ABC truck

ABC truck
Sdílej
 
Při hledání 3D modelu k tématu tohoto čísla jsme se dohodli s Mariánem Hlaváčem na novém grafickém zpracování jeho tahače s návěsem. Ve spolupráci s Markem Pistorou tak vznikl originální ABC truck, který od slepení neodradí ani méně zkušené modeláře.


3D model je volně zpracován podle amerického tahače Peterbilt. Peterbilt patří do nejatraktivnější skupiny tzv. nosáčů - tahačů, které jsou charakteristické mohutnou motorovou kapotou umístěnou před kabinu. Řidiči těchto siláků křižují dálnice severoamerického kontinentu často celé týdny. Odpovídá tomu vybavení dálkových verzí kabin - kromě pohodlných lůžek jsou samozřejmostí chladnička, televizor nebo počítač s připojením na internet.

Značka Peterbilt stojí společně se sesterskou automobilkou Kenworth na špičce technologického vývoje těžkých tahačů a je symbolem kvality, komfortu i mimořádné životnosti.

ZDE najdeš soutěžní PDF soubor pro dotvoření!


PŘÍPRAVNÉ PRÁCE


Návod (pdf)

Hrany, které budete nařezávat z lícové strany a ohýbat od sebe, jsou označeny plnou čarou, jež je ukončena malou černou šipkou. Hrany, které budete nařezávat z rubové strany a ohýbat k sobě, jsou označeny čerchovanou čarou. Výřezy ploch z dílů jsou označeny červenými úhlopříčkami. Otvory pro pevné osy jsou označeny malými černými úhlopříčkami, pro otočné osy červenými.

Ze špejle si vyrobte osy kol. Jsou to díly 21, 27 (2 ks) a 45 (2 ks). Délka a barva těchto dílů jsou zakresleny v kresbě modelu. Na rubovou stranu dílu 28 překreslete dvě úsečky A-A, které určují polohu k nalepení výztužných žeber A. Při práci pozorně čtěte návod a orientujte se podle návodné kresby. Hrany jednotlivých dílů retušujte v průběhu práce, dosáhnete tím lepšího vzhledu modelu. Díly tahače a návěsu jsou rozlišené barevným podložením čísel. Díly tahače mají čísla podložená oranžovou barvou, díly návěsu modrou.

NÁVOD NA SLEPENÍ


Návodná kresba 1 (pdf)
Návodná kresba 2 (pdf)


Stavbu začněte lepením kabiny. Zpracujte díl 1 a postupně k němu přilepte vytvarovaný díl 2. Vytvarujte díl 3 a doplňte ho bočními díly obytné části kabiny 4 a 5. Obytnou část nyní přilepte ke kabině 2. Vytvarujte přední nárazník 6. Zpracujte přední blatníky, levý 7 a pravý 8, a dříve než lepidlo zatvrdne, vytvarujte je do správného tvaru. Blatníky postupně přilepte k nárazníku 6. Lepení vždy začněte od bílé plochy, určené na nalepení přední masky 1. Kabinu zespodu uzavřete přilepením podlahového dílu 9. Nejdříve přilepte chlopeň dílu 3 k podlaze 9 a pak postupně přilepte chlopně dílu 9 k dílům 4, 5, 3 a 1.

Zpracujte podvozek 10. Dejte pozor, aby se díl při lepení nezkroutil. Lepidlo nejdříve naneste pouze na oba konce dlouhé chlopně, díl uzavřete a zkontrolujte, zda není zdeformovaný. Potom přilepte i zbylé části dlouhé chlopně a uzavřete obě čela dílu. Z dílů 11 a 12 slepte tažné zařízení a přilepte ho k dílu 10. Zpracujte dvě palivové nádrže 13 a po proschnutí je přilepte k podvozku 10. Zpracujte dvě nádrže na stlačený vzduch 14, doplňte je slepenými stupačkami 15 a přilepte je k podvozku 10. Nyní k podvozku opatrně přilepte připravenou kabinu. Po proschnutí doplňte zadní část podvozku zpracovaným dílem 16.

Pokračujte lepením kol tahače. Srolujte pláště předních pneumatik 17 a doplňte je venkovními čely 18 a vnitřními 19. Podvozkem tahače provlékněte přední osu 21 a navlékněte na ni dvě zpracované zarážky 20. Polohu osy upravte tak, aby na obou stranách podvozku přečnívala stejně, správnou polohu zajistěte přilepením zarážek k ose. Osa se musí v podvozku volně otáčet.

Po proschnutí navlékněte na osu připravená kola a přilepte je k ose napevno. Zpracujte čtyři ráfky zadních kol 22 a vlepte do nich disky 23. Hotové disky přilepte k venkovním čelům kol 24. Srolujte a slepte čtyři pláště pneumatik 25 a přilepte k nim venkovní čela kol 24 a vnitřní čela 26. Podvozkem provlékněte dvě osy kol 27, navlékněte na ně hotová kola a přilepte je k osám napevno.

Pokračujte lepením návěsu. Vystřihněte a vytvarujte skříň návěsu 28 a na střechu přilepte díl 29. K dílu 28 přilepte přední část 30 a zadní 31. Na překreslené úsečky na rubové straně dílu 28 nalepte dvě výztužná žebra A. Vystřihněte a vytvarujte podlahový díl návěsu 32. Srolujte a uzavřete díl 33, přilepte k němu čelo 34 a celek přilepte k dílu 32. Spodní část návěsu 32 postupně přilepte k připravené skříňové části z dílů 28, 30 a 31.

Nejdříve přilepte přední část dílu 32 k chlopni dílu 30, pak zadní chlopeň dílu 32 k dílu 31. Potom postupně přilepte dlouhé chlopně dílu 32 k dílu 28. Snažte se lepit co nejpřesněji a dbejte na to, aby se návěs nezkroutil. Srolujte a slepte připojovací trn 35, doplňte ho čelem a vlepte do otvoru v dílech 34 a 32.

Zpracujte podvozek návěsu 36 a přilepte ho k dílu 32. Pozor na správné otočení podvozku – bílá plocha pro nalepení dílu 41 musí být vzadu. Pokračujte lepením hydraulických podpěr návěsu. Slepte dva díly 37, doplňte je zpracovanými vzpěrami 38 a zespodu přilepte k návěsu 32. Slepte dva díly 39 a přilepte k nim spodní opěrné plochy 40. Po proschnutí zasuňte hotové hydraulické nohy do dílů 37. Zpracujte díl 41 a přilepte ho k zadní části podvozku 36.

Poslední prací je slepení a osazení kol návěsu. Srolujte a slepte čtyři pláště pneumatik 42 a přilepte k nim venkovní čela kol 43 a vnitřní 44. Podvozkem 36 provlékněte dvě osy 45, nasuňte na ně hotová kola a přilepte je k osám napevno. Hotový návěs připojte k tahači.

NÁVRH Marek Pistora
KONSTRUKCE Marián Hlaváč
SLEPENÍ Michal Kavalier