Tříkolka na vítr - ABC Land Yacht

Tříkolka na vítr - ABC Land Yacht
Sdílej
 
ABC Land Yacht je vozítko poháněné větrem. Je určeno pro velká prostranství odlehlých a zapomenutých letištních ploch, opuštěných parkovišť nebo vyprahlých jezer.

Řízení tříkolky a zatáčení je ovládáno nohama, směr nastavení plachty řídí jezdec pomocí kladkového lanoví. Stabilitu zajišťuje široký rozvor zadních koleček a těžiště řidiče.

S podobnými tříkolkami se můžete setkat i na plážích u moře, ježdění na nich se říká sand yachting. Model vyzdvihuje jiné možnosti způsobu jízdy než ty tradiční, s vůní benzínu.


POHYBLIVÝ MODEL

měřítko 1:25

Návodná kresba

Land Yacht •  Shewhodares.infoPŘÍPRAVNÉ PRÁCE


Při stavbě modelu budete potřebovat hladké špejle na osy koleček, díly 5 a 6, dlouhé 95 mm a 7 mm. Připravte si díl 19, špejli dlouhou 52 mm. Na konci ji našikmo seřízněte, kvůli snazšímu nasouvání otočné plachty a kvůli lepšímu slepení se spodní částí uvnitř dílu 16.


Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou, opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, která směřuje
na lom (může být označena i pouze z jedné strany). Čáry nařezávané z rubu tisku jsou kresleny také plnou čarou, ale jsou značeny
mimo kresbu bílou šipkou, která směřuje na lom (muže být označena i pouze z jedné strany).


Otvory pro umístění os (špejlí) jsou označeny červeným kolečkem s červeným křížkem uprostřed. Jednotlivé díly lepte pomocí chlopní - ploch označených čísly -, kam mají být díly přilepeny.


Párové díly, označené stejným číslem, jsou shodné a je možné je zaměnit. Lomové hrany jednotlivých dílu retušujte příslušnými odstíny
vodových barev již během lepení. Hlavní plachta (díl 20) je oboustranná. Žádný z dílu není potřeba podlepovat.

ABC Land Yacht •  Ivo ZajíčekNÁVOD NA SLEPENÍ


Začněte vystřižením dílu 1. Dále připravte otvory pro osy koleček v dílech 2, 3, 4 a 7 lehkým naříznutím směrem ke středu v místě
červeného křížku.


Pokračujte podvozkem. Slepte díly 2 a 3, vystřihněte kolečka 4. Na dlouhou osu, díl 5, vyznačte místa pro umístění dílů 3, 4 a 7. Osu provlečte postupně otvorem jednoho z dílů 3, pak na osu navlékněte a napevno zalepte díly 7 a nakonec osu provlečte druhým dílem 3. Na oba konce osy 5 napevno přilepte kolečka 4. Celek podvozku přilepte díly 3 k dílu 1. Zadní osa 5 se v dílech 3 volně otáčí.


Osu 6 lehce nožem uprostřed ztenčete a provlečte postupně dílem 2, kolečkem 4 a druhou stranou dílu 2. Přední kolečko 4 se bude volně otáčet, osu 6 pevně přilepte k dílu 2.


Slepte sedačku z dílů 8, 9 a 10
. Na sedačku připevněte trup postavy 11. Přilepte dolní končetiny 12, chodidla přilepte k mírně ohnuté části dílu 1 na vyznačená místa. Dále k trupu přilepte horní končetiny 13, 14 a hlavu 15.


Připravte otvory v dílech středové konzole 16, 17 a 21
. Díl 17 vlepte do přední části dílu 16 a do celku umístěte díl 19, osu stěžně. Spodní sešikmený řez a spodní část osy zalepte pevně do celku z dílů 16 a 17. K dílu 16 a k horním končetinám postavy přilepte řízení plachty 18.


K plachtě 20 přilepte hranol 21 a výztuže 22. Připravenou plachtu volně navlečte na osu 19.


Typ pro šikovné: překreslete obrys plachty, díl 20, a vytvořte její originální design. Vaše tříkolka pak bude nezaměnitelná! Fotky upraveného modelu nám můžete posílat na adresu marika.tesarova@ringier.cz s označením Land Yacht.

 

NÁVRH Ivo Zajíček
KONSTRUKCE Ivo Zajíček
SLEPENÍ Ivo Zajíček