Nejohroženější zvířata světa 4 - Kakapo soví

Nejohroženější zvířata světa 4 - Kakapo soví
Sdílej
 

Také jste neměli jasnou představu, které zvíře se pod hezky znějícím názvem kakapo soví vlastně skrývá? Tajemného papouška si můžete nejen slepit, ale můžete si o něm i přečíst v ABC 8/2007.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Vystřihovánka papouška je poměrně náročná na modelaci dílů a vyžaduje určitý smysl pro modelářskou improvizaci při lepení obtížných částí. Díly označené číslem s červeným terčem podlepte silnějším kartonem. Ostatní díly podlepte obyčejným kancelářským papírem. Místa ohybu papíru, která je třeba narýhovat tupým nožem, jsou značena černým trojúhelníkem (ohyb ze strany tisku) nebo čerchovanou čarou .-.- (ohyb z rubu tisku). Některé díly je třeba vytvarovat prohnutím. Pomáhejte si kulatou tužkou nebo násadkou štětce. Hrany, lomy papíru či nedostatky ve spojích slepených dílů retušujte vodovými barvami již během stavby, případně vytmelte příslušným odstínem husté tempery.
NÁVOD NA SLEPENÍ

Nejprve vytvarujte a slepte čelní část hlavičky papouška 1. Po stranách přilepte boční části 2 a 3. U bočních dílů nastříhejte a z rubu nabarvěte příslušným odstínem vousy u zobáku. Z rubu obvodu hlavičky postupně vlepujte od místa spoje krk 4.
Vymodelujte tělo 5. Po vystřižení nejprve slepte zadní část a postupujte směrem dopředu lepením bočních trojúhelníkových chlopní. Na závěr tělíčko uzavřete pomocí dolních podlouhlých chlopní. Zkušebně nasaďte hlavičku na tělo a upravte tvarování dílů a chlopní. Na hlavičku z rubu obvodu naneste lepidlo a nasaďte ji na tělo papouška. Vytvarujte a slepte levou holeň 6. Holeň přilepte za její rubovou část obvodu na vyznačené místo k tělíčku. Stočte váleček dílu běháku 7, zpracujte prsty 8 (2x) a přilepte je tak, aby byly orientovány směrem dopředu. Prsty 9 (2x) orientujte směrem dozadu. Podobně slepte i pravou nohu z dílů 10, 11, 12 (2x) a 13 (2x).
První řadu ocasních per 14 z rubu nabarvěte hnědozelenou barvou a přilepte ji k tělu. Pokračujte přilepením druhé řady per 15 (z rubu díl také nabarvěte). Pokračujte přilepením křídel 16 a 17 (jejich konce je třeba také před nastříháním nabarvit z rubu). Z dílů 18, 19 a 20 slepte zobák a nalepte ho natupo na vyznačené místo na hlavičce. Nalepte horní část zobáku 21 a do vyznačeného místa za očima vějířky 22, 23. Vytvarujte a přilepte oči 24 (2x).
K bokům stojánku 25 a 26 přilepte terén 27. Při lepení se orientujte podle rohů dílu 27. Připravte si kousek suché větve a papouška k ní opatrně přilepte. Větev nalepte podle fantazie k terénu. Z tuhého kartonu o rozměru 13 x 9 cm vyrobte dno stojánku – díl 28 (není obsažen ve vystřihovánce) - a stojánek jím uzavřete. Nalepte pozadí 29. Chcete-li, nalepte na přední část stojánku cedulku s označením 30. Pro dojem opravdové přírody místy na terén nalepte jemný písek a kamínky.


Nejohroženější zvířata světa v ABC

ABC č. 2 panda velká
ABC č. 4 nosorožec tuponosý
ABC č. 6 želva sloní
ABC č. 8 kakapo soví
ABC č. 10 irbis horský
ABC č. 12 gorila horská