Ještěd

Sdílej
 
stavba vrcholu hory Pokračování z předchozích čísel

Orientační plán modelu (bez měřítka)orientační plán modeluPo sesazení všech podélných žeber a příčných terénních řezů by základní kostra vrcholu Ještědu měla být připravena k povrchovému potažení papírem. Je důležité upozornit, že model budeme potahovat jak pomocným papírem, který není součástí vystřihovánky, tak i předkreslenými díly ploch, cest, přístupových komunikací a vnějších opěrných zdí. Zejména tyto díly musíte správně roztřídit a položit na určená místa. K tomu vám poslouží orientační plán modelu, který přehledně ukazuje rozmístění všech prvků v půdorysu. Nenechte se splést převrácenou růžicí světových stran - vzhledem ke konstrukci modelu je vše v pořádku. Ve vystřihovánce jsou díly terénu a přístupových cest označeny písmenem T (terén, trasy) s čísly 1 až 7 a opěrné zdi kombinací písmena a čísla Z-1 až Z-9 v modrých kroužcích. Aby nedošlo k omylu a nenávratnému poškození předkreslených dílů, doporučuji vám zhotovit si z listů, na nichž jsou plochy terénu, trasy a zdi rozkresleny, černobílé xerokopie a nejprve z těchto dílů sestavit na modelu jakýsi orientační a současně podkladový plán, na který potom snadno rozmístíte barevné díly. Na kopírce získáte nejpřesnější kopie, ovšem kdo nemá tuto možnost, musí si opět vyrobit kopie dílů odpichováním nebo obkreslováním "přes okno". Tyto díly vystřihujte bez okrajových chlopní a s nepatrně menším obrysem, aby se na ně později barevné díly schlopněmi a vnější opěrné zdi vešly. Je zde také další důvod, proč je vhodné vyrábět si podkladové kopie dílů z vystřihovánky: i při dodržení stavebního postupu a pečlivé práci může dojít k menším nepřesnostem - zejména délky přístupových cest nemusí na sebe plynule navazovat. Pokud budou díly delší, nic se neděje, ovšem každý kratší, a tedy chybějící kus cesty by vaši práci značně znepříjemnil. Pro případné vyplnění mezer v dláždění použijte odstřižky dlažby z pomocné plochy, označené písmenem T v modrém kroužku. Stejné řešení použijte při stavbě opěrných zdí - chybějící doplňte odstřižkem z pomocného dílu Z. foto Václav VopatNa druhé pracovní fotografii vidíte kostru terénu polepenou dvěma vrstvami kancelářského papíru a připravenou k povrchové úpravě barevným nátěrem a modelářským posypem. Terasovité plochy, cesty a opěrné zdi jsou zhotoveny jako podkladové kopie z kreslicí čtvrtky, nahrubo vytvarované kameny a skály jsou z polystyrenu. Na model jsou přilepeny zmačkanými kousky kancelářského a toaletního papíru. Disperzním lepidlem a kašírováním měkkého papíru lze strukturu skal a kamenné drti docela uspokojivě napodobit. Mějte však stále na paměti, že každý milimetr v měřítku 1:300 představuje výšku nebo délku 30 cm ve skutečnosti - to abyste náhodou nevytvořili na Ještědu Alpy. Na modelu už je také položena základní plocha T-1, na jejíž severní straně klesá boční cesta k podzemnímu prostoru s vchody k záložním zdrojům elektrické energie (díl 48). Oblouk snižující se cesty je olemován podezdívkou Z-1. Pod plochou terasy T-2 jsou zabudovány do terénu dvě válcové nádrže na topnou naftu z dílů 2x 46, 47 a do obvodové zdi Z-9 dva vchody, 2x díl 77 označený kroužkem v pískové barvě. To už se ale dostáváme k dalším stavebním dílům, na které dojde až po celkovém zhotovení a barevné úpravě modelu podloží.
Terén pod ještěd