Starověké lodi - Egyptská obchodní loď

Starověké lodi - Egyptská obchodní loď
Sdílej
 
Sérii starověkých lodí rozšíříme o egyptskou obchodní loď z období kolem roku 1500 př. n. l. Návod k této lodi již byl uveřejněn v ABC č. 5, ale v tomto čísle otištěná kresba vystřihovánky i návodná kresba patřila k jiné lodi. Proto dnes přinášíme kompletní vystřihovánku znovu

Předloha modelu
V 5. až 2. tisíciletí př. n. l. byla stavba lodí starých Egypťanů ovlivněna nedostatkem kvalitního dřeva. Dopravu po Nilu proto obstarávaly převážně papyrové (rákosové) čluny. Na moře se vydávaly pouze lodi stavěné z kvalitního dřeva sykomor, které se vyznačovalo neobyčejnou odolností. Kácení těchto stromů podléhalo přísným kontrolám. Asi v roce 2600 př. n. l. vyplulo prvních čtyřicet lodí faraona Snofrewa pro cedrové dřevo do fénického přístavu Byblos na východním pobřeží Středozemního moře a od té doby mořeplavectví kvetlo. Největšího rozvoje dosáhla egyptská námořní plavba v období kolem r. 1493 př. n. l., za vlády královny Maakaré Hatšepsowet. Její lodi vyplouvaly z dnešního přístavu Kuseir na pobřeží Rudého moře na cestu Indickým oceánem do země Punt, tehdy obchodně zdatné, která se rozkládala přibližně na území dnešního Somálska. Model jedné z královských lodí, zobrazených na reliéfech ve sloupových terasách chrámu Deir el-Bahari v Údolí králů, si můžete slepit z naší vystřihovánky.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Použijte slabé hedvábné černé nebo hnědé nitě na lana, bambusová párátka na ráhna a stěžně a retušovací barvy. Červené šipky na dílech orientují jejich umístění na model od zádi k přídi. Prořezy jsou označeny červenými ryskami a křížky. Na hrany ohýbané do rubu směřují trojúhelníčky, hrany ohýbané do tisku jsou ukončeny kulatým bodem. Je vhodné předem podlepit celou stránku (kromě plachet a všech drobných dílků umístěných kolem nákresu lodi) kancelářským papírem. Díly označené červenými čísly doporučujeme podlepit (kromě zálepek) kladívkovou čtvtkou.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Připravte si dno a palubu lodi, díly 1 a 7. Na rubu obou ploch si několika vpichy do rysek s modrými šipkami vyznačte tužkou polohu vyztužovacího hranolu. Slepte ho z dílu 4, potom jej pozorně přilepte nejdříve zespodu k palubě 7. Pozor, umístění otvorů pro stožár v hranolu a středu paluby musí souhlasit - neustále kontrolujte sestavování trupu ve směru červených šipek! Podlepte (kromě zálepek) a vyřízněte díly 5L a 5P, 6L a 6P (levá a pravá strana), slepte z nich vazníky zádi (díl 5) a přídě (díl 6). Umístěte je zespodu do zářezů v palubě a přilepte v ose trupu. Celek umístěte na dno, díl 1, jehož chlopněmi dotvarujete profil lodi na čáře ponoru. Bočnice 2L, 2P opatřete vnitřním obložením 3L, 3P, opatrně propíchejte otvory pro vesla a oběma díly potáhněte trup. Nejprve slepte kterýkoliv konec bočnic (ale ve správném směru!) spodní zálepkou s červenou šipkou, nasaďte sestavu na příslušný vazník a postupně obtáhněte bočnicemi trup k opačné špici. Z dílů 10L, 10P a pečlivě vyřezaného dílu 11 vybudujte nad lodní palubou tzv. oděrovou lištu a veslařské lavičky (všechny díly nalepíte na tupo). Kvůli rozdílnosti konstrukčního a tiskového papíru se při stavbě mohou změnit rozměry ochozu lodi – zde je možné rozříznout díl 11 a upravit konce lišt, abyste jimi ochoz dokonale olemovali po celém obvodu. Současně dbejte, aby se otvory pro vesla nacházely vždy mezi lavičkami. K vazníkům nalepte ve směru šipek klíny 2x 8, nad nimi vybudujete samostatně můstky se zábradlím z dílů 12, 13, 14, 15, 2x 16, 17 a 18. Konec vazníku na zádi ozdobte lotosovým květem z dílů 20a, b, c, d, f.
Připravte si všechny dřevěné díly zhotovte je nejlépe z třísek naštípaných z kulatých bambusových párátek. Rozměry, počet a sestavení stěžně, ráhen, sloupků napínacího lana atd. jsou v kresbě vystřihovánky přehledně uvedeny. Do otvoru v palubě zalepte patu stěžně (trubičku 9 stočenou na špejli podle dílu 21). V ose paluby vztyčte čtyři sloupky napínacího lana s třmínky 19 (aby vypadaly jako kovové, můžete je začernit), na zádi 2 stejné stojiny pro kormidla z dílů 2x 26, 27, 28. Ze štěpinek podle dílu 29 a z dílků 30 zhotovte vesla. Stěžně a ráhna vyrobte podle dílů 21, 22 a 23 (spodní prohnuté ráhno lze zhotovit např. ze štětiny rýžového koštěte). Ráhna ke stěžni připevněte úchyty 2x 24, křížení lehce ovažte nití, plachtu 25 můžete vytvarovat jako větrem vydutou, nebo ji svinout. Vystrojení lodi lanovím je patrné z návodné kresby. Záleží jen na vaší modelářské šikovnosti a trpělivosti, zda bude celková takeláž na malé loďce věrohodná. Na lana použijte tenké hedvábí, režnou nit na středové napínací lano a spínací lana pod vazníky apod. Nevažte příliš velké uzlíky, stačí jen konce nití lehce zakápnout lepidlem.
Až po úplném vystrojení lodi a zaretušování nepřesností můžete sestavit dioráma plavby lodi kolem skalnatých ostrůvků. K podlepené hladině s modrým číslováním 31 přilepíte zespodu datový štítek 32, svrchu skaliska 33a, b, c, d a 34, nakonec loď a všechna vesla. Skaliska mají zálepky barevně odlišené: bílými slepíte základní tvar kamene, nazelenalé usnadní slepování dílů do celku, modrými zálepkami nalepíte ostrůvky na obrysovou kresbu v moři.¨


Starověké lodi v ABC

římská obchodní loď 20/2006
egyptský papyrový člun 2/2007
fénická obchodní loď 2/2007
egyptská obchodní loď 9/2007