Komunikační satelit AZ 55-XY

Komunikační satelit AZ 55-XY
Sdílej
 
Při vysazení inteligentních robotů typu Krab umístili Pozemšťané na oběžné dráhy nad Žlutou planetou komunikační satelity AZ 55-XY.

Jejich úkolem bylo shromažďovat informace získané "kraby" a předávat je na Zemi. Zprávy od Malého boha se pak podle programu vysílaly "sbalené" pomocí směrovaného "výstřelu" na meziplanetární stanice velkého přenosového výkonu.

Samotný satelit AZ 55-XY je vybaven nukleární baterií zásobující energií jak korekční motory, tak komunikační systémy. Sluneční panely slouží jako pomocné energetické zdroje a nesou systémy chlazení "kosmického děla" – vysílače. Satelit je bohatě vybaven přístroji k pozorování planety i okolního vesmíru.

V komiksu Kruan a služebníci zla se s ním setkáte v příštích pokračováních.

Vlastislav Toman

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Jednotlivé díly vystřihněte.

2. Hrany, jež budete tupým nožem rýhovat z líce tisku, jsou zakresleny čárkovanou čarou (- - -), papír ohněte lícem od sebe. Hrany, které budete rýhovat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovanou čarou (-.-.-), papír ohněte lícem k sobě.

3. Jednotlivé díly lepte pomocí chlopní. Umístění dílů je vyznačeno v místě přilepení shodným číslem.

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Nejprve slepte válcovitý plášť 1. Na jeho přední část přilepte přední čelo 2 známou značkou TOP obou dílů proti sobě. Stejným způsobem nalepte na čelo 2 i rameno 4 parabolického talíře.

2. Talíř z dílů 5, 6 a 7 slepte následovně: Díly talíře 5 a 6 lepte tak, že nanesete lepidlo jen v malém proužku po obvodu jednoho z dílů. Protože se oba kuželové pláště antény ve svých středech – vrcholech – nedotýkají, stačí jen lehce na okraji přitlačit. Do středu talíře vlepte přijímač 7. Celý parabolický talíř pak nalepte na přední část ramena 4 opět značkami TOP proti sobě.

3. Zadní část pláště 1 uzavřete nalepením zadního čela 3. Na něj nalepte hlavní trysku: Slepte vnitřní díl trysky 12 a položte ho rubem nahoru na rovnou podložku. Pak slepte vnější plášť trysky 11 a na jeho vnitřní hranu, kde se bude stýkat s dílem 12, dokola naneste lepidlo. Pak ho přiložte na díl 12 ležící na podložce tak, aby souhlasily rysky značek TOP a přitlačte ho druhou pevnou podložkou. Zaschnutou trysku z dílů 11 a 12 nalepte na zadní čelo satelitu 3.

4. Pokračujte strukturami. Na přední část pláště 1 nalepte čtyři kusy dlouhých držáků 8. Na zadní část pláště nalepte osm kusů ližin 9 a dva solární články 10 orientované tak, že oranžová barva na panelech je směrem dolů ke stojánku.

5. Stojánek slepte z hlavního sloupce 17, dvou podpůrných vzpěr 18 a přední vzpěry 19. Stojánek nalepte na vyznačené místo na plášti satelitu 1, orientovaný přední vzpěrou 19 směrem k čelu satelitu.

6. Nyní můžete nalepit na spodní část "směrovač" složený z ramene 20 a těla 21 . Na horní část pláště č1 nalepte držáky antén 13 a 14. Slepte 2 kusy směrových antén složených z přijímače 15 a samotné antény 16. Směrové antény nalepte na vrcholy držáků 13 a 14.

ABC 11/2010
KONSTRUKCE Jan Rükr
SLEPENÍ František Sochor
ŘADA technika
SÉRIE sci-fi
NÁZEV Komunikační satelit
ROZMĚRY V CM D 14 V 10 Š 21
DOBA PŘÍPRAVY ± 4 hodiny
NÁROČNOST 3

Klíčová slova:
model, kruan, satelit