Omluva - Egyptská obchodní loď

Sdílej
 
Milí čtenáři, při přenosu dat mezi redakcí a grafickým oddělením ABC jsme zaměnili vystřihovánky starověkých lodí. A tak jste v ABC č. 5 nalezli návod k Egyptské obchodní lodi, ale návodná kresba a vystřihovánka sama patří k Římské obchodní lodi, která již vyšla (v ABC č. 20/2006).

Omlouváme se nejen vám, ale i autorovi celé série Starověkých lodí, panu Ladislavu Badalcovi, který záměnu nezavinil. Kompletní vystřihovánku Egyptské obchodní lodi znovu připravíme do č. 9.

A protože je možné, že někteří z vás si ABC č. 20 vloni nekoupili, a Římskou obchodní loď proto nemají, doplňujeme k chybně uveřejněné návodné kresbě a vystřihovánce Římské obchodní lodi v ABC č. 5 také návod. Až budete mít Římskou obchodní loď slepenou, nezapomeňte si opravit mylný název modelu na vizitce na dnu lodi.
Redakce ABCŘímská obchodní loď

Měřítko modelu je 1:400.
Předloha modelu

Středomořská oblast starověku je právem označována za kolébku evropské civilizace, v níž díky příznivým podmínkám vznikaly, rozvíjely se a zanikaly významné státy. A v jejich dějinách hrálo námořní loďstvo nemalou roli. Je doloženo, že se Řekové naučili už v 9. století př. n. l. stavět vynikající lodi od Féničanů. Římané však byli první, kteří začali v období 250 – 200 lety př.n.l. rozlišovat plavidla na vojenská a obchodní. Oba typy lodí dosahovaly délky 40 – 60 m, rozdíl byl ve stavbě bachratých trupů u obchodních galér a štíhlých u jejich válečných jmenovkyň. Na tehdejších lodích představovaly plachty jen doplňkový pohon, hlavním zůstávala vesla. U tohoto modelu je můžeme ovšem vynechat, jeho vzhled tím neutrpí.
Přípravné práce

Na lana si připravte černé nebo hnědé nitě, bambusová párátka na ráhna a stěžně a retušovací barvy. Červené šipky na dílech orientují jejich umístění na model od zádi k přídi. Prořezy jsou označeny červenými ryskami a křížky. Na hrany ohýbané do rubu směřují trojúhelníčky, hrany ohýbané do tisku jsou ukončeny kulatým bodem. Je vhodné předem podlepit celou stránku (kromě plachet) kancelářským papírem.
Návod na slepení

Připravte si levou a pravou bočnici, díly 1L, 1P. Chlopně na koncích sice prostříhejte, ale jejich délku ponechte v předkreslené černé kontuře! Bočnicemi pozorně olemujte dno 2 a po vytvarování a slepení zadního a předního vazu chlopně ostřihněte podle červené linie. Na tyto „ostruhy“ nalepte na přídi vazník 5, na zádi vazník v podobě labutě 4. Vazníky pečlivě umístěte pečlivě podle oblouků vazů a barevných linií bočnic, spodní hrany vazníků sestřihněte k rovině dna jako prodlouženou „water line“. Do lodi usaďte podle spodních rysek a červené šipky rozpěrný hranol 3 s otvorem pro stěžeň nahoru. Palubu 6 podlepte dílem 7, prořezem vpředu navlékněte na vazník 5, obrys zádi zatlačte do vazníku a těla labuti a celou plochou přilepte palubu na hranol a zálepky bočnic. Záď plynule prodloužíte palubou 8 s černým spodním dílem 9. Loď olemujte zábradlím: vnější obrys přední části potáhnete páskem 11, vnitřní páskem 12, vpředu s příčným vlnolamem. Zadní vnitřní zábradlí doplňte vnějším dílem 10. Na záď postavte stan z dílů 14,15 a vztyčte větrolam v podobě labutích křídel z dílů 13L, P. Do nástavby 16 vložte shora podlahu 17 s vnitřním zábradlím a žebříkem. Můstek postavte mezi křídla větrolamu. Palubu doplňte poklopem 18, světlíkem 19 se spodní mřížkou 20, vlevo položte na palubu člun 21. Do postranních otvorů v rozšířené palubě instalujte kormidla 2x 22 s vlepenými rukojetěmi 2x 23 z bambusových štěpinek. Z bambusových párátek vyrobíte také všechny předkreslené stěžně a ráhna podle dílů 25,27,31 a 32. Konstrukce takeláže (výstroj stěžňů, ráhen, čelenu, plachet a lanoví) je patrná z návodné kresby. Záleží jen na vaší modelářské šikovnosti a trpělivosti, jak bude takeláž na malé loďce věrohodná. Hlavní stěžeň zalepte do paluby pomocí paty navinuté z pásku 26. Ráhna připevněte ke stěžni a čelenu pomocí třmínků 28 a 33, nakonec pod ně rozmístěte a přilepte za horní okraje plachty 30, 34 vytvarované jako vyduté, vrcholovou plachtu 29 připevněte nad ráhno středového stěžně. Na lanech nevažte příliš velké uzlíky, stačí jen konce nití lehce zakápnout lepidlem. U středového stěžně postavte úvazníkový dílek 24, od něhož vedou „úponová“ lana k ráhnovému třmenu a vrací se zpět k rozšířeným palubám na obou bocích, kde nalepíte na lana kladky z dílků 6x 35.