Můj WEB 20

Sdílej
 
Internetová televize a formáty audio/video záznamů

Můj WEB 20Dnes se blíže podíváme na přehrávání zvuků a videa z internetu. Pro uživatele služeb internetu je důležité především to, aby si zvukové či video ukázky mohli snadno spustit, přehrát, prohlédnout nebo stáhnout na svůj počítač. Vaše snaha získat písničku nebo videoklip může narazit na několik potíží. Může to být problém s autorskými právy na určitý záznam či problémy čistě technické. A právě na technickou stránku věci se dnes zaměříme.

Komprimace

Představíme vám některé formáty audio a video souborů, se kterými se můžete nejčastěji setkat. AVI je obecný formát pro uložení obrazu a zvuku, ve kterém mohou být obraz i zvuk zachovány v nekomprimovaném i v komprimovaném stavu. Existuje celá řada tzv. kodeků, tedy nástrojů pro komprimaci souborů. K čemu je taková komprimace dobrá? Pokud byste audio či video nahrávku převedli do datové podoby v plné kvalitě, dostali byste příliš velký soubor, např. dvě minuty videa by představovaly řádově 2 GB. Tak velké soubory se obtížně uchovávají nebo přenášejí na datové nosiče (včetně CD) a už vůbec nejsou použitelné pro práci na internetu. Proto se používá komprimace, jakési zhuštění záznamu, aby byl výsledný soubor několikanásobně menší.

Formáty

Kromě AVI se používají i další souborové formáty, které se váží ke konkrétním použitým technologiím či konkrétním programům. Základem je MPEG (Moving Picture Experts Group). Dva jeho vývojové stupně - MPEG-1 a MPEG-2 - se brzy staly standardem pro kompresi zvuků a videa. Dnes jsou postupně nahrazovány novou variantou - MPEG-4. Ten reprezentuje souhrnný multimediální standard zaměřený na digitální televizi, počítačovou grafiku a multimédia. Zatímco předchozí standardy byly orientovány především na kompresi, MPEG-4 přidává další funkce. Je přizpůsoben tak, aby fungoval i při pomalém internetovém připojení. Podrobnosti najdete na stránce www.mpeg.org.

Stream

kresby Lukáš FibrichMluvíme-li o vysílání do internetu, jedná se o tzv. stream, tedy datový tok posílaný přímo do internetu. Stream se používá u internetových televizí a jiných příspěvků spustitelných přímo z internetových stránek. Kromě toho si můžete danou ukázku nejdříve stáhnout na počítač a poté ji spustit. Při samotném přehrávání pak nejste závislí na rychlosti připojení. Budete-li však ukázku spouštět z aktuálního umístění, jistě oceníte formát MPEG-4, který maximálně potlačuje chyby vzniklé při přenosu. Kodek či technologii použitou při kódování příspěvku musíte použít i při přehrávání. Hudební a video ukázky na internetu jsou dnes nejčastěji ve formátech RM nebo WM. To znamená, že byla použita technologie Real Audio/Video (RM) nebo Windows Media (WM, ASF), eventuálně Quick Time (MOV). Na domovských stránkách tvůrců software naleznete vždy příslušný player (přehrávač) ke stažení: www.real.com, www.microsoft.com/windows/windowsmedia, www.apple.com/quicktime.

MP3

Doposud jsme probírali video i audio formáty, tedy obsahující obraz i zvuk. Samostatnou kapitolou je formát MP3, původně součást MPEGu-2, jeho zvuková složka. MP3 (www.mp3.com) soubory jsou velmi snadno kopírovatelné a šiřitelné, proto se s nimi potkáváte na internetu nejčastěji. Snadno je přehrajete například programem WINAMP (www.winamp.com). Obecně platí, že mají-li být použity zvukové a obrazové příspěvky pro internet, musí být dodržena rovnováha mezi kvalitou a velikostí souborů. Čím kvalitnější soubor, tím obvykle větší. Tvůrci nových formátů směřují k tomu, aby dosahovaly stále vyšší kvality zvuku, a zejména obrazu při zachování únosné velikosti. Stránky CNN, na kterých je možné pouštět video i audio reportáže Radia.cz - přehled rádií, která vysílají do internetu