Mozek v teple

Sdílej
 

Mozek v tepleŽe ryby patří mezi živočichy s proměnlivou tělesnou teplotou, která kolísá v závislosti na prostředí, ví téměř každý, kdo má za sebou alespoň pár hodin biologie. Méně už se ví, že některé velké mořské ryby (např. tuňáci) dovedou v chladnějším prostředí zvyšovat svou teplotu pomocí intenzivní svalové činnosti. Díky tomu mohou proplouvat oceány napříč, bez velkého ohledu na teplotu. Některé druhy však šly ještě dál - mečoun na našem obrázku dokonale šetří energií, neboť nevyhřívá celé tělo, pouze jeho nejdůležitější část - mozek. Tepelná energie vzniká v tomto případě činností mohutných očních svalů, které se zvětšily natolik, že mozek téměř obklopují. Mečouni se tak mohou pohybovat ve vyhřátých povrchových vrstvách i v chladných hlubinách. Toto přizpůsobení jim umožňuje využít mnohem rozmanitější potravní nabídku (loví převážně drobné hlavonožce), než kdyby byli odkázáni jen na určité omezené prostředí.

Autor

-zde- Kresba archiv redakce