Birdwatching 24: Ptačí mapy

Birdwatching 24: Ptačí mapy
Sdílej
 
Už se cítíte na trochu vážnější ornitologii? Vydejte se mapovat a sčítat ptáky!

 

Na jaře máte ideální příležitost pustit se do skutečné práce v terénu. K základním cílům výzkumu patří zjištění, jaké je na určité lokalitě složení ptačího společenstva a početnost jednotlivých druhů v něm. Vědecké metody, které se k tomu používají, si můžete vyzkoušet sami.

Mapování ptáků

Mapy, z nichž se dozvíte, kde všude u nás který druh hnízdí, najdete v atlasech hnízdního rozšíření ptáků. Mapované území je rozděleno do sítě, v níž každý kvadrát měří 11,2 x 12 km. Vy si pro začátek zkuste zmapovat něco menšího, třeba zahradu, městský park nebo lesík za chalupou.

Slavík modráček •  iStock

Hnízdní okrsky

Zvolenou plochu si rozdělte na čtverce o velikosti 100 x 100 m. Vytiskněte si její mapu (třeba z mapy.cz) nebo si nakreslete plánek a do něj čtvercovou síť. Každým čtvercem pak procházejte a přítomnost každého zjištěného druhu zaneste do mapy pomocí zkratky (třeba koň – koňadra). Během hnízdění navštivte sledované území několikrát a všechny záznamy pak slučte do jedné mapy. Tam, kde bude shluk zkratek téhož druhu, se nachází obsazený hnízdní okrsek.

Plánek pro mapování hnízdních okrsků •  archiv

Je u nás víc koňader nebo modřinek?

Chcete zjistit, jestli žije více sýkor v okolí školy nebo v lese u babičky? Zkuste na obou lokalitách provést bodovku. Při bodové metodě se obyčejně používá 20 bodů, vy si ale pro začátek vytyčte trasu s 10 body vzdálenými od sebe 300 m. Na každém z nich se přesně na 5 minut postavte a zapisujte všechny ptáky, které uvidíte nebo uslyšíte. Sčítání provádějte dvakrát za hnízdní sezonu. Vydržíte-li takto sčítat ptáky několik let, dozvíte se, jestli u vás určitý druh přibývá nebo ubývá.

Jak na to, se podrobněji dozvíte v pracovním listě:


Pravidla správného mapovatele

Mapuje od dubna do června

Každý čtverec navštíví alespoň 2x

Pracuje ráno (od rozednění do 11 hodin)

Vyhýbá se dešti, mlze a silnému větru

Ptáky neruší!

Šakal versus straka: Neúspěšný lov

Šakal versus straka: Neúspěšný lov

Psí plemena: Rhodéský ridgeback, lovec lvů, který neštěká

Psí plemena: Rhodéský ridgeback, lovec lvů, který neštěká

Birdwatching: Pozorování ptáků - seriál časopisu ABC

Birdwatching: Pozorování ptáků - seriál časopisu ABC

 

Autor

Alena Klvaňová