Jak chodit

Sdílej
 
NOVĚ NA SILNICÍCH V předcházejících kapitolách jsme se věnovali většinou cyklistům a všem, kteří jezdí na kolečkách. Změn v novém zákoně pro ně byla celá řada. Jenomže každý cyklista je mnohem častěji normálním chodcem. Dnes se podíváme na novinky v pravidlech právě pro chodce.

Jak choditChodec musí užívat především chodník, chodit po jeho pravé straně a vpravo se i vyhýbat protijdoucím. Tam, kde chodník není ani po jedné straně vozovky, nebo je neschůdný, se chodí po levé krajnici vozovky. V místech, kde není ani krajnice, se chodí co nejblíže při levém okraji vozovky. Vlevo proto, aby chodci šli proti přijíždějícím vozidlům. Toto pravidlo neplatí pro cyklisty vedoucí jízdní kolo. Ti musejí kolo vést po pravém okraji vozovky.

Vedle sebe, za sebou

Po krajnici i po levém okraji vozovky smějí jít chodci maximálně dva vedle sebe. To ale jen tehdy, není-li snížena viditelnost či zvýšený provoz na silnici. Vedle sebe nesmějí jít ani v blízkosti nebezpečných a nepřehledných úseků. V těchto případech musejí jít chodci pouze po jednom za sebou. Chodit po jednom za sebou, nebavit se a sledovat provoz je vždy bezpečnější. Pokaždé se dá totiž předpokládat, že se odněkud přiřítí automobil, a je lepší být na to připraven.

Po stezkách

Tam, kde je zřízena stezka pro chodce, musejí ji chodci samozřejmě využívat. Je-li zřízena společná stezka pro chodce a cyklisty, nesmí chodec cyklistu ohrozit. V úseku, který je označen dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty" na němž je oddělen pruh pro chodce a pro cyklisty, musejí chodci chodit pouze v pruhu, který je pro ně vyznačen. Do cyklistického pruhu smějí vstoupit jenom při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky. Přitom nesmějí ohrozit cyklisty. Totéž platí i pro cyklisty.