Bazilika sv. Petra

Sdílej
 
Dokončení návodu a vystřihovánky z minulého čísla

Při další stavbě věžičky postupujte v opačném pořadí, tedy od špičky - dílu 40. Nám se tento postup osvědčil, vyhnete se tím případným nepřesnostem. Pokračujte pláštěm 39 a přechodem 38. Připravenou horní část věžičky umístěte na plášť 37. Dvě kupolovité věžičky sestavte podle návodné kresby z dílů 41, 42, 43, 44. Celky umístěte na střechu - díl 6. Pravděpodobně neukončené věžičky představují osmiboké podstavce z dílů 45, 46, které opět nalepte na označená místa na střeše. Šest kruhových věžiček připravte z dílů 47 a 48 podle návodné kresby. Potom je nalepte na určená místa. Dalších pět hranolovitých věžiček sestavte z dílů 49 a 50. Celky opět nalepte na určená místa podle návodné kresby. Věžičky větracích šachet se skládají z těla, které zhotovíte z kuchyňské špejle podle dílu 51, a střechy 52. Celky umístěte do otvorů - vpichů, které jsou označeny černými křížky. Předsazené schodiště začněte sestavovat od dílu 53, na který postupně nalepujte stupně v pořadí, v jakém jsou díly očíslované. Jestliže jste nalepili poslední stupeň - díl 60, nezůstal vám už žádný díl vystřihovánky. Tím jste však práci ještě neskončili. Zbývá ještě celek baziliky nalepit na tvrdou podložku, karton nebo vlnitou lepenku. Doufám, že se vám stavba modelu podařila. Bazilika sv. Petra