Les a voda

Sdílej
 
Les je pro celou krajinu nesmírně důležitý. S několika jeho významnými funkcemi jste se seznámili před časem, ale dnes bychom vám rádi přiblížili jednu, která je zcela nezastupitelná. Tou je zadržování vody v krajině. V mnoha oblastech by bez přítomnosti lesů neexistovaly prameny a potůčky, a tedy ani žádná pitná voda.

Zásobárna vody

Buk lesní  (Fagus silvatica)Lesní půda s porostem trav a mechů může pojmout obrovské množství dešťových srážek. Už samotné mechy jsou schopny zadržet ve vlastních zásobních buňkách a v buněčných meziprostorech více než desetinásobek svého objemu. Také speciálně přizpůsobený povrch hustě rozvětvených kořenů stromů doslova "spolyká" značné množství srážek. Více než 30 % srážek (v závislosti na propustnosti lesní půdy, která navíc tvoří velmi účinný biologický filtr) může proniknout až do spodních vod. Velký objem vody se udržuje i v hlubších vrstvách půdy a může odtud pomalu a nepřetržitě zásobovat podzemní vodní toky. To umožňuje plynulé vytékání vody z mnohých pramenů. Struktura humusové vrstvy lesní půdy a soudržnost vlasových kořenů stromů a dalších lesních rostlin navíc způsobují, že půda přečká i velké lijáky, aniž by došlo k jejím sesuvům.

Vliv na klimatické podmínky

Červenka obecná (Erithacus rubecula)Les má svůj význam při zvyšování vlhkosti vzduchu, protože část přijaté vody se opět vypaří. Členité koruny lesních stromů představují obrovskou povrchovou plochu, na kterou dopadá sluneční záření. Přímým osluněním rychle stoupá teplota listů. Aby je teplo nepoškodilo, musí listy rychle reagovat. Ochlazují se tím způsobem, že odpařují vodu průduchy - stromy tak spotřebují na ochlazování svých listů mnohonásobně větší množství vody, než kterou potřebují k fotosyntéze. Uvolňo-váním vody vytváří les své typické vnitřní klima. Je v něm ve srovnání s okolím nejen vyšší vzdušná vlhkost, ale i chladněji. Proto se nám v lese lépe dýchá. Bylo zjištěno, že se z jednoho hektaru bukového lesa během několika dnů může vypařit více než 30 m3 vody. Za rok se ze stejné plochy vypaří až 4 miliony litrů vody.

Voda pro život

Lesní pramenV lese najdeme množství studánek, pramenů a pramenišť pitných a minerálních vod. Státní podnik Lesy České republiky v současné době v lesích, o které pečuje, obnovuje studánky, využívá přitom především přírodní mate-riály. Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody pak o ně pravidelně pečuje, udržuje je a čistí. Velký význam mají v lese i vodní nádrže. Poskytují životní prostředí mnoha druhům často vzácných mokřadních a vodních rostlin, jsou domovem vodních ptáků a celé řady dalších živočichů žijících buď v okolí vod, nebo přímo ve vodě. Vodní nádrže v lesích či v jejich bezprostředním okolí slouží také jako zásobárny vody pro hašení lesních požárů a mají svůj význam i při zmírňování povodňových vln. A konečně - nezanedbatelný je i jejich estetický význam - vodní nádrže zvyšují rozmanitost celé krajiny a tím i její krásu. LČR, s. p., se proto starají, aby se jejich počet nezmenšoval, naopak obnovují i staré nádrže s narušenými hrázemi.

SOUTĚŽ LČR

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. A na závěr soutěžní otázka: Zkus nám napsat jména alespoň čtyř stromů, které bys mohl(a) nalézt v lužním lese, a připiš také jeden, který tam přirozeně nikdy neroste. Odpovědi zašli na adresu: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové 8, PSČ 501 68. Nezapomeň napsat na obálku heslo "Soutěž s ABC". Vylosovaný výherce dostane od LČR, s. p., jako dárek malý praktický batůžek na výlety do přírody. Pěkné ceny čekají také na dalších deset výherců.