Horské kolo

Sdílej
 

Foto Václav HoličModel horského kola je určen pro zkušenější papírové modeláře. Protože se skládá z drobných dílů, bude jeho stavba náročná na pečlivost a přesnost. Největší pozornost věnujte stavbě rámu, na kterém bude záviset celkový vzhled modelu. Kolo není v žádném měřítku a jeho konstrukce je vymyšlená. Není děláno podle žádného značkového kola a jeho případná podoba s některými koly je čistě náhodná.

Přípravné práce

Foto Václav HoličNejprve proveďte přípravné práce. Hrany, které budete ohýbat z tisku vystřihovánky, jsou značeny plnou čarou a mimo kresbu černou šipkou směřující na lom. Hrany, které budete ohýbat z rubu vystřihovánky, jsou značeny čerchovanou čarou (-.-.-). Čárkovanou čarou (- - -) jsou značeny obrysy ploch, na něž se budou jednotlivé díly lepit. Výřezy a prořezy z ploch jsou značeny červenou úhlopříčkou. Dále budete potřebovat kuchyňskou špejli, kulaté párátko o průměru 2 mm, hliníkový drát o průměru 2,5 - 3 mm, tenkou gumičku, režnou nit a pružinku o vnitřním průměru 3 - 4 mm. Z kuchyňské špejle si připravte tyto díly: přední vidlice - díly 2x 24 - délka 36 mm, čep přední vidlice - díl 28 - délka 23 mm, sedlovou trubku - díl 38 - délka 23 mm a tlumič zadního odpružení - díl 31 - délka 18 mm. Kulatá párátka použijte na díly: přední osa - díl 22 - délka 19 mm, zadní osa - díl 15 - délka 19 mm, osa pedálů - díl 18 - délka 20 mm. Z hliníkového drátu si podle vzoru ve vystřihovánce vytvarujte řídítka - díl 30. Tím jsou přípravné práce ukončeny a můžete začít se stavbou modelu.

Návod ke stavbě

Vystřihněte a postupně slepte rám kola 1, do kterého vsunete a zalepíte zpracovanou druhou část rámu 2. Hotový rám nechte pod mírnou zátěží proschnout. Při lepení dbejte na to, aby se rám nezkroutil do tzv. vrtule. Další prací bude sestavení zadní vidlice. Vnější díl 3 podlepte silnějším kartonem (asi 1 mm). Po vytvarování přilepte vnitřní díl 4 a spodní část vidlice zpevněte vlepením dílu 5. Hotovou vidlici po proschnutí přilepte na vyznačené místo na zadní části dílu 1. Stočte a spojkou 7 slepte plášť zadního kola - díl 6. K plášti přilepte boky 2x 8 a kolo nechte proschnout. Dále sestavte zadní převodové kolečko. Díly 9, 10, 3x 11 podlepte kladívkovou čtvrtkou a díly 2x 12 silnějším kartonem asi na tloušťku 1 mm. Podle návodné kresby sestavte a slepte celý zadní převodník a celek přilepte na vyznačené místo na pravém boku kola 8. Nyní osaďte zadní kolo do vidlice tak, že nejprve prostrčte osu 15 proraženým otvorem ve vidlici a na osu nasuňte přehazovačku 14, kterou napevno přilepte k vnitřku vidlice 4, kompletní zadní kolo, zákolník 2x 13 a konec osy prostrčte druhou stranou vidlice. Po usazení a vymezení všech dílů zalepte oba konce osy a zákolník lepidlem. Pozor, kolo s převodníkem se musí na ose volně otáčet. Horské kolo Nyní slepte přední kolo stejným způsobem jako kolo zadní - z dílů 19, 20, 2x 21 - a nechte proschnout. Zpracujte držák přední vidlice 23, do kterého nasuňte již dříve připravené špejle 2x 24 a zalepte. Stočte a slepte přední tlumiče 2x 25, ke kterým přilepte spodní čela 2x 26 a držáky přední osy 2x 27. Hotové celky nasuňte podle návodné kresby na špejle 2x 24 a zalepte. Čep vidlice - díl 28 - nasuňte a zalepte do středu držáku 23. Po proschnutí hotovou přední vidlici prostrčte krkem rámu 1, na vyčnívající konec nasuňte zpracovaný držák řídítek 29 a konec čepu zakápněte lepidlem. Nyní si překontrolujte funkci. Celá přední vidlice i s držákem řídítek by se měla volně natáčet do stran. Vezměte přední osu 22, vsuňte ji do proraženého otvoru v dílu 27, dále na osu nasuňte zákolník 2x 33, hotové přední kolo, opět zákolník 2x 33 a konec osy prostrčte druhým držákem 27. Po vycentrování kola a vymezení zákolníků přečnívající konce osy zalepte lepidlem. Další prací bude zkompletování pedálů kola z dílů 2x 39 a 2x 40. Hotové pedály nechte proschnout. Zpracujte a slepte podle návodné kresby středový talíř - díly 4x 16 a 2x 17. Díly 4x 16 podlepte kladívkovou čtvrtkou a díly 2x 17 silnějším kartonem. Vezměte středovou osičku pedálů, díl 18, na jeden konec nasaďte hotový pedál, dále převodový talíř, osu vsuňte do proraženého otvoru v dílu 1, zajistěte zákolníkem 41 a nakonec na osu nasaďte a zalepte druhý pedál. Po usazení dílů konce osy a zákolník zakápněte lepidlem. Opět si překontrolujte funkci. Převodový talíř s pedály se musí volně otáčet. Další prací bude osazení zadního odpružení kola. Na špejli - díl 31 - nasuňte pružinku - díl 32 - a celek postupně nasuňte a zalepte do proražených otvorů v dílech 1 a 2. Dále vystřihněte a pečlivě vytvarujte plášť sedla 34, ke kterému přilepte horní část 35 a spodní 36. Na vyznačené místo na dílu 36 přilepte úchyt sedla 37 a hotový celek nechte proschnout. Vezměte sedlovou trubku (špejli) - díl 38 -, nasuňte ji na doraz do proraženého otvoru v dílu 2 a napevno ji zalepte. Na vyčnívající konec špejle nasaďte hotové sedlo a opět zalepte. Vystřihněte a zpracujte brzdy kola. Přední brzdu 42 přilepte podle návodné kresby na vyznačená místa na tlumičích 2x 25. Zadní brzdu 43 přilepte na část zadní vidlice a na vyznačné místo na rámu - díl 1. Horské kolo Z hliníkového drátu si vytvarujte řídítka kola - díl 30, která nasuňte do otvorů v držáku 29. Po usazení řídítka napevno zalepte. Stočte a slepte rukojetě 2x 44, které nasuňte na konce řídítek a přilepte. Na vyznačená místa na rukojetích přilepte podle návodné kresby páčky brzd - 2x 45 - a berany - 2x 46. Jako náhradu řetězu použijte tenkou gumičku, kterou provlečte zadní vidlicí stejně jako u skutečného kola, usaďte ji nanečisto v převodových kolech, upravte ji na potřebnou délku a kontaktním lepidlem gumičku slepte k sobě. Ten, kdo nesežene odpovídající gumičku, může jako řetěz použít režnou nit. Pokud jste pracovali pečlivě a přesně, mělo by se při otáčení pedálů točit i zadní kolo. Dejte ovšem pozor, abyste "řetěz" moc nenapínali. Velké napnutí by mohlo způsobit deformaci zadní vidlice. Z režné nitě si ještě můžete podle skutečného kola zhotovit lanovody k přehazovačce a brzdám. Tím je model horského kola hotov. Pro větší stabilitu jej můžete usadit do stojánku, který slepte z dílů 47 a 48. Doporučuji ještě model kola i stojánek natřít nebo nastříkat bezbarvým lakem. Model se tím zpevní a barvy zvýrazní. Pozor, pohyblivé části lakujte zvlášť. Doufám, že jste s novým modelem spokojeni.