Čajový klipr Cutty Sark

Čajový klipr Cutty Sark
Sdílej
 
Vystřihovánka klipru Cutty Sark je ve stejném měřítku jako modely ze série starověkých lodí.
V květnu byla tato 138 let stará loď částečně zničena požárem, který vypukl v greenwichských docích v Londýně. Proč má klipr v názvu přívlastek čajový a další zajímavosti o této historické plachetnici, se dozvíte v článku Plachetnice Cutty Sark.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE


Minimodel proslulé plachetnice předpokládá již určité modelářské zkušenosti, neboť v měřítku 1:400 je její konstrukce hodně náročná na zpracování a přesné sestavení všech dílů. Zvlášť takeláž (lanová a plachetní výstroj) včetně zhotovení stěžňů a ráhen vyžaduje velkou dávku modelářské trpělivosti. Na lana použijte tenké hedvábné černé nebo hnědé nitě, na ráhna a stěžně kulatá bambusová párátka do průměru 2 mm, které opracujete podle samostatného návodu a rozměrové tabulky.
Prořezy v dílech jsou označeny červenými ryskami nebo křížky. Červené šipky na dílech orientují jejich umístění na loď od zádi k přídi. Na hrany ohýbané do rubu směřují trojúhelníčky, hrany ohýbané do tisku jsou ukončeny kulatým bodem. Díly označené červenými čísly doporučuji podlepit kreslicí čtvrtkou, díly s červenými čísly na žlutém podkladu je nutné podlepit nebo vyrobit z bílého kancelářského papíru.

NÁVOD NA SLEPENÍStavba trupu (zelené číslování, návodná kresba 1 a 2)

Základní tvar trupu tvoří hranol 1, sestavený na ploše 2 s částmi kýlu 3 a 4. Nejdříve podlepte kladívkovou čtvrtkou plochu 2 (společně s madlem pažení 20, z něhož vyjměte schodiště 6), dále palubu 7 a dno lodi 16. Podlepené plochy zatižte a nechte řádně proschnout. Díl 1 pozorně narýhujte, prostříhejte boční chlopně a uvolněte všechny označené otvory. Na spodní ploše (bez otvorů) propíchněte úsečky A-B, na rubu spojte vpichy tužkou. Před slepením hranolu na tyto úsečky vložte a vycentrujte zdvojená žebra 1A, 1B. Pozorně blok složte tak, aby čelní stěny byly kolmé.

Zálepky spodní plochy postupně uvnitř přilepte k hornímu obrysu, potom dokončete tvar bloku přiklopením horních chlopní. Případné přesahy u dna začistěte žiletkou. Při stavbě hranolu kontrolujte neustále jeho souměrnost, na pracovní desce kontrolujte vodorovnost dna (blok se nesmí houpat) a rovnoběžnou linii horní plochy. Sestavte části kýlu z dvojic 3L-P, 4L-P a podle označení je umístěte k čelům hranolu. Prodloužíte jimi základní tvar kostry, kterou položte na plochu 2, přesně na modré rysky, které si předem spolu se zelenými přeneste na rub způsobem popsaným při stavbě hranolu.

Zelené rysky vymezují polohu pomocných zálepek 2L-P, jejichž chlopně přilepte k bokům hranolu. Do předního výřezu v kostře umístěte schodiště 5, před otvor zadního stožáru díl 6. Zespodu k palubě 7 přilepte pomocné zálepky 7L-P. Také na palubě naleznete modré rysky, podle kterých ji musíte usadit přesně na spojnice hranolu a kýlových žeber.

Na zadní kýl nasaďte obšívku (plášť trupu, díl 8) a potáhněte trup lodi přes zálepky dna a paluby až ke galionu (figurce ženské postavy) na přídi. Opět sledujte a dbejte na souměrnost trupu, při lepení obšívky postupujte pomalu, po částech, střídavě vlevo - vpravo, aby se trup pnutím lepidla nebortil. Stejně pracujte při obšívce pažení z páskových dílů 9L-P, 10L-P, u kterých dbejte na precizní umístění pásků na vzájemných liniích, aby ohrazení lodi vytvořilo s trupem dokonalý aerodynamický tvar, mírně klesající od přídě, ale ve stejné výši na obou bocích a rovně na zádi.
Všechny díly nasazujte přesně na střed oblé zádě, příď musí v pomyslném řezu vytvořit plynulý tvar oblého písmene V. Vnitřní stěny pažení doplňte od přídě bočními pásy 11L-P a obloukem 12 na zádi. Po vytvrzení lepidla seřízněte případné přesahy vnitřního pažení nad horní rovinu vnějších pásů a hranu začistěte na obou bocích lodi vnitřními lištami 2x 13. Příď a galion doplňte tvarovkami 14L-P, zrcadlo (v námořní terminologii záď plavidla) dokončete ozdobným dílem 15. Dno lodi potáhněte plochou 16, kýl a kormidlo na zádi dotvarujte na míru přiříznutými díly 17L-P.

Palubu doplňte zvýšenými můstky, díly 18 a 19, u nichž současně vymodelujte příčné zábradlí a přístupové schůdky. Nyní opatrně (a v celku!) vyřízněte podlepené madlo pažení, díl 20. Lištu začněte nalepovat opět postupně a souměrně od zádi k přídi, kde ji přerušíte nad otvorem pro čelen - přední černou část jednoduše odstřihnete až těsně před dokončením polepu obrysu horní hrany celé lodi. Rozteč mezi konci madel by měla být 5-6 mm, abyste tam později mohli vložit nadstavbové zábradlí. Tím je trup hotov, prozatím ho odložte.


Stavba stěžňů, čelenu a ráhen (žluté číslování, návodné kresby takeláže a sestavení stěžně B)

Stěžně jsou dělené, sestavené každý ze tří dílů. Šikmý čelen na přídi je dvoudílný, ráhna jednodílná. Kulaté špejle stožárů je nutno opracovat, plynule zeslabit v průměru od 2 mm dole do 0,8 mm na vrcholech. Rovněž ráhna si připravte z bambusových párátek, opracovaných ve střední části na tloušťku 1 mm a se zřetelně zeslabenými konci na obou stranách.
Podle návodných kreseb se zorientujte v sestavách stěžňů. V rozměrovém přehledu zjistěte délku jednotlivých prvků a po sestavení stěžňů s dalšími díly (patami, spojkami, čnělkami) dosáhnete jejich celkové délky. Pomůže vám i návodná kresba v měřítku 1:1, z které snadno odměříte potřebné součástky, polohy vzájemného rozmístění, délku přesahů stěžňů atd. Zvláště důležité je přesné umístění strážních plošin na všech třech stožárech v nakreslených výškách ode dna a od paluby lodi, aby později ohyby kladkostrojů provazových žebříků dolehly k liště pažení 20.


Rozměrový přehled (míry jsou v mm):

Stěžeň A: díl A1 = 48 mm, A2 = 38, A3 = 30; ráhna: a1 = 52, a2 = 45, a3 = 38, a4 = 30, a5 = 26; čísla plachet (psaná kurzívou) patří k příslušným ráhnům, tzn. A1 až A5
Stěžeň B: B1 = 51, B2 = 37, B3 = 40; ráhna: b1 = 54, b2 = 47, b3 = 41, b4 = 33, b5 = 29, b6 = 25, vratiráhno vr1 = 18; plachty B1 až B6
Stěžeň C: C1 = 45, C2 = 29, C3 = 25; ráhna: c1 = 37, c2 = 34, c3 = 30, c4 = 25, c5 = 22, vr2 = 37, vr3 = 25; plachty C1 až C5
Čelen D: D1 = 32, D2 = 42

Díly stěžňů A1, B1, C1 a D1 obalte jedním až dvěma závity kancelářského papíru (v návodné kresbě 1:1 je obal označen modrou linkou a číslem 46). Ostatní dřevěné části stěžňů a všechna ráhna natřete hnědou barvou. Přesahy stěžňů obalte rovněž bílým papírem - spojky si podle dílů 51, 52 zhotovte ještě 2x. Stejně tak si podle potřeby zhotovte nové třmeny ráhen, pokud by vám pro různé průměry špejlí nevyhovovaly předkreslené dílky 47 až 50. Každou sestavu A, B, C, D zhotovte samostatně včetně oplachtění příslušnými plachtami. Záleží na každém modeláři, jak bohatou výstroj lodi zvolí. Na modelu mohou plachty viset i skasané, je možné některé nepoužít. Návodná kresba stěžně B názorně představuje postup montáže jednotlivých částí stěžně a všech ostatních prvků v číselném pořadí, od paty 22 k vrcholové čnělce 54. Pokud na některý díl zapomenete, později ho na stěžeň už neumístíte.

Sestavení stěžně B podle číselného pořadí: 1 obalit B1, 2 patu stěžně omotat páskem 22, 3 shora navléknout kombinaci třmenů 47/48, 4 do třmenů zalepit zepředu ráhno b1, dozadu vr1, 5 navléknout strážní koš s provazovými žebříky 56B (k jejich umístění slouží také červené šipky na spodní straně strážních košů), 6 prodloužit stěžeň B2, 7 obalit přeložku stěžňů dílem 51 a pásky 53, 8 navléknout 2x třmen 50, 9 umístit ráhna b2, b3, 10 navléknout koš se žebříky 57B, 11 prodloužit stěžeň B3, 12 omotat spojení stožárů obalem 52 a pásky odstřihnutými z delšího kusu dílu 53, 13 navléknout 3x třmen 50, 14 umístit ráhna b4, b5, b6, 15 doplnit žebříky 58B (L-P), 16 vztyčit čnělku 54, zajistit páskem 53, 17 přilepit třepetalku v3, 18 k ráhnům zespodu přilepit plachty B1-B6.

Stejným způsobem zhotovte samostatně stěžně A a C. Do trupu zatím stěžně neumisťujte, nejdřív ukotvěte pod přední palubní nástavbu spodní část čelenu D a dokončete stavbu všech lodních nástaveb a zařízení na palubě. Patu obaleného dílu D1 seřízněte do ostrého úhlu, natřenou lepidlem ji zasuňte asi 15 mm do přídě k palubě 7 a přilepte v podélném směru také na hranu galionu. Do otevřeného pažení nad čelenem založte oboustranné zábradlí, vytvarované z pásků 2x 21a. Vnitřní pásek je širší o linii v barvě otěrové lišty - přesné slepení zábradlí dobře umožní podle této linky přilepit zábradlí k vnitřní hraně pažení. Totéž proveďte na zádi se zábradlím 2x 21b - umístění je vyznačeno na liště modrými ryskami. Dílkem 21c vyplňte stupňový klín zábradlí na přídi, o který opřete horní břevno čelenu D2, zajištěné objímkou 53. K objímce navlékněte napínací vidlici, podlepený díl 55.

Stavba lodního vybavení. Z návodné kresby 2 určíte umístění všech detailů z dílů 23 až 60. Válec kotevního vratu 25 a ventilační potrubí 2x 28 zhotovíte z odřezků špejlí, na které natočíte příslušné páskové díly. Kotevní krakorce 2x 24 jsou začerněné štěpinky bambusu, stejně jako čnělky stožárů 3x 54. Do pažení (pod madlem na přídi) je zapotřebí opatrně propíchnout ostrou jehlou dva otvory, kterými krakorce protáhnete a přilepíte k palubě. Kotvy 2x 24a zaklesněte za otěrovou lištu na konci zábradlí. Z dílů 4x 40, 2x 41 a 41a zpracujte podstavce pro 4 záchranné čluny 43, 44. Budou to makety nosníků v profilu písmene I, které vyztužíte vnějšími pásky odstřihnutými z dílu 42.

Podstavce umístěte nad střechy kajut 30 a 34. Po stranách zadních podstavců umístěte ramena jeřábů 4x 45. Oba přístěnky nad vstupy do podpalubí, díly 29, můžete ponechat zavřené, ale pokud jste do vstupů nainstalovali schody, po sestavení přístěnků lze dvířka opatrně vystřihnout. Z dílků 32 sestavte vodní pumpu, z dílu 33 ohrádku s úvazy, dílky 39 patří krytým převodům kormidelního kola. Zbývající díly představují různé palubní poklopy, průduchy, další světlíky a přístěnky technického zařízení. Potom už na palubě můžete vztyčit všechny tři stěžně. Dbejte na kolmý zákryt stěžňů při pohledu zepředu a zezadu, ze strany je z obrázků patrný jejich mírný zadní náklon.

Takeláž (lanový výplet) musíte také pozorně nastudovat z návodné kresby takeláž 2 a lanoví zjednodušit. Pokud byste totiž měli zachovat modelovou úpravu podle skutečnosti, bylo by nezbytné prostudovat některou z knih o mořeplavectví a plachetnicích. V zásadě se jedná o upínací a tahová lana (upínají a drží v tahu stěžně jak u pažení, tak mezi sebou) a o lanové stěhové úpony, kterými se upínají a ovládají plachty. Na klipru nesmí chybět vpředu na stěhových lanech plachty 1, 2, 3 (létavka, vnější a vnitřní kosatka). Ke zvýšení rychlosti lodi se také často přidávaly stěhovky (plachty 4-9 mezi stěžni), vzadu byly rozvinovány vratiplachta a vrcholová plachta, 11 a 12. Na lanech z tenkého hedvábí nevažte příliš velké uzlíky, stačí konce nití vždy lehce zakápnout lepidlem.

Kladky a kladkostroje vymodelujte z dílků 59, 60a, 60b. Záleží jen na vaší šikovnosti a trpělivosti, jak bude modelové vystrojení malé plachetnice věrohodné. Nakonec pověste na záď vlajku anglického námořnictva v4, na čnělky stěžňů v2, v3 a na bocích můžete vytvořit některé oznamovací kombinace z vlajek námořní abecedy, například:
A-L-G = Provádím zkušební plavbu, zastavte, potřebuji lodivoda.
B-D-E = Mám nebezpečný náklad, nepřibližujte se ke mně, měním kurs vpravo.
I-D-T = Měním kurs vlevo, ale mám potíže s manévrováním, nepředjíždějte mě.
F-O-V-W = Mám havárii, muž přes palubu, žádám pomoc, žádám také lékaře.
Z-Q-Y = Zpráva na pevninu, všichni na palubě zdrávi, žádám o povolení k přistání, přivážím poštu.

Autor

Konstrukce a slepení modelu Ladislav Badalec