (odstíněných) linií. Stejně můžete zohýbat přední stěnu skály, tentokrát libovolně bez dodržení uvedených linií. Prořízněte svislou štěrbinu pro chlopně skalní věže, postupně zohýbejte potřebné příčné hrany u dílu 1, přeložte a slepte horizont. Totéž proveďte s dvojitou plochou skalního útvaru v popředí scény, nezapomeňte napřed k okrajům umístit zálepky bočních tvarovek 2L (vlevo), 2P (vpravo). Po vytvrzení lepidla pečlivě vystřihněte obrysy obou přeložených ploch. Skalní výklenek zpevněte prahovým dílem 3.
Z dílů 4a, 4b, 4c zkompletujte Pavoučí skálu, kterou vpředu umístěte za nižší skalní útvar, vzadu prostrčte chlopně štěrbinou dílu 1 a zalepte zezadu. Profil skalní stěny zpevněte po obou stranách rovněž zezadu přilepenými zálepkami bočních tvarovek a potom umístěte celek na základní plochu – nejprve vpředu nalícujte na sebe spodní hrany, potom přilepte zadní stěnu k liště za horizontem. Konstrukci lze zpevnit např. i krabičkami od zápalek. Pohled do jeskyně dokončete nástavbou „domu na římse“ z dílů 7, 8, 9a, 9. Podle uvážení můžete „velkou vzdálenost“ zvýraznit několika botanickými doplňky, 3x díly 10, jejichž chlopně je vhodné opět prostrčit předem proříznutými štěrbinami a zalepit pod plochou. A komu by tato úprava ještě nestačila, může dioráma indiánského puebla uložit a uzavřít „pod sklo“ do vhodné krabičky.
Předloha vystřihovánky

Dioráma indiánského puebla bylo navrženo volně podle známého puebla Betatakin Ruin, nacházejícího se spolu s jinými zbytky indiánských vesnic v oblasti národního parku Navajo National Monument v severovýchodní části státu Arizona v USA. V řeči původního starověkého indiánského kmene Kayenta Anasazi pueblo Betatakin znamená „Dům na římse,“ v jiném překladu také „Dům u hor“. Obydlí bylo postaveno okolo roku 1250, ale už v průběhu následujících 50 let bylo opuštěno pro celkovou neúrodnost polí a velmi suché podnebí. Až zhruba od roku 1400 se zde usazovaly a přes 400 let žily zejména dva nepříliš spřátelené indiánské kmeny Navahů a sousedních Hopiů. Historicky unikátní stavbu pod skalním převisem objevili v roce 1909 Byron Cumming a John Wetherill, o osm let později rozpadající se ruiny puebla zrestauroval Neil Judd.
Několik desítek kilometrů odtud, východně od města Chinle, se rozkládá přírodní skvost Canyon de Chelly National Monument, v r. 1931 také vyhlášený za národní památku. V pískovcových skalách byl kaňon vytvořen meandrující řekou Chelly v délce asi 30 km, s nejhlubším údolním zářezem do hloubky až 200 m. Na trase je několik známých vyhlídek, z nichž nejkrásnější pohled poskytuje skalní útvar Spider Rock Overlook (Pavoučí skála), dva štíhlé obelisky vysoké přes 240 m, podle navažské legendy sídlo mytické pavoučí ženy. Přestože jsou tyto přírodní útvary od sebe vzdáleny mnoho kilometrů, v diorámatu je pro zpestření stavby a pohledu na drobná obydlí pod klenbou obrovské jeskyně zakomponována také část úrodného kaňonu s monumentálním skalním útvarem.