Skryté barvy kamene

Sdílej
 
PŘÍRODA Vezměte zcela obyčejně vypadající kamennou pecku, rozřízněte ji na polovinu a vyleštěte. Objevíte tak krásu skrytou v nitru kamene.

Chalcedon je jedním z nejstarších známých drahokamů na světě. Chemicky jde o oxid křemičitý, SiO2. Jméno dostal podle starořeckého města Kalchidónu, kde byla v té době nejznámější naleziště tohoto nerostu. Jinak řecké slovo "khalkedon" znamená drahokam. Chalcedon má velmi jemnou strukturu, tvořenou tenoučkými vláknitými krystaly, takže se navenek jeví jako amorfní - beztvarý. Barevné pásy na vyleštěných achátových řezech prozrazují jejich geologickou minulost. Barevné pásy na vyleštěných achátových řezech prozrazují jejich geologickou minulost. Vznikaly v dobách, kdy se ochlazovaly horké podzemní vulkanické vody, z nichž se srážely křemičitany a ukládaly do jednotlivých vrstev. Vyobrazené acháty pocházejí z Jižní Ameriky, Indie a Madagaskaru ť Barevná rozmanitost těchto kamenů je způsobena stopovým množstvím nejrůznějších prvků a minerálů, které v průběhu jejich vzniku "znečistily" původně čistý oxid křemičitý vysrážený z horké vody. Různě zbarvené chalcedony mají mezi mineralogy svá vlastní jména. Krevelem červeně zbarvený chalcedon dostal název karneol, chrysopras je zelený díky příměsi niklu. Různobarevná směs chalcedonu, křemene a opálu se nazývá jaspis. Achát pak není nic jiného než vrstevnatá odrůda chalcedonu. Jednotlivé odlišně zbarvené proužky vznikly střídáním vrstev chalcedonu s křemenem, případně ještě s opálem. Podle zbarvení a průběhu vrstev dostaly i různé odrůdy achátu svá vlastní jména - např. onyx je proužkovaný černě a bíle, sardonyx má proužky červenohnědé a bílé. Za cennými a krásnými chalcedony, jaspisy či acháty nemusíte cestovat nijak daleko, nalézají se na mnoha místech i na území naší republiky, zejména ve východních Čechách. Zkamenělé dřevo: chalcedon uchoval tvar i strukturu letokruhů fosilního stromu mineralizací jeho buněk Střed achátu tvořený čistým křemenem ostře kontrastuje s okrajem bohatým na železo. Aristoteles věřil, že acháty byly stvořeny magickým zářením vycházejícím z hvězd Malachit je na rozdíl od chalcedonu tvořen uhlíkatými sloučeninami. Za svou výraznou zelenou barvu vděčí vysokému obsahu mědi. V přírodě se často vyskytuje v typických hroznovitých či ledvinitých agregátech (v podobě ztuhlých bublin) Na povrchu nezajímavá pecka odhalí na řezu křemičitý polodrahokam zvaný chalcedon. Zbarvení pruhů je způsobeno příměsí železa