Traktory se sběracím vozem, vlečkou a secím strojem

Traktory se sběracím vozem, vlečkou a secím strojem
Sdílej
 
Z dnešního ABC si můžete obohatit sbírku papírových modelů o další vystřihovánku v měřítku 1:100

Tentokrát s tematikou zemědělské techniky. Je určena především pro zkušenější modeláře.
Jeden model zemědělské techniky v měřítku 1:100 již v ABC vyšel - v č. 22, ročník 49.

PŘEDLOHA MODELU


Vývoj zemědělských traktorů souvisí s prvními pokusy o využití zdokonaleného parního stroje pro zemědělské práce na počátku 19. století. V první polovině dvacátých let minulého století byly položeny základy traktorového průmyslu v Česku. S montáží započaly Škodovy závody v Plzni v roce 1927, následovaly je Českomoravská Kolben Daněk a továrna Wichterle - Kovařík v Prostějově.

Tyto zakladatele českého traktorového průmyslu vystřídala značka Zetor, která se po skončení druhé světové války stala jediným reprezentantem českých traktorů na celosvětovém trhu. Předchůdce traktorů Zetor byl vyroben v jednom z největších a nejuznávanějších strojírenských podniků v Československu - v koncernu Zbrojovka Brno v roce 1945. Značka Zetor vznikla spojením názvu písmene "Zet" používaného Zbrojovkou a posledních dvou písmen slova traktor "or". Postupně se vyráběly unifikované řady traktorů Zetor UŘ I, UŘ II a UŘ III. My jsme si pro bližší představení vybrali Zetor 8011, který patřil do UŘ II a sériově se vyráběl od roku 1968. Na počátku osmdesátých let byla výroba traktorů této řady převedena na Slovensko.

Zdroj:

(www.zetor.cz)
TECHNICKÁ DATA


Typ: Z 8001
Motor: naftový čtyřdobý s přímým vstřikem paliva
Převod. stupňů: 4 silniční, 4 redukované, 4 zpáteční
Spotřeba paliva při orbě do hloubky 25 cm s pluhem: 19 l/ha
Délka traktoru: 3945 mm
Šířka traktoru: 1930 mm
Výška traktoru: 2435 mm
Rozvor: 2358 mm


PŘÍPRAVNÉ PRÁCE


Rýhování ohybů je značeno: černá šipka - rýhování na líci dílů, černé kolečko - rýhování na rubu dílů. Místa, která je třeba vyříznout, jsou značena červenými úhlopříčkami.

Ke stavbě traktorů si připravte špendlíky (díly 7 a 22) a špejle na osy kol 18 a 23. Ke stavbě sběracího vozu budete potřebovat špejle na oj 10 a na osu kola 8 a tenký drátek na oko 11. Díl 6 podlepte kancelářským papírem. Pro stavbu vleček počítejte se špejlemi na osy 4, 17 a s drátkem na očko na oji 7. Díl 9 podlepte kancelářským papírem. Na kola secího stroje si připravte karton o tloušťce 1 mm.

Na výrobu ostatních kol doporučujeme použít stříhaný nebo řezaný milimetrový papír.


NÁVOD NA SLEPENÍ


Traktory Zetor 8011, Zetor 10045 a Zetor 16145


Návodná kresba Zetor (pdf)

Postup při stavbě modelu je stejný pro všechny tři typy. Zetor 8011 je podložen zelenou barvou, Zetor 10045 je podložen žlutou a Zetor 16145 modrou.

Stavbu začněte podvozkem 1. K němu přilepte motor 2, 3 a 4. Na kabinu 5 přilepte větrák 6 a celek osaďte na podvozek 1. Na podvozek nalepte závěs z dílů 9 a 10. Na horní i spodní straně tyto díly zakápněte lepidlem, aby se díl 9 při zasunutí špendlíku neohýbal dolů. Dále na podvozek nalepte šavle (zařízení sloužící k připojování dalších strojů) z dílů 7 a 8: díl 7 si připravte ze špendlíku, jehož špičku ohněte o 90° a špendlík vlepte do dílu 8. Do přední části traktoru, na díl 2, vlepte závaží, díl 11.

Na kabinu 5 nalepte dva blatníky 12, 13 a schůdky 14. Pod motor a k závaží 11 přilepte držák osy kol 20 (musí se v něm volně protáčet špejle) a na něj natupo přilepte blatníky 19. Traktor nyní doplňte drobnostmi, jako jsou blikače 15 (směřují dopředu, oranžovým světlem na vnějších stranách traktoru), zrcátka 16, světla 17 a komín z dílů 21 a 22 (ten je ze špendlíku). U Zetoru 10045 a 16145 podlepte díl 21 na tloušťku 2 mm. Kola zhotovte namotáním milimetrového papíru o šířce uvedené v návodné kresbě do průměru odpovídajícího dílům 24 a 25. Pásy kol nabarvěte načerno. Hotová kola přilepte na osy 23 a 18, připravené ze špejlí.Návodná kresba (pdf)

Sběrací vůz

Díly jsou podloženy modrou barvou.


Základ sběracího vozu tvoří díl 1 s výztuhou 2 uzavřený dílem 3. Do přední části vozu nalepte díl 4. Oj 10 zhotovte ze špejle, na kterou z části nalepte díl 9 a doplňte ji okem 11 ze slabého drátku. Celek vlepte do dílu 4 a 1.

Na díl 1 nalepte blatníky 5 a zespodu nalepte díl 6 podlepený kancelářským papírem. Na díl 6 nalepte držák osy 7. Kola zhotovte namotáním milimetrového papíru v šířce uvedené v návodné kresbě do průměru odpovídajícího dílu 12. Pásy kol nabarvěte načerno. Hotová kola přilepte na osu 8, připravenou ze špejle. Nakonec přilepte zadní světla 13.


Vlečky

Díly jsou podloženy oranžovou a žlutou barvou.Začněte podvozkem 1, do kterého vlepte osu na otáčení 4 ze špejle spolu s dílem 3. Nyní můžete podvozek uzavřít. Z boku podvozku nalepte díl 10 zajišťující sklápění korby a dospodu díl 5. Nyní zpracujte samotnou korbu 11 a 12, na kterou přilepte zakrývací plachtu 15 (namotejte ji na špejli) a poziční přední světla 16. Dále na podvozek 1 nasuňte neuzavřený díl 2, zajistěte ho dílem 3 a zakápněte lepidlem ! Pozor, točna se musí volně protáčet! Díl 2 uzavřete a přilepte na něj oj 7 s očkem z drátku na konci.

Na díly 2 a 5 přilepte držáky osy kol 6. Na díl 2 ještě přilepte vzduchový zásobník 8 (namotejte ho na špejli). Na záď podvozku přilepte díl 14. A nyní přilepte celý podvozek na střed korby jen pomocí dílu 10. Poslední prací je zhotovení kol namotáním milimetrového papíru v šířce uvedené v návodné kresbě do průměru odpovídajícího dílu 13. Pásy kol nabarvěte načerno. Hotová kola přilepte na osy 17 připravené ze špejle. Rezervu přilepte pomocí dílu 9 podlepeného kancelářským papírem zespodu na podvozek 1.


Secí stroj

Díly jsou podloženy zelenou barvou.


Sestavte rám 3 a do jeho středu vlepte díl 6, zásobníky obilí 1, 2 a plošiny 8. Na boky rámu přilepte natupo díly 4 a 5. Naspod rámu přilepte díl 7 a oj 9. Kola slepte ze dvou koleček z kartonu tloušťky 1 mm o průměru 8 mm a z dílů 10. Nejlepší je kolečka vyseknout průbojníkem. Kola se nebudou točit, není proto nutné vyrábět střed pro osu. Přilepte je natupo z boků na rám 3.

Slepení modelu Michal Kavalier

Autor

Konstrukce modelu Michal Kružík