Vodní mlýn

Vodní mlýn
Sdílej
 
Dnešní vystřihovánka je určena modelářům, kteří se nechtějí pouštět do složitější stavby. Jde o jednoduchý model vodního mlýna s otáčecím kolem a jeho stavbu jistě zvládne i modelář začátečník.

O předloze
Tento model nemá sice konkrétní předlohu, ale zpracování a výtvarné pojetí nezapře svého autora pana architekta Vyškovského, který je tvůrcem jak náročných modelů tak i vystřihovánek pro úplné začátečníky. Původně šlo o roubenou stavbu, která byla stavebně rozšířena do současného stavu.

Přípravné práce

Před zahájením vlastních prací proveďte úpravu podle pokynů uvedených na vystřihovánce.
Návod na slepení

Začněte střechou. K dílu 3 připojte díly 2 a 4 a hotovou střechu osaďte na zpracovaný díl 1 (půdorysně uzavřený a slepený do tvaru obdélníku). Sestavte opěrnou zeď – díl 9 a osaďte na určené místo na dílu 1.
Pokračujte mlýnským kolem: Spojte vnější stranu tj. díly 5 s vnitřní stranou tj. dva díly 6 a na vyznačené místo na dílu 6 přilepte z obou stran vytvarovaný a uzavřený díl 7. Pomocí kulaté špejle, tj. díl 8, osaďte kolo podle návodné kresby do modelu. Špejli přilepte zevnitř mlýna – to je k dílu 1 a zevnitř opěrné zdi, tj. k dílu 9.
Mlýnské kolo se musí volně otáčet.
Na střechu, tj. na díl 3, osaďte zpracovaný komín, díl 10. Z dílů 11 a 12 sestavte ukazatel směru a osaďte jej podle návodné kresby do modelu.

Autor

arch. Richard Vyškovský