Foukačky na kačky

Foukačky na kačky
Sdílej
 
Postavte si s kamarády na hladkém stole jednoduchou trať. Vytvořte otočné body, kolem kterých musí vaše foukačky projet, a můžete začít závodit. Pozor bude vyhrávat přesněji slepený model!


NÁVOD

Při stavbě modelu budete potřebovat dvě korunové mince pro zatížení modelu. Díly 1, 2, 3 a 4 jsou oboustranné.

Vystřihněte díly 1, 2, 3 a 4 a pečlivě je narýhujte. Čáry, které budete rýhovat z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou, opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou. Čáry narýhované z rubu tisku jsou kresleny také plnou čarou, ale jsou značeny bílou šipkou.

U dílu 2 a 4 vytvořte otvory v místech označených červeným křížkem. Díly lepte pomocí chlopní - ploch označených čísly -, kam mají být díly přilepeny. Znaménka ./. označují lepení z rubové strany dílu.

Modrou plachetnici slepte z dílů 1 a 2. Do vyříznutých obdélníčků naohýbaného dílu 2 zespoda umístěte jednu skutečnou kovovou korunu, díl 5, a ohnutý rub šedivé plochy zespoda přilepte.

Červenou plachetnici sestavte z dílu 3 a 4 a stejným způsobem vlepte další korunu.

Návrh: Ivo Zajíček
Kresba: Ivo Zajíček