Starověké lodi - Fénická válečná loď

Starověké lodi - Fénická válečná loď
Sdílej
 
Do sbírky starověkých lodí si z dnešního ABC můžete slepit model fénické válečné lodi.

Předloha modelu
Féničané se usadili kolem r. 3000 př. n. l. na východních březích Středozemního moře pod Libanonskými horami, velice bohatými na proslavené cedrové dřevo. Byli to dobří řemeslníci, obchodníci a obratní plavci, kteří se jako první v dějinách lidstva odvážili vyplout daleko na širé moře, za hranice tehdy známého světa. Nazývali se kočovníky moře. Stejně jako Egypťané obchodovali se zeměmi Punt a tajemnou Ofir. Propluli i Gibraltarským průlivem a podél evropských břehů se dostali až do Británie. Založili mnoho přístavů, z nichž se časem staly kolonie, z města Kartágo na severu Afriky vznikl dokonce samostatný stát. Za vlády egyptského faraona Necha II. se uskutečnila v letech 596 až 594 př. n. l. největší objevná plavba starověku: féničtí plavci vypluli z Rudého moře k jihu, obepluli Afriku a Středozemním mořem se vrátili zpět do Egypta.
Mořeplavecké umění považovali Féničané za životně důležité obchodní tajemství. Nezanechali žádná vyobrazení svých lodí ani jejich popis a současná znalost těchto lodí pochází zejména z vyobrazení asyrských umělců. Jeden takový reliéf z dob asi před 2000 lety představuje zcela nový typ lodi – birému (řecky diéru), dvouřadou veslici, jejíž štíhlý trup s bodcem na přídi a štíty bojovníků zavěšenými na bocích svědčí o válečném využití.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Na lana použijte hedvábné černé nebo hnědé nitě, na ráhno a stěžeň kulatá bambusová párátka se špičatými konci, na povrchovou úpravu modelu retušovací barvy. Červené šipky na dílech orientují jejich umístění na loď od zádi k přídi. Prořezy jsou označeny červenými křížky. Na hrany ohýbané do rubu směřují trojúhelníčky, hrany ohýbané do tisku jsou ukončeny kulatým bodem. Je vhodné předem podlepit celou stránku (kromě plachty a drobných dílků umístěných kolem nákresu lodi) kancelářským papírem. Díly označené červenými čísly doporučuji - mimo zálepky - podlepit kreslicí čtvrtkou.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Připravte si základní díly lodi – dno 1 a palubu 4. Na rubu obou ploch si několika vpichy do rysek s modrými šipkami vyznačte tužkou polohu vyztužovacího hranolu. Slepte ho z dílu 3, potom jej pozorně přilepte nejdříve zespodu k palubě 4. Pozor na souhlasné umístění otvorů pro stožár v hranolu a v palubě, neustále kontrolujte sestavování trupu ve směru červených šipek! Podle označení přilepte k hranolu dno 1. V bočnicích 5L-P opatrně propíchejte bílé otvory pro vesla. Bočnice k sobě slepte nejprve zvednutým koncem, pak je nasaďte na záď a postupně obepněte celý trup podle dna k oblouku přídě. Kolem paluby vznikne zvýšené hrazení, na které později umístíte díly madel. Spodní barevné dno, díl 2, podlepte čtvrtkou a nechte proschnout. Potom vytvarujte na horní (rubové) straně bodec 2a, jehož výřez v obloukové části upravíte a nasadíte pokud možno přesně na profil přídě. Zalícování bodce k trupu proveďte např. ústřižky z pomocného pásku P. Oblouk bodce okovejte páskem 2b.
Podlepte palubu 6 a mimo chlopně také palubu 8. Na spodní palubu přilepte dva poklopy 7, do otvorů v horní palubě zapusťte schodiště a na prkna nalepte poklopy 2x 11. V páskové nástavbě 9 opatrně prořežte okénka pro lavice a potom, počínaje od středových rysek na přídi (jsou označené modrými šipkami), olemujte nástavbou palubu 6 až k záďovému klínu. Dokončete montáž horní paluby 8: Zdvihnuté chlopně olemujte vnitřním zábradlím 10, potom díl vsaďte (velice opatrně, abyste křehkou konstrukci nezbortili!) celou plochou do nástavby 9 až k okraji vnějšího zábradlí a jen lehce díl zalepte po obvodu. Pomocí párátka přilepte uvnitř nástavby obě schodiště k palubě a celek umístěte na trup. Hrazení lodního trupu na obou stranách doplňte pečlivě vyřezanými a umístěnými lavičkami a madly, díly 12L-12P. Hrazení horní paluby doplňte obvodovým madlem 12. Na zábradlí umístěte štíty 13.
Nyní si zhotovte všechny dřevěné přípravky, nejlépe z třísek naštípaných z kulatých bambusových párátek. Rozměry, sestavení stěžně a ráhen, kormidel a vesel jsou v kresbě vystřihovánky přehledně uvedeny v měřítku 1:1. Z kresby zjistíte i jejich potřebný počet. Do otvorů v palubách zalepte patu stěžně (trubičku 14 stočenou na špejli podle dílu 15). Ze štěpinek podle dílů 21, 23 a z dílků 22 a 24 zhotovte 2 kormidla a 34 vesla – do lodi je zabudujte až po celkovém vystrojení a úpravách modelu. Stěžeň a ráhno vyrobte podle dílů 15 a 2x 16, jejich křížení lehce ovažte nití a zajistěte třmenem 17. Plachtu 18 můžete vytvarovat jako vydutou větrem. Na vrchol stěžně usaďte strážní koš z dílů 3x 19. Vystrojení lodi dokončete podle návodné kresby lanovím, provazovými žebříky 20, nalepenými napínáky 25 a kladkami 26. Na lanech nevažte příliš velké uzlíky, stačí jen konce nití lehce zakápnout lepidlem. Záleží jen na vaší modelářské šikovnosti a trpělivosti, zda bude celková takeláž na malé loďce věrohodná.


Starověké lodi v ABC

římská obchodní loď 20/2006
egyptský papyrový člun 2/2007
fénická obchodní loď 2/2007