Motorový vůz M152.0

Motorový vůz M152.0
Sdílej
 
Máte rádi vláčky? Ábíčko pro vás přichystalo motorový vůzM152.0. Stupnice náročnosti je 5, ale vy to zvládnete! Kupte si časopis a pusťte se do toho. Tady je návod:

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Návod na slepení 1
Návod na slepení 2

Model je připraven ve zjednodušené a složitější variantě, tu jednodušší by měl zvládnout i méně zkušený modelář. Složitější varianta obsahuje průhledná okna a vnitřní zařízení vozu. Čísla dílů pro složitější variantu jsou podložena modrou barvou.

Z kulatých párátek o průměru 2 mm připravte osy dvojkolí 40 (2 kusy), osy nárazníků 41 (4 kusy), rozměry a zbarvení najdete v kresbě modelu. Z drátu průměru 0,5 mm vyrobte hák 65 (2 kusy), rozměr a tvarování jsou opět uvedeny v kresbě.

Pro složitější variantu nebudete používat díly 17.

Na dílech 11, 12, 13 a 14 jsou modrými nůžkami vyznačena místa pro vystřihnutí, při jednoduché variantě je nevystřihujte.

Díly 17 a 35 podlepte čtvrtkou, díly 13 a 14 podlepte kancelářským papírem.

Na rub dílů 2 přeneste pomocné úsečky A-A. Z rubu začerněte díl 64 (komínek) a složené díly 48.

Pro složitější variantu podlepte díly 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 53 a 69 hnědým papírem (např. ze sady barevných papírů), neměl by být hrubší než 80 g/m2. Po dokonalém proschnutí opatrně vyřežte okna v dílech 1, 4, 10 a 69. Na průhlednou fólii okopírujte nebo nakreslete zasklení oken, díly 66, 68, každý 2X, a díl 67 4X. Fólii lepte sekundovým gelovým lepidlem zevnitř na díly 1, 4 a 10 až v průběhu stavby podle návodu. Ušetříte si tak řadu zbytečných komplikací. V dílech 11, 12, 13 a 14 vystřihněte místa označená modrými nůžkami.

Orientace vozu a jednotlivých dílů je naznačena červenými trojúhelníky.

 

Motorový vůz M152.0 •  Václav Jirásek

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

Společný postup: Začněte čely vozu, dobře si při tom nastudujte návodnou kresbu, nespěchejte. Na jednotlivých dílech jsou středy označeny krátkými úsečkami. Dbejte, aby tyto středy lícovaly. Vystřihněte díl 1, vytvarujte a vlepte do něho díly 2, 3 a 6, díl 2 ohněte a slepte. Díl 4 vytvarujte, přilepte na něj díl 5, díl 5 ohněte a slepte. Hotovou sestavu dílů 4 a 5 vlepte pomocí chlopní 3 do dílu 1. Na chlopně dílu 5 nalepte díl 8 tak, aby jeho chlopně směřovaly nahoru. Celek nechejte proschnout, potom k celé sestavě čela vozu připojte střechu 7. Tato práce vyžaduje přesnost a trpělivost, nejdříve si všechno zkuste bez lepení. Postupujte od středu přední části střechy. Nejdříve přilepte střechu k dílu 8, lepte po částech, nesnažte se díl 8 přilepit naráz. Následně střechu lepte k chlopním 6. Při lepení dbejte na symetričnost střechy a pozor na podélné kroucení. Celek postavte na rovnou plochu, lehce zatižte a nechejte proschnout.

Složitější varianta: Je možné vytvořit model s otevřenými dveřmi. Dveře v dílu 1 ale vystřihnete až po spojení s dílem 10. Bude na to v textu odkaz. Pokud budete stavět tuto variantu, zkraťte fólii 67 tak, aby zasklila jen přední boční okno v dílu 1, zbytek fólie odložte na zasklení dveří. Nyní vlepte do sestaveného čela zasklení oken z připravené fólie 67. Do čela vozu na díl 2 nalepte přístrojovou desku 57.

Společný postup: Na díl 10 nalepte chlopně 9. Takto připravený díl 10 spojte s čely vozu. Na chlopně 9 nejdříve nalepte střechu 7 a potom boky dílu 1. Na čela vozu (díly 1) nalepte světla 58.

Složitější varianta: Nyní můžete vystřihnout z dílu 1 dveře, do horní části vzniklého otvoru vlepte otevírací mechanizmus, díl 53, a z venku na díl 10 přilepte zasklené dveře 69. Vlepte do dílu 10 zasklení oken 66.

Společný postup: Sestavte podélníky 13 a 14. Dbejte, abyste neslepili chlopně, kterými se bude díl lepit na rám 12. Díly 13 a 14 slepte, chlopněmi položte na stůl, tak jak díly budete lepit na rám, a z obou stran chlopně zatižte (např. krabičkami od CD a na ně položte knihu) tak, aby zátěž byla přitlačena co nejvíc na lepenou část dílů 13 a 14. Raději si nejdříve všechno vyzkoušejte bez lepení. Pokud uvedené kroky neuděláte, díly 13 a 14 se prohnou do oblouku.

Slepte rubovou stranou díly 11 a 12, pozor na směr orientace. Přilepte nejdříve kapkou lepidla jeden konec, díly vyrovnejte a poté slepte. Celek dobře zatižte a nechejte proschnout.

Na díl 12 nalepte podélníky 13 a 14, lepené spoje po délce dobře zatižte a nechejte proschnout. Sestavte čelníky z dílů 15 a 16, nalepte je na vyznačené místo na dílu 12 a spojte je s díly 13 a 14. Slepte bedny z dílů 25, 26 a 27, 28, dále chladič 23, 24 a nádrž 21, 22. Sestavené celky vlepte na díly 12, 13 a 14.

Jednoduchá varianta: Na díl 11 nalepte výztuže 17. Lepte je na místa určená pro díly 18 (chlopně označené „nelepit“ orientujte do středu vozu) a na tečkovanou čáru ve středu dílu 11.

Složitější varianta: Slepte příčky skříně vozu 18, 19, 20 (můžete vyřezat okna) a vlepte je na díl 11. Správnou orientaci těchto dílů vám ukáže kresba na dílu 11. Sestavte sedačky 51 a 52 a nalepte je na díl 11. Zpracujte stěnu WC 47 a stěnu 46 a nalepte na díl 11. Sestavte schůdky z dílů 48, 49, 50 a přilepte je na podélníky v místech dveří.

 

Motorový vůz M152.0 •  Václav Jirásek

 

Společný postup: Sestavte schody z dílů 54, 55A,55B a 56A,56B a nalepte je na podélníky 13 a 14 a na čelníky 15. Orientujte se podle návodné kresby. Nyní spojte skříň vozu s rámem. Nasaďte skříň na rám, pozor na správnou orientaci, všechno řádně vyrovnejte, a potom slepte chlopně dílu 12 a boky čelníků se skříní. Lepená místa dobře vyhlaďte, aby se nepokroutila. Celou sestavu položte na bok a lehce zatižte. Nechejte dobře proschnout. Sestavte písečníky z dílů 29, 30, 31, 32 a nalepte je na díl 12. Na díl 12 přilepte kryty 33 a 34. Na spodek čelníků nalepte pluhy sestavené z dílů 59, 60 a 61. Z dílů 41, 42 a 43 sestavte nárazníky a vlepte je do čelníků. Na čelníky nalepte sestavené vzduchové hadice 45 a šroubovku s hákem 44, případně hák 65. Z dílů 35, 36, 37, 38 a 39 sestavte kola. Díl 39 namotejte bez lepení na špejli, vložte do slepeného dílu 38, volným koncem díl 39 přilepte zevnitř k dílu 38, díl 39 rozviňte po obvodu dílu 38 a zafixujte lepidlem. Takto vytvořený běhoun kola uzavřete dílem 37 a celek nalepte na slepené díly 35 a 36. Hotová kola nasuňte na osy dvojkolí 40 a vycentrujte. Rozchod kol je 16,5 mm. Kola přilepte. Hotová dvojkolí nasuňte do otvorů v podélnících 13 a 14. Na střechu vozu přilepte komínek z dílu 64. Na skříň můžete přilepit variantní díl 63 státní znak a řadové označení 62.

Model můžete nastříkat lakem na vlasy, odpuzuje prach.

 

 

NÁVRH MODELU Luboslav Šléška

KONSTRUKCE Luboslav Šléška

POČET DÍLŮ 69

DOBA LEPENÍ ± 30 HODIN (složitější varianta)

NÁROČNOST 5

ROZMĚRY V CM D 16 V 4 Š 4

MĚŘÍTKO 1:87

 

Motorový vůz M152.0

Motorové vozy M 152.0 byly vyráběny v letech 1973 až 1982 v různých verzích. Dodnes jsou v provozu na českých a slovenských drahách jako řada 810. Těchto vozidel bylo vyrobeno 678 kusů. Vůz je určen pro přepravu cestujících na vedlejších tratích. Za vzor pro vystřihovánku sloužil vůz M152.0479.

 

A tady už jeho technická data:

Rozchod kol: 1435 mm

Max. rychlost: 80 km/hod.

Hmotnost prázdného vozu: 20 000 kg

Délka: 13,970 m

Jmenovitý výkon vznětového motoru: 155 kW

Přenos výkonu: hydromechanický

Počet míst k sezení: 55

Počet míst k stání: 40


SÉRIE ŽELEZNICE H0 V ABC

Motorový vůz M120.4 7/2009

Motorový vůz M262.0 10-11/2009

Elektrická lokomotiva E499.0 20/2009

Motorový vůz M152.0 1/2010

Motorový vůz M286.0

Klíčová slova:
vlak, Model 3D, motorový vůz