Nejohroženější zvířata světa 6 - Gorila horská

Nejohroženější zvířata světa 6 - Gorila horská
Sdílej
 
Dnešní vystřihovánkou uzavíráme šestidílný seriál Nejohroženější zvířata světa. Věříme, že se vám námět zvířat líbil a že jsme udělali radost nejen skalním příznivcům papírového modelářství.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
Vystřihovánka gorily je poměrně náročná na modelaci dílů a vyžaduje určitý smysl pro modelářskou improvizaci při lepení obtížných částí. Díly označené číslem s červeným terčem podlepte silnějším kartonem. Ostatní díly podlepte obyčejným kancelářským papírem. Místa ohybu papíru, která je třeba narýhovat tupým nožem, jsou značena černým trojúhelníkem (ohyb ze strany tisku) nebo čerchovanou čarou .-.- (ohyb z rubu tisku). Místa, která je třeba nastřihnout, jsou značena červenou ryskou. Některé díly je třeba vytvarovat prohnutím. Pomáhejte si kulatou tužkou nebo násadkou štětce. Hrany, lomy papíru či nedostatky ve spojích slepených dílů retušujte vodovými barvami již během stavby, případně vytmelte příslušným odstínem husté tempery.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Nejprve vytvarujte a slepte přední část obličeje 1. K dílu 1 přilepte oči 2. Nad oči nalepte čelní část 3. Nesložený díl hlavy 4 nalepte nejdříve za postranní chlopně dílu 3. Po zaschnutí přilepte horní oválnou část dílu 3 a pokračujte postupně nalepováním bočních částí směrem ke krku hlavičky. Po zaschnutí slepte hlavičku i v zadní části. Nesložený díl děla 5 přilepte k hlavičce nejprve za rovnou chlopeň v oblasti zátylku a po zaschnutí pokračujte lepením dílu směrem dolů. Pokračujte postupným nalepováním dalšího dílu těla 6. Tělo uzavřete dílem 7. Vytvarujte nos s nadočnicovými oblouky 8 a přilepte k hlavičce. Na naznačené místo nalepte uši 9 a 10. Pravou přední ruku sestavte z dílů 11, 12, 13, 14 a 15 a levou ruku z dílů 16, 17, 18, 19 a 20. Dlaně rukou ohněte směrem dozadu. Obě ruce zkušebně přiložte k orientačně vyznačeným místům lepení, podle potřeby dotvarujte a nalepte k tělu. Sestavte pravou nohu z dílů 21 a 22 a levou nohu z dílů 23 a 24. Nohy nalepte k tělu. Lepte je za rubovou část u obvodu stehna, lepicí plocha je 2-3 mm od kraje. Vytvarujte chodidla 25, 26 a gorilu na ně zkušebně postavte. Chodidla lepte za nastříhané chlopně z rubu nožiček.
K bokům stojánku 27 a 28 přilepte terén 29. Gorilu přilepte ke stojánku. Při lepení si pomáhejte protitlakem z rubu terénu směrem k modelu. Z tuhého kartonu o rozměru 12 x 10 cm vyrobte dno stojánku – díl 30 (není obsažen ve vystřihovánce) - a stojánek jím uzavřete. Nalepte pozadí 31. Chcete-li, nalepte na přední část stojánku cedulku s označením 32. Pro dojem opravdové přírody místy na terén nalepte větévky s lístky, kaménky apod.


Nejohroženější zvířata světa v ABC

ABC č. 2 panda velká
ABC č. 4 nosorožec tuponosý
ABC č. 6 želva sloní
ABC č. 8 kakapo soví
ABC č. 10 irbis horský
ABC č. 12 gorila horská