Starověké lodi

Starověké lodi
Sdílej
 
V loňském ABC č. 20 jste nalezli vystřihovánku římské obchodní lodi v měřítku 1:400. Letos jsme se rozhodli v tématu starověkých lodí pokračovat, takže se vaše sbírka rozroste o další modely.

Předloha modelu egyptského papyrového člunu
Ve starověkém Egyptě představovaly čluny nezbytný dopravní prostředek. Zejména v povodí a v deltě Nilu je potřebovali už v 5. tisíciletí př. n. l. rybáři, zemědělci i obchodníci. Bez lodí se neobešla ani přeprava stavebního kamene potřebného při stavbě chrámů a pyramid. První zmínky o člunech zhotovovaných ze svazků papyrových stonků pocházejí z roku 3200 př. n. l. Původní ploché čluny se zdviženou přídí a zádí se pohybovaly pomocí pádel, později také s podporou návětrné plachty, upnuté mezi dvě akáciová ráhna na sklopném stožáru. Tato jednoduchá konstrukce člunů s plochým dnem přetrvala s nepatrnými změnami lodních prvků až do období poloviny 2. tisíciletí př. n. l., kdy se na Středozemním moři dostávají do popředí jiní mořeplavci – Féničané. O fénickém loďařství si povíme víc při stavbě modelu fénické válečné lodi, která vás čeká v některých z příštích čísel ABC.

Přípravné práce

Na lana obou lodí si připravte černé nebo hnědé nitě, párátka na ráhna a stěžně a retušovací barvy. Červené šipky na dílech ukazují jejich umístění na model od zádi k přídi. Prořezy jsou označeny červenými ryskami a křížky. Na hrany ohýbané do rubu směřují trojúhelníčky, hrany ohýbané do tisku jsou ukončeny kulatým bodem. Doporučuji předem podlepit celou stránku (kromě plachet) kancelářským papírem.

Návod na slepení

Egyptský papyrový člun (modré číslování)
Připravte si díl trupu 1, jehož boční stěny vyztužíte na rubu bočnicemi 2P, 2L (levá a pravá strana). Současně si vyznačte na rubu dílu polohu hranolu 3, a to několika vpichy špendlíkem do předkreslených rysek. Zpracujte vyztužovací hranol, přilepte ho na dno člunu (otvorem pro stožár blíž k přídi), k němu postupně přisaďte bočnice. Nahoru umístěte v ose, souhlasně s otvorem, palubu 4.
Nyní sestavte nejdříve záď, potom příď, a to pečlivým vzájemným sesazováním malých zálepek bočnic, oblého dna a současně obou stran vnitřní „zapuštěné“ paluby. Na vrcholy oblouků nasaďte „svazky papyru“, díly 5 a 6, a oviňte je pásky 2x 7. Nenavíjejte je celé, poslední závity ponechte volné, abyste do nich mohli zalepit nitě stožáru. Stožár zhotovíte a opracujete, stejně jako ráhna a pádla, z kulatých bambusových párátek a štěpinek podle dílů 9, 10 ,13 a 14. Podlepte vodní plochu 15 se štítkem 16 vespodu. Na kresbu vln umístěte člun. Do horních hran trupu zaklesněte pádla a kormidlo a všechny dílky pečlivě přilepte i k hladině. Patu stožáru oviňte páskem 8, ráhna připevněte dvěma třmeny 11. Pod horní ráhno přilepte plachtu 12 a celou sestavu zalepte do otvoru v palubě. Z tenké nitě vyvažte lana podle návodné kresby.

Fénická obchodní loď (zelené číslování)

Jde téměř o shodnou stavbu kromě odlišné konstrukce vazníků na obou koncích lodi. Na bočnice 1P, 1L nalícujte zrubu vnitřní stěny zábradlí 11P, 11L. Chlopně na koncích prostříhejte, ale jejich délku ponechte v předkreslené černé kontuře! Bočnicemi pozorně olemujte dno 2. Chlopně vpředu a vzadu po vytvarování a slepení ostřihněte podle červené linie.
Nyní si připravte oba vazníky: zadní 4 (ocas 5), přední 6 (hříva 7). Při slepování těchto dílků buďte pozorní! Při zasazení ocasu do horní části dílu 4 slepte pouze horní část a zadní prohnutou hranu (s bílou ploškou a číslem dole). Přední křidélka a hrany „dřevěného zadku“ musí zůstat volné, aby bylo možné později nalícovat vazník na zadní chlopně trupu. Totéž proveďte s vazníkem na přídi, při vkládání hřívy do koňské hlavy ponechte rozevřená křidélka a hrany na „hrudi“. Vazníky pak pečlivě navlékněte na oblouky vazů a zalepte křidélka. Spodní hrany vazníků seřízněte k rovině dna jako prodlouženou „water line“ (čára ponoru). Pokud je to potřeba, začistěte vyčnívající chlopně.
Vyztužovací hranol 3 tentokrát přilepte zespodu k palubě 8 (opět podle polohovacích rysek v kresbě), potom vložte a zalepte palubu mezi bočnice lodi. Za oběma vazníky dokončete palubu zvýšenými klíny 9 a 10. Doplňte poklopy do podpalubí 2x 12, krky vazníků si připravte také jako očka pro lanové úvazky. Stěžeň 15 zalepte do paluby pomocí paty navinuté z pásku 14. Další postup při montáži takeláže (stožárové, ráhnové a lanové vybavení) je shodné jako u stavby egyptského člunu, pouze lana ukotvěte k zábradlí pomocí jednoduchých kladek 8x 19. Na lanech nevažte příliš velké uzlíky, stačí jen konce nití lehce zakápnout lepidlem.
Při plavbě pod rozvinutou plachtou byla všechna vesla položena na palubě. Jejich zasunutí a zalepení do veslařských okének ovšem nic nebrání, záleží jen na chuti a trpělivosti každého modeláře.